KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 343.1 by Title

Browsing Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 343.1 by Title

Sort by: Order: Results:

 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Савченко, О. О.; Savchenko, O. O.; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (Харків : ХНУВС, 2016. – 162 с., 2016)
  У науково-методичних рекомендаціях визначені загальні правові положення, розкрито організаційно-тактичні основи документування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Кафедра кримінального процесу та досудового слідства факультету № 1; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Харків : ХНУВС, 2020. – 20 с., 2020)
  У методичних рекомендаціях висвітлено алгоритм дій слідчого у разі встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, але кримінальне провадження було закрито у зв’язку з тим, що закінчилися строки досудового ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Факультет підготовки фахівців для підрозділів слідства; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Грачов, В. О.; Hrachov, V. O.; Корнієнко, Д. М.; Korniienko, D. M.; Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; ResearcherID: I-7840-2016; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (Харків : ХНУВС, 2015. − 92 с., 2015)
  У науково-методичних рекомендаціях визначені загальні правові положення, розкрито організаційно-тактичні основи оперативно-розшукової діяльності, та показані особливості проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих ...
 • Національна поліція України; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Головне слідче управління; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Гайду, С. В.; Haidu, S. V.; Дударець, Р. М.; Dudarets, R. M.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7848-6448; Романов, М. Ю.; Romanov, M. Yu.; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591 (Харківський національний університет внутрішніх справ ; «Факт», 2021)
  У методичних рекомендаціях наведено кримінально-правову та криміналістичну характеристику, механізм документування та розслідування безконтактних збутів наркотичних засобів через мережу Інтернет, зокрема з використанням ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2018. - 65 с., 2018)
  У науково-методичних роз’ясненнях проаналізовані особливості застосування органами та підрозділами Національної поліції України положень статті 208 Кримінального процесуального кодексу України (Затримання уповноваженою ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку інформаційних технологій; Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки; Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Харків, 2020. – 44 с., 2020)
  На основі аналізу нормативних документів щодо застосування засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, інформаційних та аналітичних систем, які використовуються підрозділами поліції для вирішення завдань професійної діяльності, ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Єдін, Р. В.; Yedyn, R. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1224-0223; Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X; Кочура, А. В.; Kochura, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M.; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства та дізнання за 2011 рік / за заг. ред.О.М. Бандурки. – Харків, 2012. – С. 653-658, 2012)
  Представлено зауваження та пропозиції, висунуті колективом авторів, до проекту Кримінального процесуального кодексу України 2012 року.
 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487; Фелик, В. І.; Felyk, V. I.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Ізбаш, К. С.; Izbash, K. S.; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Лєшукова, І. В.; Lieshukova, I. V. (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 388-431, 2017)
  Надано методичні рекомендації щодо особливостей кримінального провадження відносно юридичної особи.
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2145-9593; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Єдін, Р. В.; Yedyn, R. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1224-0223; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Соловйова-Полудніцина, О. Є.; Soloviova-Poludnitsyna, O. Ye.; Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M.; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840; Янович, Ю. П.; Yanovych, Yu. P. (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. слідчих за 2012 рік. – Харків: Диса плюс, 2013. – С. 14-75, 2012)
  У науково-методичних рекомендаціях наведено алгоритм дій працівників органів внутрішніх справ при здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження. Надано зразки процесуальних документів з урахуванням положень ...
 • Грищенко, О. В.; Hryshchenko, O. V.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Нікуліна, А. Г.; Nikulina, A. H.; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 367-387, 2017)
  Надано методичні рекомендації щодо особливостей досудового розслідування кримінальних проваджень стосовно застосування примусових заходів медичного характеру.
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 р. – Харків: НікаНова, 2014. – С. 173-192, 2013)
  У методичних рекомендаціях наведено особливості здійснення досудового розслідування стосовно окремої категорії осіб, зазначених у переліку ст. 480 КПК України.
 • Голубов, А. Є.; Holubov, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8608-4206; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2145-9593; Бараннік, І. Г.; Barannik, I. H.; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Янович, Ю. П.; Yanovych, Yu. P. (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. слідчих за 2012 рік / за заг. ред. С.М. Гусарова, О.М. Бандурки. – Харків: Диса плюс, 2013. – С. 76-121, 2012)
  У методичних рекомендаціях розглянуто особливості застосування застави та інших запобіжних заходів щодо підозрюваної особи на стадії проведення досудового розслідування. Надано зразки процесуальних документів відповідно ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Аюпова, Р. М.; Aiupova, R. M.; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID.http//orcid.org/0000-0003-2145-9593; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-333; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085 (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. В.В. Сокуренка. – Харків: Стильна типографія, 2017. – С. 355-366, 2017)
  Надано науково-методичні рекомендації щодо особливостей проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні.
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Терещук, С. С.; Tereshchuk, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7263-4155; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 327-354, 2017)
  Надано методичні рекомендації з питань проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування, а саме щодо: випадків проведення допиту осіб, впізнання осіб чи речей під час досудового ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Терещук, С. С.; Tereshchuk, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7263-4155; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 327-354, 2017)
  Надано науково-методичні рекомендації щодо особливостей проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування.
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Бортник, Н. П.; Bortnyk, N. P.; Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325 (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2014 р. – Харків : НікаНова, 2015. – С., 2014)
  У методичних рекомендаціях наведено порядок дій працівників органів внутрішніх справ при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із фіктивним підприємництвом та діяльністю «конвертаційнихцентрів». Розглянуті ...
 • Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-333 (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 432-447, 2017)
  Надано методичні рекомендації щодо проведення такої слідчої (розшукової) дії як одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб.
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2145-9593; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X; Огурцов, О. Г.; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 р. – Харків: НікаНова, 2014. – С. 584-591, 2014)
  Авторський колектив дає наукове роз’яснення щодо здійснення кримінального провадження на підставі угод у кримінальному судочинстві.
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; Коровайко, О. І.; Korovaiko, O. I.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; Грачов, В. О.; Hrachov, V. O.; Корнієнко, Д. М.; Korniienko, D. M.; Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-333; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 52-138, 2017)
  Надано науково-методичні рекомендації щодо виявлення, документування та розслідування кримінальних правопорушень, повязаних з наркоманією і незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 2; Кафедра оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів; Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148; Зміївський, В. А.; Zmiivskyi, V. A.; (Харків, 2019. - 9 с., 2019)
  Надано науково-методичні рекомендації щодо документування незаконних збутів наркотичних засобів та психотропних речовин, які вчиняються за допомогою всесвітньої мережі Інтернет.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account