KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.4/.6 by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.4/.6 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Мірошниченко, О. С.; Miroshnichenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5836-1509 (Форум права. - 2007. - № 3. – С. 167-170, 2007)
  Виконаний аналіз діяльності громадських інспекторів з охорони довкілля та з’ясовані форми їх взаємодії з виконавчими органами державної влади щодо охорони землі та навколишнього природного середовища.
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 140-146, 2008)
  Адміністративно-деліктне провадження досліджується як складова адміністративного процесу, визначається його особливості та співвідношення з провадженням у справах про адміністративні правопорушення.
 • Книш, В. І.; Knysh, V. I. (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 153–158, 2010)
  Аналізуються погляди науковців щодо визначення поняття правової охорони об’єктів тваринного світу, сформульоване авторське визначення цього терміну, проведена класифікація об’єктів тваринного світу та заходів їх правової охорони.
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 109–114, 2010)
  Щодо дослідження правової природи екологічної безпеки охарактеризовано основні підходи та погляди вчених на поняття екологічної безпеки, її ознаки, запропоновано авторське визначення екологічної безпеки.
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 136–141, 2011)
  Виконано дослідження правових питань створення та використання механізмів ринку з продажу земель сільськогосподарського призначення, здійснене на підставі аналізу відповідних нормативно-правових актів, досвіду інших країн ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Правова позиція. - 2012. - № 1. - С. 92-99, 2012)
  Проведено аналіз наданих митними органами окремих правомочностей щодо сприяння захисту охорони довкілля під час переміщення природних об’єктів та товарів через митний кордон, розглянуто еколого-правові дефініції. Внесено ...
 • Огій, О. С.; Ohii, O. S. (Форум права. - 2012. - № 1. - С. 685-690, 2012)
  Здійснено аналіз специфіки права приватної власності на землі сільськогосподарських кооперативів. Установлено, що конституційне право власності на землю сільськогосподарськими кооперативами зазнає обмежень за певних умов, ...
 • Череучук, А. А.; Chereuchuk, A. A. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 1010-1013, 2012)
  Досліджуються сутність та система державного контролю і нагляду у сфері земельних відносин в Україні як різновид державного контролю і нагляду.
 • Макаренко, О. Ю.; Makarenko, O. Yu. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 617-620, 2012)
  Розглянуто нормативні акти міжнародно-правового характеру в сфері забезпечення охорони надр України.
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 31–35, 2013)
  Розглянуто питання розмежування управлінських відносин в адміністративному праві та відносин з приводу екологічного управління в екологічному праві.
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2014. – Вип. 5-2. Т. 4. – С. 6-10, 2014)
  У статті проаналізовано зміни державно-правової системи, сформованої урядом гетьмана П. Скоропадського. Прослідковано, що реформи уряду Директорії стосувалися передусім скасування приватної власності на землю, обмеження ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – № 29, ч. 2, т. 4/1. – С. 7-11, 2014)
  У статті здійснено критичну рефлексію проведених у період хрущовської відлиги державно-правових реформ у галузі сільського господарства. Простежено, що відбулась реструктуризація внутрішніх взаємовідносин виробників сі ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2014. – Вип. 1. Т. 2. – С. 41-46, 2014)
  Стаття присвячена розвитку перспективного напрямку правового регулювання - екологічного страхування. Здійснено порівняльний аналіз національного і міжнародного законодавства у цій галузі та систематизацію джерел екологічного ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2015. – Вип. 3-2. Т. 4. – С. 81-86, 2015)
  Стаття присвячена критичному аналізу проведених Олександром ІІ у 1861 р. правових реформ у сфері земельних відносин. Визначено їх вплив на розвиток суб’єктів земельної власності, зміцнення основ капіталістичного виробництва ...
 • Кирєєва, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; Kyrieieva, I. V. (Європейські перспективи. - 2015. - № 1. - С. 154-158, 2015)
  У статі розглянуто нормативно-правове закріплення факту припинення існування суб’єкта господарювання як підстави припинення відносин з використання природних ресурсів. На основі аналізу чинного законодавства встановлено, ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 34, т. 2. – С. 56-59, 2015)
  Стаття присвячена вивченню питання доступу до правосуддя в галузі охорони довкілля як елементу міжнародно-правових норм у справі досягнення цілей сталого розвитку. Здійснено аналіз нинішнього стану доступу до правосуддя, ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Наше право. - 2015. - № 2. - С. 136-140, 2015)
  У статті проаналізовано нормативно-правове регулювання припинення права державної та комунальної власності на природні ресурси. Названі загальні підстави припинення права державної та комунальної власності на природні ...
 • Швець, В. Д.; Shvets, V. D. (Європейські перспективи. - 2015. - № 2. - С. 107-113., 2015)
  Стаття присвячена дослідженню співвідношення компетенції та повноважень різних суб’єктів землекористування, насамперед владних суб’єктів. У статті охарак- теризовано поняття та зміст компетенції владних суб’єктів ...
 • Лебедєва, Т. М.; Lebedieva, T. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 199-206., 2015)
  Проведено аналіз норм законодавства та положень доктрини земельного права, що стосуються державної реєстрації обмежень та обтяжень прав на земельні ділянки. Уточнено зміст понять «обмеження» та «обтяження» прав на землю. ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2015. – Вип. 34/2, т. 1. – С. 7-10, 2015)
  У статті проаналізовано реформування земельних відносин російським самодержавством на території України, простежено тенденції монетаризації і капіталізації російської економіки, що позначилося на виробничій діяльності суб’єктів ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account