KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.4/.6 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.4/.6 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 1. - С. 110-113, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню порядку правового регулювання добровільної відмови від спеціального природокористування. Проаналізовано норми природоресурсного законодавства, що регулюють добровільну відмову від права ...
 • Лебедєва, Т. М.; Lebedieva, T. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 199-206., 2015)
  Проведено аналіз норм законодавства та положень доктрини земельного права, що стосуються державної реєстрації обмежень та обтяжень прав на земельні ділянки. Уточнено зміст понять «обмеження» та «обтяження» прав на землю. ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2018. – Вип. 49, т. 2. – С. 12-15, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню проблемі зникнення водного об’єкта як підставі припинення права водокористування. Окремо акцентовано увагу на питанні визначення поняття водного об’єкта на підставі аналізу чинного визначення, ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2018. - № 2. - С. 104-106, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню законодавчого забезпечення загального використання об’єктів рослинного світу, пошуку прогалин та визначення шляхів їх вирішення. Проаналізовані законодавчі передумови забезпечення загального ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2015. – Вип. 3-2. Т. 4. – С. 81-86, 2015)
  Стаття присвячена критичному аналізу проведених Олександром ІІ у 1861 р. правових реформ у сфері земельних відносин. Визначено їх вплив на розвиток суб’єктів земельної власності, зміцнення основ капіталістичного виробництва ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 31–35, 2013)
  Розглянуто питання розмежування управлінських відносин в адміністративному праві та відносин з приводу екологічного управління в екологічному праві.
 • Кирєєва, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; Kyrieieva, I. V. (Європейські перспективи. - 2015. - № 1. - С. 154-158, 2015)
  У статі розглянуто нормативно-правове закріплення факту припинення існування суб’єкта господарювання як підстави припинення відносин з використання природних ресурсів. На основі аналізу чинного законодавства встановлено, ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 221-227, 2017)
  Досліджено місце припинення існування об’єкта лісокористування серед правового регулювання правоприпиняючих фактів права користування лісами. Окремо акцентовано на питанні розмежування постійного та тимчасового ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 4. - С. 72-77, 2016)
  У статті здійснено критичну рефлексію суспільно-політичних змін у європейській цивілізації в середині XIX ст., які позначилися формуванням національно-демократичних держав з новітньою правовою культурою ліберальної демократії ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 11. - С. 103-109, 2016)
  У статті проаналізовано підходи дослідників державно-правових реформ, здійснених Центральною Радою УНР, зокрема, у сфері земельних відносин. На цій основі доведено, що у дослідженнях із цієї проблеми є окремі прогалини, ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Європейські перспективи. - 2016. - № 1. - С. 139-143, 2016)
  Стаття присвячена дослідженню характерних рис еколого-процесуальних відносин, що виникають в процесі припинення прав на природні об’єкти. Проаналізовано загальні риси еколого-процесуальних відносин, розглянуто функції ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Наше право. - 2015. - № 2. - С. 136-140, 2015)
  У статті проаналізовано нормативно-правове регулювання припинення права державної та комунальної власності на природні ресурси. Названі загальні підстави припинення права державної та комунальної власності на природні ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2014. – Вип. 1. Т. 2. – С. 41-46, 2014)
  Стаття присвячена розвитку перспективного напрямку правового регулювання - екологічного страхування. Здійснено порівняльний аналіз національного і міжнародного законодавства у цій галузі та систематизацію джерел екологічного ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 10. - С. 71-76, 2016)
  У статті досліджено єдність об’єктивних умов і суб’єктивних чинників реформування державно-правових інститутів Російської імперії початку ХХ ст. та земельних відносин. Розкрито причини і наслідки незавершеності державно-правових ...
 • Райнін, І. Л.; Rainin, I. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 116-126, 2016)
  Проаналізовано адміністративно-правове забезпечення управління у сфері земельних відносин та надрокористування, розглянуто пропозиції з питань упорядкування компетенції та повноважень суб’єктів землекористування.
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 109–114, 2010)
  Щодо дослідження правової природи екологічної безпеки охарактеризовано основні підходи та погляди вчених на поняття екологічної безпеки, її ознаки, запропоновано авторське визначення екологічної безпеки.
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 34, т. 2. – С. 56-59, 2015)
  Стаття присвячена вивченню питання доступу до правосуддя в галузі охорони довкілля як елементу міжнародно-правових норм у справі досягнення цілей сталого розвитку. Здійснено аналіз нинішнього стану доступу до правосуддя, ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 136–141, 2011)
  Виконано дослідження правових питань створення та використання механізмів ринку з продажу земель сільськогосподарського призначення, здійснене на підставі аналізу відповідних нормативно-правових актів, досвіду інших країн ...
 • Книш, В. І.; Knysh, V. I. (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 153–158, 2010)
  Аналізуються погляди науковців щодо визначення поняття правової охорони об’єктів тваринного світу, сформульоване авторське визначення цього терміну, проведена класифікація об’єктів тваринного світу та заходів їх правової охорони.
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Правова позиція. - 2012. - № 1. - С. 92-99, 2012)
  Проведено аналіз наданих митними органами окремих правомочностей щодо сприяння захисту охорони довкілля під час переміщення природних об’єктів та товарів через митний кордон, розглянуто еколого-правові дефініції. Внесено ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account