KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 343.1

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 343.1

 

Recent Submissions

 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Терещук, С. С.; Tereshchuk, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7263-4155; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 327-354, 2017)
  Надано методичні рекомендації з питань проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування, а саме щодо: випадків проведення допиту осіб, впізнання осіб чи речей під час досудового ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства; Кафедра криміналістики та судової експертології; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673; Четвертак, Д. Ю.; Chetvertak, D. Yu. (Харків : ХНУВС, 2018. – 64 с., 2018)
  У науково-методичних рекомендаціях наведено особливості встановлення і визначення меж доказування, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях. ...
 • Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Пазинич, Т. А.; Pazynych, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160 (Харків : ХНУВС, 2018. - 39 с., 2018)
  У науково-методичних рекомендаціях представлений порядок взаємодії підрозділів Національної поліції, Ескпертної служби МВС України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших служб і відомств на місці можливого ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра криміналістики та судової експертології; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Харків : ХНУВС, 2018. - 101 с., 2018)
  У науково-методичних рекомендаціях представлений досліджений процесуальний порядок здійснення основних слідчих (розшукових) дій огляду місця події, допиту та обшуку відповідно до положень чинного Кримінального процесуального ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; ResearcherID: I-7840-2016; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Харків : ХНУВС, 2017. - 81 с., 2017)
  У науково-методичних рекомендаціях проаналізований правовий статус Європейського суду з прав людини, його структура, юрисдикція та принципи розгляду судових позовів. Досліджені основи здійснення правоохоронної діяльності ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра криміналістики та судової експертології; Кафедра кримінального права та кримінології; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства; Кафедра кібербезпеки; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Fedosova, O. V.; Федосова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016; Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016; Пазинич, Т. А.; Pazynych, T. A.; Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; ResearcherID: J-6761-2016; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2145-9593; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; ResearcherID: B-9071-2018 (Харків: ХНУВС, 2017. - 122 с., 2017)
  У науково-методичних рекомендаціях визначені особливості розслідування злочинів пов’язаних із торгівлею людьми. Авторами визначені суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, здійснено кримінально-правову ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра криміналістики та судової експертології; Кафедра кримінального права та кримінології; Кафедра кримінального процесу; Кафедра адміністративного права та процесу; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Гарна-Іванова, І. О.; Garna-Ivanova, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016; Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349; Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Харків: ХНУВС, 2016. - 103 с., 2016)
  У науково-методичних рекомендаціях проаналізовані особливості розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України, здійснено кримінально-правову характеристику незаконного переправлення осіб через ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Савченко, О. О.; Savchenko, O. O.; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (Харків : ХНУВС, 2016. – 162 с., 2016)
  У науково-методичних рекомендаціях визначені загальні правові положення, розкрито організаційно-тактичні основи документування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Єдін, Р. В.; Yedyn, R. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1224-0223; Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X; Кочура, А. В.; Kochura, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M.; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства та дізнання за 2011 рік / за заг. ред.О.М. Бандурки. – Харків, 2012. – С. 653-658, 2012)
  Представлено зауваження та пропозиції, висунуті колективом авторів, до проекту Кримінального процесуального кодексу України 2012 року.
 • Голубов, А. Є.; Holubov, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8608-4206; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2145-9593; Бараннік, І. Г.; Barannik, I. H.; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Янович, Ю. П.; Yanovych, Yu. P. (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. слідчих за 2012 рік / за заг. ред. С.М. Гусарова, О.М. Бандурки. – Харків: Диса плюс, 2013. – С. 76-121, 2012)
  У методичних рекомендаціях розглянуто особливості застосування застави та інших запобіжних заходів щодо підозрюваної особи на стадії проведення досудового розслідування. Надано зразки процесуальних документів відповідно ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2145-9593; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Єдін, Р. В.; Yedyn, R. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1224-0223; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Соловйова-Полудніцина, О. Є.; Soloviova-Poludnitsyna, O. Ye.; Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M.; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840; Янович, Ю. П.; Yanovych, Yu. P. (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. слідчих за 2012 рік. – Харків: Диса плюс, 2013. – С. 14-75, 2012)
  У науково-методичних рекомендаціях наведено алгоритм дій працівників органів внутрішніх справ при здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження. Надано зразки процесуальних документів з урахуванням положень ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Каткова, Т. В.; Katkova, T. V.; ORCID: http://orcid.org/; Лєшукова, І. В.; Lieshukova, I. V.; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Янович, Ю. П.; Yanovych, Yu. P.; ORCID: http://orcid.org/ (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. слідчих за 2012 рік / за заг. ред. С.М. Гусарова, О.М. Бандурки. – Харків: Диса плюс, 2013. – С. 712-719, 2012)
  Авторський колектив надає Науково-практичний коментар до глав 22, 23 розділу ІІІ Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. А саме розкрито зміст гл. 22 «Повідомлення про підозру»; наведено випадки повідомлення ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2145-9593; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X; Огурцов, О. Г.; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 р. – Харків: НікаНова, 2014. – С. 584-591, 2014)
  Авторський колектив дає наукове роз’яснення щодо здійснення кримінального провадження на підставі угод у кримінальному судочинстві.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Лєшукова, І. В.; Lieshukova, I. V.; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 р. – Харків: НікаНова, 2014. – С. 417-425, 2014)
  Автори Пропозиції до проекту Закону України «Про Державне бюро розслідувань України» зазначають, що даний законопроект містить низку недоліків, та надають свої висновки, що спрямовані на подальше удосконалення даного ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Yedyn, R. V.; Єдін, Р. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1224-0223; Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M.; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 р. – Харків: НікаНова, 2014. – С. 347-348, 2013)
  У порівняльній таблиці сформульовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до КПК України щодо спрощення порядку проведення досудового розслідування кримінальних проступків.
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 р. – Харків: НікаНова, 2014. – С. 173-192, 2013)
  У методичних рекомендаціях наведено особливості здійснення досудового розслідування стосовно окремої категорії осіб, зазначених у переліку ст. 480 КПК України.
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Бортник, Н. П.; Bortnyk, N. P.; Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325 (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2014 р. – Харків : НікаНова, 2015. – С., 2014)
  У методичних рекомендаціях наведено порядок дій працівників органів внутрішніх справ при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із фіктивним підприємництвом та діяльністю «конвертаційнихцентрів». Розглянуті ...
 • Малиновська, Т. М.; Тихоненко, Л. Л.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; ResearcherID: I-7840-2016; Tykhonenko, L. L.; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; ХНУВС (Харків : ХНУВС, 2015. - 46 с., 2015)
  У науково-методичних рекомендаціях досліджуються особливості досудового розслідування незаконного заволодіння транспортних засобів. Сформовані пропозиції щодо вдосконалення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Савченко, О. О.; Savchenko, O. O.; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016 (Харків : ХНУВС, 2015. - 99 с., 2015)
  У рекомендаціях надана кримінально-правова характеристика та особливості кваліфікації незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Факультет підготовки фахівців для підрозділів слідства; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Грачов, В. О.; Hrachov, V. O.; Корнієнко, Д. М.; Korniienko, D. M.; Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; ResearcherID: I-7840-2016; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (Харків : ХНУВС, 2015. − 92 с., 2015)
  У науково-методичних рекомендаціях визначені загальні правові положення, розкрито організаційно-тактичні основи оперативно-розшукової діяльності, та показані особливості проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds