KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.4/.6

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.4/.6

 

Останні додані

 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2016. – Вип. 41, т. 3. – С. 60-63, 2016)
  У статті представлений розгорнутий нормативно-правовий аналіз стану законодавства України, яке регулюють право власності на земельну ділянку, а також висвітлені основні особливості набуття права власності на земельну ділянку.
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 136–141, 2011)
  Виконано дослідження правових питань створення та використання механізмів ринку з продажу земель сільськогосподарського призначення, здійснене на підставі аналізу відповідних нормативно-правових актів, досвіду інших країн ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 109–114, 2010)
  Щодо дослідження правової природи екологічної безпеки охарактеризовано основні підходи та погляди вчених на поняття екологічної безпеки, її ознаки, запропоновано авторське визначення екологічної безпеки.
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2015. - № 4, т. 2 (August). - С. 105-109, 2015)
  У статті досліджено екологічні аспекти угоди про розподіл продукції в Україні. Вказано на юридичні прогалини, що існують у законодавстві, а саме на відсутність Переліку ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2014. – Вип. 1. Т. 2. – С. 41-46, 2014)
  Стаття присвячена розвитку перспективного напрямку правового регулювання - екологічного страхування. Здійснено порівняльний аналіз національного і міжнародного законодавства у цій галузі та систематизацію джерел екологічного ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2015. – Вип. 34/2, т. 1. – С. 7-10, 2015)
  У статті проаналізовано реформування земельних відносин російським самодержавством на території України, простежено тенденції монетаризації і капіталізації російської економіки, що позначилося на виробничій діяльності суб’єктів ...
 • Книш, В. І.; Knysh, V. I. (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 153–158, 2010)
  Аналізуються погляди науковців щодо визначення поняття правової охорони об’єктів тваринного світу, сформульоване авторське визначення цього терміну, проведена класифікація об’єктів тваринного світу та заходів їх правової охорони.
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 140-146, 2008)
  Адміністративно-деліктне провадження досліджується як складова адміністративного процесу, визначається його особливості та співвідношення з провадженням у справах про адміністративні правопорушення.
 • Мірошниченко, О. С.; Miroshnichenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5836-1509 (Форум права. - 2007. - № 3. – С. 167-170, 2007)
  Виконаний аналіз діяльності громадських інспекторів з охорони довкілля та з’ясовані форми їх взаємодії з виконавчими органами державної влади щодо охорони землі та навколишнього природного середовища.
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2015. – Вип. 3-2. Т. 4. – С. 81-86, 2015)
  Стаття присвячена критичному аналізу проведених Олександром ІІ у 1861 р. правових реформ у сфері земельних відносин. Визначено їх вплив на розвиток суб’єктів земельної власності, зміцнення основ капіталістичного виробництва ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2014. – Вип. 5-2. Т. 4. – С. 6-10, 2014)
  У статті проаналізовано зміни державно-правової системи, сформованої урядом гетьмана П. Скоропадського. Прослідковано, що реформи уряду Директорії стосувалися передусім скасування приватної власності на землю, обмеження ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – № 29, ч. 2, т. 4/1. – С. 7-11, 2014)
  У статті здійснено критичну рефлексію проведених у період хрущовської відлиги державно-правових реформ у галузі сільського господарства. Простежено, що відбулась реструктуризація внутрішніх взаємовідносин виробників сі ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2016. – №1 (36). – С. 175-178, 2016)
  У статті розглядаються особливості землекористування на території Правобережної України протягом першої половини ХІХ ст. Ці землі, що потрапили до Російської імперії наприкінці XVIII ст., довгий час поєднували дві різні ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 10. - С. 71-76, 2016)
  У статті досліджено єдність об’єктивних умов і суб’єктивних чинників реформування державно-правових інститутів Російської імперії початку ХХ ст. та земельних відносин. Розкрито причини і наслідки незавершеності державно-правових ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 11. - С. 103-109, 2016)
  У статті проаналізовано підходи дослідників державно-правових реформ, здійснених Центральною Радою УНР, зокрема, у сфері земельних відносин. На цій основі доведено, що у дослідженнях із цієї проблеми є окремі прогалини, ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 34, т. 2. – С. 56-59, 2015)
  Стаття присвячена вивченню питання доступу до правосуддя в галузі охорони довкілля як елементу міжнародно-правових норм у справі досягнення цілей сталого розвитку. Здійснено аналіз нинішнього стану доступу до правосуддя, ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 4. - С. 72-77, 2016)
  У статті здійснено критичну рефлексію суспільно-політичних змін у європейській цивілізації в середині XIX ст., які позначилися формуванням національно-демократичних держав з новітньою правовою культурою ліберальної демократії ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 12. - С. 114-120, 2016)
  У статті досліджено інституційно-правові складники земельних відносин та їх політичну і соціальну сутність. З’ясовано особливості земельних відносин у правових вимірах української державності і московської. Доведено, що ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Європейські перспективи. - 2016. - № 1. - С. 139-143, 2016)
  Стаття присвячена дослідженню характерних рис еколого-процесуальних відносин, що виникають в процесі припинення прав на природні об’єкти. Проаналізовано загальні риси еколого-процесуальних відносин, розглянуто функції ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 221-227, 2017)
  Досліджено місце припинення існування об’єкта лісокористування серед правового регулювання правоприпиняючих фактів права користування лісами. Окремо акцентовано на питанні розмежування постійного та тимчасового ...

View more

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds