KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.1

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.1

 

Recent Submissions

 • Заяць, К. Д.; Zaiats, K. D. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 73-78, 2019)
  Розглянуто проблеми, які виникають у слідчого на стадії прийняття рішення про відкриття кримінального провадження, коли необхідно встановити ознаки складу злочину у фактичному акті добровільної передачі потерпілим майна ...
 • Rozumovskyi, O. S.; Розумовський, О. С. (Visegrad journal on human rights. – 2022. – № 1. – P. 129-134, 2022)
  Розглянуто питання використання та впровадження рішень Європейського Суду з прав людини у діяльності судів України та безпосередньо учасниками кримінального провадження під час захисту своїх порушених або оспорюваних прав. ...
 • Коваль, К. О.; Koval, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1905-1751 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 217-219, 2022)
  Проаналізовано особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із колабораційною діяльністю.
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012; Довгань, О. І.; Dovgan, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8551-5403 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 198-201, 2022)
  Проаналізовано сучасні підходи до визначення поняття експертних технологій в судовій експертизі.
 • Демедюк, В. Ю.; Demediuk, V. Yu.; Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 174-177, 2022)
  Розглянуто проблему процесуальних аспектів проведення обшуку в умовах воєнного стану в Україні.
 • Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 170-173, 2022)
  Проаналізовано перспективи впровадження інноваційних технологій у практику розслідування кримінальних правопорушень.
 • Горбунова, А. Р.; Horbunova, A. R.; Горбунова, К. В.; Horbunova, K. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1120-2682 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 151-153, 2022)
  Розглянуто проблемні питання обрання запобіжного заходу в режимі відеоконференції під час досудового розслідування в умовах воєнного стану.
 • Гнатенко, В. С.; Hnatenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1714-664 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 140-143, 2022)
  Визначено межі доказування судового розгляду в умовах воєнного стан.
 • Вінцук, В. В.; Vintsuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4241-4474 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 112-115, 2022)
  Розкрито проблемні питання використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів оперативно-розшукових заходів у сучасному кримінальному провадженні.
 • Kryvoruchko, L. S.; Криворучко, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6635-2381; Kucher, O.; Кучер, О.; Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Timush, I.; Тимуш, І.; Timush, D.; Тимуш, Д. (Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 56 (August). – P. 82-90, 2022)
  Визначено правові та організаційні засади ідентифікації особи за ознаками зовнішності під час розслідування кримінальних правопорушень в Україні. Досліджено правові й організаційні аспекти пред’явлення для впізнання, ...
 • Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID.http//orcid.org/0000-0003-2145-9593 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 24-26, 2020)
  Розглянуто проблемне питання щодо доцільності впровадження в чинне кримінальне процесуальне законодавство України функції слідчого щодо запобігання кримінальним правопорушенням. Адже слідчий є одним з основних суб’єктів ...
 • Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387; Голембівський, К. В.; Holembivskyi, K. V. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 85-88, 2022)
  Розкриті проблемні питання виконання завдань кримінального провадженні в умовах воєнного стану.
 • Бойко, Х. О.; Boiko, Kh. O. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 76-79, 2022)
  Зазначено, що освідування під час воєнного стану за своєю суттю є різновидом огляду, об’єктом якого є тіло особи. Така слідча дія, особливо у випадку її примусового проведення, є серйозним втручанням в особисті права особи, ...
 • Бандурка, C. С.; Bandurka, S. S. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 66-70, 2022)
  Зазначено, що у зв’язку із змінами в кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві в умовах воєнного стану адвокату необхідно ретельно їх вивчити. Зауважено, що готуючись до участі в кримінальному процесі, ...
 • Блищик, О. В.; Blyshchyk, O. V. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 70-73, 2022)
  Зазначено, що приватне (особисте) життя особи є невід’ємним правом кожного й перебуває під особливим правовим захистом. Втручання в приватне спілкування особи шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій вимагає ...
 • Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2145-9593 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 64-66, 2022)
  У тезах доповіді порушені питання необхідності проведення подальших наукових досліджень щодо запобігання кримінальним правопорушенням на етапі досудового розслідування.
 • Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 59-61, 2022)
  Розкриті окремі питання відібрання пояснень як способу збирання доказів під час розслідування кримінальних проступків.
 • Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 44-47, 2022)
  Розкрито особливості затримання особи під час досудового розслідування кримінальних проступків.
 • Татарин, Н. М.; Tataryn, N. M. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 40-44, 2022)
  Зазначено, що організація розслідування воєнних злочинів здійснюється з урахуванням як специфіки механізму їх учинення, так і діяльності з виявлення, документування та досудового розслідування. Доведено, що організація ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 31-33, 2022)
  Надано рекомендації щодо вдосконалення окремих положень досудового розслідування з урахуванням воєнного стану в Україні.

View more