KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Корупційні ризики: поняття, класифікація, методологія оцінки, заходи усунення

Show simple item record

dc.contributor.author Бугайчук, К. Л.
dc.contributor.author Bugaychuk, K. L.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
dc.contributor.author ResearcherID: I-5612-2016
dc.date.accessioned 2018-01-16T12:34:48Z
dc.date.accessioned 2018-05-15T05:51:04Z
dc.date.available 2018-01-16T12:34:48Z
dc.date.available 2018-05-15T05:51:04Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://www.univd.edu.ua/general/publishing/konf/31_03_2017/pdf/15.pdf
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2739
dc.description Бугайчук, К. Л. Корупційні ризики: поняття, класифікація, методологія оцінки, заходи усунення / Костянтин Леонідович Бугайчук // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун­-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 39-40. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract У доповіді аналізуються види корупційних ризиків в діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Особливу увагу приділено заходам щодо оцінки цих ризиків та організаційно-правовим заходам їх мінімізації. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract The report analyzes types of corruption risks in the activities of persons authorized to perform the functions of the state and local self-government. Particular attention is paid to measures to assess these risks and organizational and legal measures to minimize them. en
dc.description.abstract В докладе анализируются виды коррупционных рисков в деятельности лиц уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления. Особое внимание уделено мерам по оценке этих рисков и организационно-правовым мерам их минимизации. ru
dc.language.iso other uk_UA.UTF8
dc.publisher Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 39-40 uk_UA.UTF8
dc.subject Кримінологія. Criminology. Криминология uk_UA.UTF8
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA.UTF8
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA.UTF8
dc.subject корупційні ризики uk_UA.UTF8
dc.subject протидія корупції uk_UA.UTF8
dc.subject коррупционные риски uk_UA.UTF8
dc.subject противодействие коррупции uk_UA.UTF8
dc.subject corruption risks uk_UA.UTF8
dc.subject counteraction to corruption uk_UA.UTF8
dc.title Корупційні ризики: поняття, класифікація, методологія оцінки, заходи усунення uk_UA.UTF8
dc.type Article uk_UA.UTF8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account