KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Соціологічний моніторинг проявів корупції серед мешканців м. Харкова: результати 2013–2016 років

Show simple item record

dc.contributor.author Сердюк, О. О.
dc.contributor.author Serdiuk, O. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432
dc.contributor.author ResearcherID: I-5924-2016
dc.contributor.author Scopus Author ID: 56857350300
dc.contributor.author Марковська, Г. О.
dc.contributor.author Markovska, A.
dc.date.accessioned 2018-01-17T11:18:49Z
dc.date.accessioned 2018-05-18T10:26:18Z
dc.date.available 2018-01-17T11:18:49Z
dc.date.available 2018-05-18T10:26:18Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2743
dc.description Сердюк, О. О. Соціологічний моніторинг проявів корупції серед мешканців м. Харкова: результати 2013–2016 років / Олексій Олександрович Сердюк, Ганна Олександрівна Марковська // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун­-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 172–174. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract В тезах наведено результати чергового етапу моніторингу рівня сприйняття корупції та ефективності заходів із протидії та запобігання корупційним проявам, проведеного соціологами Харківського національного університету внутрішніх справ, у рамках регіональної Програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2016-2017 роки (Опитування проводиться щорічно з 2013 року). Половина респондентів повідомила, що мала корупційні відносини протягом 2016 року, так само, як і у 2015 році. На фоні загального зменшення хабарів на вимогу зростає добровільне хабарництво та, дуже суттєво, використання зв’язків. Це означає, що харків’яни займають активну позицію і самі шукають шляхи вирішення важливих для них питань, в тому числі і використовуючи корупцію. Переважна більшість харків'ян не скаржиться на випадки корупції і на індивідуальному рівні схвалюють корупцію, бо вона «функціональна» для них при вирішенні конкретних життєвих питань. Для подолання цього явища пропонують наказувати «когось іншого», а змінювати власну поведінку не вважають за потрібне. Така позиція свідчить про стійкий поведінковий стереотип «корупційної готовності». Половина опитаних добре усвідомлює негативне і руйнівне значення корупції для суспільства та держави, але кожен третій респондент вважає, що корупція є швидким шляхом вирішення складних проблем без бюрократії та тяганини. Кожний четвертий респондент вважає, що корупція - це давня традиція і, можливо, в чомусь вона виправдана. Але три чверті опитаних суб’єктивно готові до корупційних практик. Кожен третій схильний особисто виправдати хабарництво, коли для нього складається безвихідна (з його точки зору) ситуація, або йому «дуже потрібен результат». Кожен четвертий вважає, що без корупції не обійтися. Лише чверть опитаних повністю заперечує корупцію і вважає, що давати хабарі не слід ніколи та ні при яких обставинах. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract In the theses the results of the next stage of monitoring the level of corruption perception and the effectiveness of anti-corruption measures and prevention of corruption, conducted by sociologists of the Kharkiv National University of Internal Affairs within the framework of the Regional Program on the Implementation of the State Anti-Corruption Policy in Ukraine (Anticorruption Strategy) for 2016-2017 are presented. The survey is conducted annually from 2013. en
dc.description.abstract В тезисах представлены результаты очередного этапа мониторинга уровня восприятия коррупции и эффективности мер по противодействию и предотвращению коррупционных проявлений, проведенного социологами Харьковского национального университета внутренних дел, в рамках региональной Программы по реализации основ государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2016-2017 годы (Опрос проводится ежегодно с 2013 года). ru
dc.language.iso other uk_UA.UTF8
dc.publisher Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 172–174. uk_UA.UTF8
dc.subject Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа uk_UA.UTF8
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA.UTF8
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA.UTF8
dc.subject корупція uk_UA.UTF8
dc.subject соціологічні дослідження uk_UA.UTF8
dc.subject соціологічний моніторинг uk_UA.UTF8
dc.subject громадська думка uk_UA.UTF8
dc.subject Харківська область uk_UA.UTF8
dc.subject Харьковская область uk_UA.UTF8
dc.subject Kharkiv region uk_UA.UTF8
dc.subject коррупция uk_UA.UTF8
dc.subject социологические исследования uk_UA.UTF8
dc.subject социологический мониторинг uk_UA.UTF8
dc.subject общественное мнение uk_UA.UTF8
dc.subject corruption uk_UA.UTF8
dc.subject sociological monitoring uk_UA.UTF8
dc.subject public opinion uk_UA.UTF8
dc.subject sociological research uk_UA.UTF8
dc.title Соціологічний моніторинг проявів корупції серед мешканців м. Харкова: результати 2013–2016 років uk_UA.UTF8
dc.type Article uk_UA.UTF8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account