KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Науковий звіт за результатами соціологічного моніторингу рівня сприйняття корупції та ефективності заходів із протидії та запобігання корупційним проявам в Харківській області «Корупція у повсякденному житті харків’ян – 2017»

Show simple item record

dc.contributor.advisor Шорохова, Г. М.
dc.contributor.advisor Shorokhova, H. M.
dc.contributor.advisor ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025
dc.contributor.advisor Галкіна, О. М.
dc.contributor.advisor Halkina, O. M.
dc.contributor.advisor ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463
dc.contributor.advisor Гладкова, Є. О.
dc.contributor.advisor Gladkova, Ye. O.
dc.contributor.advisor ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738
dc.contributor.advisor ResearcherID: I-7032-2016
dc.contributor.advisor Лещенко, О. С.
dc.contributor.advisor Leschenko, O. S.
dc.contributor.advisor ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3069-7235
dc.contributor.author ХНУВС
dc.contributor.author Kharkiv National University of Internal Affairs
dc.contributor.author Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності
dc.contributor.author Сердюк, О. О.
dc.contributor.author Serdiuk, O. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432
dc.contributor.author ResearcherID: I-5924-2016
dc.contributor.author Scopus Author ID: 56857350300
dc.contributor.author Базима, Б. О.
dc.contributor.author Bazyma, B. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920
dc.date.accessioned 2017-11-29T08:58:46Z
dc.date.accessioned 2018-05-10T10:31:06Z
dc.date.available 2017-11-29T08:58:46Z
dc.date.available 2018-05-10T10:31:06Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2537
dc.description Науковий звіт за результатами соціологічного моніторингу рівня сприйняття корупції та ефективності заходів із протидії та запобігання корупційним проявам в Харківській області «Корупція у повсякденному житті харків’ян – 2017» / Сердюк О.О [, Базима Б. О., Шорохова Г.М. та ін. ]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук.-дослід. лабораторія з проблем протидії злочинності. - Харків: ХНУВС, 2017. - 25 с. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract В науковому звіті представлені результати моніторингового дослідження «Корупція в повсякденному житті харків’ян», який щорічно проводиться соціологами Харківського національного університету внутрішніх справ з 2013 року. Аналізується динаміка корупційного досвіду, хабарів на вимогу, добровільних хабарів, використання «зв’язків» та оскарження корупції. Представлені суб’єктивні особливості сприйняття корупції харків’янами, такі як: оцінка гостроти проблеми корупції, оцінка рівня корупції та сприйняття його зміни, оцінка шкоди корупції та готовності до корупційних практик. Аналізується особиста «політика» харків’ян щодо хабарів, їх думка про значення корупції та заходи боротьби з нею. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract The report presents the results of the monitoring "Corruption in the everyday life of Kharkiv citizens ", which is held annually by sociologists of the Kharkiv National University of Internal Affairs since 2013. The dynamics of corruption experience, bribes on demand, voluntary bribes, use of "ties" and appeals against corruption are analyzed. The subjective features of the perception of corruption by Kharkiv citizens are presented, such as: assessment of the severity of the problem of corruption, assessment of the level of corruption and perception of its change, assessment of the damage of corruption and preparedness for corruption practices. The personal "policy" of Kharkiv citizens about bribes, their opinion about the significance of corruption and measures to combat it are analyzed. en
dc.description.abstract В научном отчете представлены результаты мониторингового исследования «Коррупция в повседневной жизни харьковчан», который ежегодно проводится социологами Харьковского национального университета внутренних дел с 2013 года. Анализируется динамика коррупционного опыта, взяток по требованию, добровольных взяток, использование «связей» и обжалования коррупции. Представлены субъективные особенности восприятия коррупции харьковчанами, такие как: оценка остроты проблемы коррупции, оценка уровня коррупции и восприятия его изменения, оценка ущерба от коррупции и готовности к коррупционным практикам. Анализируется личная «политика» харьковчан относительно взяток, их мнение о значении коррупции и меры борьбы с ней. ru
dc.language.iso other uk_UA.UTF8
dc.publisher Харків: ХНУВС, 2017. – 25 с. uk_UA.UTF8
dc.subject Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа uk_UA.UTF8
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA.UTF8
dc.subject науковий звіт uk_UA.UTF8
dc.subject научный отчет uk_UA.UTF8
dc.subject scientific report uk_UA.UTF8
dc.subject корупція uk_UA.UTF8
dc.subject сприйняття корупції uk_UA.UTF8
dc.subject моніторинг uk_UA.UTF8
dc.subject соціологічний моніторинг uk_UA.UTF8
dc.subject хабарі на вимогу uk_UA.UTF8
dc.subject добровільні хабарі uk_UA.UTF8
dc.subject протидія корупції uk_UA.UTF8
dc.subject Харьков uk_UA.UTF8
dc.subject Харків uk_UA.UTF8
dc.subject Kharkiv region uk_UA.UTF8
dc.subject коррупция uk_UA.UTF8
dc.subject восприятие коррупции uk_UA.UTF8
dc.subject мониторинг uk_UA.UTF8
dc.subject взятки по требованию uk_UA.UTF8
dc.subject добровольные взятки uk_UA.UTF8
dc.subject противодействие коррупции uk_UA.UTF8
dc.subject corruption uk_UA.UTF8
dc.subject perception of corruption uk_UA.UTF8
dc.subject sociological monitoring uk_UA.UTF8
dc.subject bribes on demand uk_UA.UTF8
dc.subject voluntary bribes uk_UA.UTF8
dc.subject counteraction to corruption uk_UA.UTF8
dc.subject анкетування uk_UA.UTF8
dc.subject анкетирование uk_UA.UTF8
dc.subject громадська думка uk_UA.UTF8
dc.subject общественное мнение uk_UA.UTF8
dc.subject public opinion uk_UA.UTF8
dc.title Науковий звіт за результатами соціологічного моніторингу рівня сприйняття корупції та ефективності заходів із протидії та запобігання корупційним проявам в Харківській області «Корупція у повсякденному житті харків’ян – 2017» uk_UA.UTF8
dc.title.alternative Корупція у повсякденному житті харків’ян – 2017 uk_UA.UTF8
dc.title.alternative Науковий звіт uk_UA.UTF8
dc.title.alternative Коррупция в повседневной жизни харьковчан - 2017: Научный отчет по результатам социологического мониторинга уровня восприятия коррупции и эффективности мер по противодействию и предотвращению коррупционных проявлений в Харьковской области uk_UA.UTF8
dc.title.alternative Corruption in everyday life of Kharkiv citizens - 2017: Scientific report on the results of sociological monitoring of the level of perception of corruption and the effectiveness of measures to counteract and prevent corruption in Kharkiv region uk_UA.UTF8
dc.type Other uk_UA.UTF8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account