KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.)

Show simple item record

dc.contributor.author ХНУВС
dc.contributor.author Kharkiv National University of Internal Affairs
dc.date.accessioned 2017-12-04T11:16:47Z
dc.date.accessioned 2018-04-02T12:32:25Z
dc.date.available 2017-12-04T11:16:47Z
dc.date.available 2018-04-02T12:32:25Z
dc.date.issued 2017-11-25
dc.identifier.citation Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.)
dc.identifier.uri http://www.univd.edu.ua/doc/162828/zbirnuk-st
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2547
dc.description Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 340 с. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract Збірник містить близько 200 наукових статей і тез доповідей учасників науково-практичної конференції за напрямками: історія підготовки правоохоронців у Харкові та в Україні; психологічні та педагогічні аспекти підготовки кадрів поліції. Особливості підготовки фахівців кібербезпеки, фахівців для органів досудового розслідування, кримінальної поліції та підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України. Розглянуто роль науки та наукової діяльності в підготовці кадрів; національно-патріотичного виховання курсантської та студентської молоді як важливий чинник підготовки кадрів для Національної поліції України. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract Сборник содержит около 200 научных статей и тезисов докладов участников научно-практической конференции по направлениям: история подготовки правоохранителей в Харькове и в Украине; психологические и педагогические аспекты подготовки кадров полиции. Особенности подготовки специалистов кибербезопасности, специалистов для органов досудебного расследования, уголовного полиции и подразделений превентивной деятельности Национальной полиции Украины. Рассмотрены роль науки и научной деятельности в подготовке кадров; национально-патриотического воспитания курсантской и студенческой молодежи как важный фактор подготовки кадров для Национальной полиции Украины. ru
dc.language.iso other uk_UA.UTF8
dc.publisher Харків: ХНУВС, 2017. – 340 с. uk_UA.UTF8
dc.subject Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций uk_UA.UTF8
dc.subject Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций uk_UA.UTF8
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA.UTF8
dc.subject Юридичні науки. Правоохоронна діяльність. Law sciences. Law enforcement. Юридические науки. Правоохранительная деятельность uk_UA.UTF8
dc.subject Історія. History. История uk_UA.UTF8
dc.subject Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность uk_UA.UTF8
dc.subject 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові uk_UA.UTF8
dc.subject Харківський національний університет внутрішніх справ uk_UA.UTF8
dc.subject Харьковский национальный университет внутренних дел uk_UA.UTF8
dc.subject Kharkiv National University of Internal Affairs uk_UA.UTF8
dc.subject Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины uk_UA.UTF8
dc.subject National police of Ukraine uk_UA.UTF8
dc.subject Национальная полиция Украины uk_UA.UTF8
dc.subject поліція uk_UA.UTF8
dc.subject полиция uk_UA.UTF8
dc.subject police uk_UA.UTF8
dc.subject правоохоронна діяльність uk_UA.UTF8
dc.subject law enforcement activity uk_UA.UTF8
dc.subject правоохранительная деятельность uk_UA.UTF8
dc.subject міліція uk_UA.UTF8
dc.subject милиция uk_UA.UTF8
dc.subject militia uk_UA.UTF8
dc.subject підготовка кадрів uk_UA.UTF8
dc.subject подготовка кадров uk_UA.UTF8
dc.subject personnel training uk_UA.UTF8
dc.subject патріотичне виховання uk_UA.UTF8
dc.subject патриотическое воспитание uk_UA.UTF8
dc.subject patriotic education uk_UA.UTF8
dc.subject кібербезпека uk_UA.UTF8
dc.subject кибербезопасность uk_UA.UTF8
dc.subject cyber security uk_UA.UTF8
dc.subject Харків uk_UA.UTF8
dc.subject Харьков uk_UA.UTF8
dc.subject Kharkiv region uk_UA.UTF8
dc.title Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.) uk_UA.UTF8
dc.title.alternative Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові uk_UA.UTF8
dc.type Book uk_UA.UTF8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account