KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 343.1

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 343.1

 

Recent Submissions

 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства; Кафедра криміналістики та судової експертології; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Заворіна, О. П.; Zavorina, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7477-3570; Туренко, Д. В.; Turenko, D. V. (Харків, 2020. – 140 с., 2020)
  У науково-методичних рекомендаціях окреслено особливості у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на території проведення операції Об’єднаних сил та тимчасово окупованих територіях, надано криміналістичну характеристику ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства; Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки; Науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку інформаційних технологій; Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки; Кафедра оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7848-644; ResearcherID: J-6833-2016; Коршенко, В. А.; Korshenro, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Заворіна, О. П.; Zavorina, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7477-3570; Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148; Загуменний, О. О.; Zahumennyi, O. O.; Туренко, Д. В.; Turenko, D. V. (Харків : Константа - ХНУВС, 2020. - 144 с., 2020)
  У методичних рекомендаціях наведено криміналістичну характеристику, механізм документування та розслідування безконтактних збутів наркотичних засобів через мережу Інтернет, зокрема з використанням телефонних дзвінків і ...
 • Албул, С. В.; Albul, S. V.; ; Боровик, А. В.; Borovyk, A. V.; ; Галабурда, Н. А.; Halaburda, N. A.; ; Грубський, А. В.; Hrubskyi, A. V.; ; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Зотов, Д. О.; Zotov, D. O.; Ільченко, О. В.; Ilchenko, O. V.; ; Касмінін, О. В.; Kasminin, O. V.; ; Муляр, Г. В.; Muliar, H. V.; ; Озерський, І. В.; Ozerskyi, I. V.; ; Паршутін, А. Б.; Parshutin, A. B.; ; Пєтков, В. П.; Pietkov, V. P.; ; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; ; Подгорець, С. В.; Podhorets, S. V.; ; Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036; Савчук, М. А.; Savchuk, M. A.; ; Стратонов, В. М.; Stratonov, V. M.; ; Удовенко, Ж. В.; Udovenko, Zh. V.; ; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016; Ховпун, О. С.; Khovpun, O. S.; ; Часова, Т. О.; Chasova, T. O.; ; Чернявський, С. С.; Cherniavskyi, S. S.; ; Яровий, А. Р.; Yarovyi, A. R.; (Київ : Вид. дім «Професіонал», 2020. – 1288 с., 2020)
  Надано науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України, а саме зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Науково-практичний коментар розрахований на суддів, прокурорів, ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Аюпова, Р. М.; Aiupova, R. M.; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID.http//orcid.org/0000-0003-2145-9593; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-333; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085 (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. В.В. Сокуренка. – Харків: Стильна типографія, 2017. – С. 355-366, 2017)
  Надано науково-методичні рекомендації щодо особливостей проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 2; Кафедра оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів; Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148; Зміївський, В. А.; Zmiivskyi, V. A.; (Харків, 2019. - 9 с., 2019)
  Надано науково-методичні рекомендації щодо документування незаконних збутів наркотичних засобів та психотропних речовин, які вчиняються за допомогою всесвітньої мережі Інтернет.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку інформаційних технологій; Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки; Коршенко, В. А.; Korshenro, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Харків, 2020. – 44 с., 2020)
  На основі аналізу нормативних документів щодо застосування засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, інформаційних та аналітичних систем, які використовуються підрозділами поліції для вирішення завдань професійної діяльності, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2018. - 65 с., 2018)
  У науково-методичних роз’ясненнях проаналізовані особливості застосування органами та підрозділами Національної поліції України положень статті 208 Кримінального процесуального кодексу України (Затримання уповноваженою ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID.http//orcid.org/0000-0003-2145-9593; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Нікуліна, А. Г.; Nikulina, A. G.; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Терещук, С. С.; Tereshchuk, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7263-4155; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 978-1031, 2017)
  Пропонуються наукові роз'яснення положень Закону України «Про Національну поліції» в частині діяльності слідчих підрозділів органів Національної поліції України.
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Терещук, С. С.; Tereshchuk, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7263-4155; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 327-354, 2017)
  Надано методичні рекомендації з питань проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування, а саме щодо: випадків проведення допиту осіб, впізнання осіб чи речей під час досудового ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Гарна-Іванова, І. О.; Garna-Ivanova, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Грітчіна, В. Ю.; Hritchina, V. Yu.; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016; Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349; Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 192-278, 2017)
  Надано науково-методичні рекомендації щодо особливостей розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства; Кафедра криміналістики та судової експертології; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Четвертак, Д. Ю.; Chetvertak, D. Yu. (Харків : ХНУВС, 2018. – 64 с., 2018)
  У науково-методичних рекомендаціях наведено особливості встановлення і визначення меж доказування, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях. ...
 • Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Пазинич, Т. А.; Pazynych, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Кафедра криміналістики та судової експертології; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства (Харків : ХНУВС, 2018. - 48 с., 2018)
  У науково-методичних рекомендаціях представлені процесуальні та тактичні особливості використання спеціальних знань в ході розслідування кримінальних правопорушень, що мають місце на території проведення операції Об'єднаних ...
 • Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Пазинич, Т. А.; Pazynych, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160 (Харків : ХНУВС, 2018. - 39 с., 2018)
  У науково-методичних рекомендаціях представлений порядок взаємодії підрозділів Національної поліції, Ескпертної служби МВС України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших служб і відомств на місці можливого ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Крєпаков, І. О.; Kriepakov, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2335-5256; Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335; Кафедра криміналістики та судової експертології (Харків : ХНУВС, 2017. – 68 с., 2017)
  Розглянуто типові слідчі ситуації, алгоритми першочергових слідчих (розшукових) дій, особливості проведення окремих процесуальних дій та інші проблемні питання, повязані з розслідуванням незаконного виробництва, виготовлення, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра криміналістики та судової експертології; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Харків : ХНУВС, 2018. - 101 с., 2018)
  У науково-методичних рекомендаціях представлений досліджений процесуальний порядок здійснення основних слідчих (розшукових) дій огляду місця події, допиту та обшуку відповідно до положень чинного Кримінального процесуального ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра криміналістики та судової експертології; Кафедра кримінального права та кримінології; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства; Кафедра кібербезпеки; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Fedosova, O. V.; Федосова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016; Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016; Пазинич, Т. А.; Pazynych, T. A.; Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; ResearcherID: J-6761-2016; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2145-9593; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; ResearcherID: B-9071-2018 (Харків: ХНУВС, 2017. - 122 с., 2017)
  У науково-методичних рекомендаціях визначені особливості розслідування злочинів пов’язаних із торгівлею людьми. Авторами визначені суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, здійснено кримінально-правову ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; ResearcherID: I-7840-2016; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Харків : ХНУВС, 2017. - 81 с., 2017)
  У науково-методичних рекомендаціях проаналізований правовий статус Європейського суду з прав людини, його структура, юрисдикція та принципи розгляду судових позовів. Досліджені основи здійснення правоохоронної діяльності ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра криміналістики та судової експертології; Кафедра кримінального права та кримінології; Кафедра кримінального процесу; Кафедра адміністративного права та процесу; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Гарна-Іванова, І. О.; Garna-Ivanova, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016; Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349; Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Харків: ХНУВС, 2016. - 103 с., 2016)
  У науково-методичних рекомендаціях проаналізовані особливості розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України, здійснено кримінально-правову характеристику незаконного переправлення осіб через ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Савченко, О. О.; Savchenko, O. O.; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (Харків : ХНУВС, 2016. – 162 с., 2016)
  У науково-методичних рекомендаціях визначені загальні правові положення, розкрито організаційно-тактичні основи документування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Єдін, Р. В.; Yedyn, R. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1224-0223; Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X; Кочура, А. В.; Kochura, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M.; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства та дізнання за 2011 рік / за заг. ред.О.М. Бандурки. – Харків, 2012. – С. 653-658, 2012)
  Представлено зауваження та пропозиції, висунуті колективом авторів, до проекту Кримінального процесуального кодексу України 2012 року.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds