KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.2/.7 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.2/.7 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bandurka, O. M.; Бандурка, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Lytvynov, O. M.; Литвинов, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 140-147, 2017)
  Розглянуто проблеми пошуку оптимальної моделі кримінально-правової захисту співробітників правоохоранітельних органів, а також запропоновані шляхи вдосконалення існуючого стану справ у протидії злочинності.
 • Reznik, O. M.; Рєзнік, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4569-8863; Muzychuk, O. M.; Музичук, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; Andriichenko, N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0282-2775; Yakushchenko, Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8169-1250; Korzh, S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2115-0481 (AMAZONIA Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 27(March). – P. 34-41, 2020)
  Стаття присвячена вивченню досвіду боротьби з допінгом в Україні та Європейських державах. В статті розглянуто низку доктринальних та нормативних підходів до розуміння допінгу та антидопінгового правопорушення і відповідно ...
 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 56-62., 2014)
  Досліджено норму про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту в Україні. Розглянуто проблему аборту з точки зору моралі, етики, філософії. Зроблено висновки щодо неможливості повністю заборонити проведення ...
 • Книженко, О. О.; Іванцов, В. О.; Корнієць, П. Ю.; Knyzhenko, O. O.; Ivantsov, V. O.; Korniets, P. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Юрист України. - 2013. – № 1 (22). – C. 92-98, 2013)
  У статті аналізується поняття хуліганства як складу злочину та адміністративного правопорушення, вказано на недоліки його нормативно-правового визначення. Автори наголошують, що практично кожне правопорушення посягає на ...
 • Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464; Пацеля, Г. А.; Patselia, H. A. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 340-346, 2012)
  Ураховуючи сучасні тенденції розвитку кримінального права, запропоновано ухилення від неповернення виручки в іноземній валюті визнати кримінальним проступком. Визначено відмінні ознаки кримінального проступку від злочину ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 200-211., 2015)
  У статті розглянуто проблемні питання кваліфікації тероризму, відмежування тероризму від деяких злочинів проти основ національної безпеки (диверсії та зло чинів, пов’язаних із сепаратизмом). Проаналізовано особливості ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X (Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 4. - С. 385-388, 2018)
  Стаття присвячена розгляду проблемних питань законодавчої регламентації та практики застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Проаналізовано підстави, умови та правові наслідки застосування ...
 • Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4. - С. 327-333, 2011)
  На основі комплексного ретроспективного аналізу нормативно-правових актів, що регламентують кримінальну відповідальність за вчинення злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю в Україні, визначено основні етапи ...
 • Ємельянов, В. П.; Yemelianov, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-2976 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53). - С. 121-130, 2011)
  Розглянуто питання щодо якості сучасного антитерористичного законодавства України, ступеня його відповідності міжнародним документам і запропоновано шляхи усунення недоліків та вдосконалення його положень.
 • Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464 (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 448–454, 2011)
  Розглянуто питання взаємообумовленості та взаємозалежності кримінально-правових санкцій та заходів кримінально-правового характеру.
 • Велика, Є. С.; Velyka, Ye. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Право і Безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 57-61., 2010)
  На основі аналізу джерел та пам’яток права, а також широкого кола наукової літератури визначено та класифіковано види покарань у праві держав Стародавнього Сходу. Розглянуто специфічні та загальні риси покарань стародавніх держав.
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016 (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 434–441, 2009)
  Розглянуті теоретичні та практичні питання визначення місця вчинення злочинів з використанням комп’ютерних технологій та встановлення щодо них кримінальної юрисдикції країни.
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 2 (16). - С. 132-140, 2017)
  У статті розглянуто історичну трансформацію поняття «найманство» у міжнародному праві і кримінальному праві України. Проаналізовано особливості дефініції поняття «найманство», закріпленої у законодавстві України про ...
 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 15-24., 2014)
  Досліджено норму про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту деяких зарубіжних країн, а також особливості кримінальної відповідальності та кваліфікації цих злочинів. Зроблено висновки щодо покращення ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 119-128., 2014)
  Проаналізовано такі категорії як «порнографія» та «дитяча порнографія». Розглянуто критерії оцінки продукції порнографічного характеру. Визначено інформацію порнографічного характеру.
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2 (10). - С. 134-144., 2015)
  Проаналізовано поняття «жорстокість» у семантичному, кримінально-правовому та кримінологічному аспектах. Визначено, які саме відомості або дані належать до інформації, що містить пропаганду жорстокості.
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 2 (13). - С. 58-67, 2016)
  Наведено власне розуміння понять «фізичне, психічне насильство» та «жорстокість». Визначено, які саме відомості або дані належать до інформації, що містить пропаганду культу насильства і жорстокості.
 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 174-185., 2015)
  Проаналізовані основні групи жінок, які здійснюють аборти в Україні. Визначені медичні критерії тканинної терапії, існування стовбурових клітин, методи їх трансплантації. Акцентована увага на кримінально-правовому аспекті ...
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Адвокат. – 2005. – № 3. – С. 6-7, 2005)
  Стаття присвячена питанню часткового юридичного аналізу особливо-кваліфікованого складу злочину, передбаченого статтею 149 КК України. Значну увагу приділенно вилученню у потерпілого органів та тканин для трансплантації.
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798; Тарасенко, Р. В.; Tarasenko, R. V. (Юридичний вісник України. – 2011. – №18. (30 квіт. - 6 трав.), 2011)
  Стаття присвячена проблемним питанням редакції статті 359 КК України. Автори звертають увагу читачів на низку недоліків, які містить вищезазначена норма. Вони зазначають про складність і сумнівність ознак, які визначено ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account