KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.1

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.1

 

Recent Submissions

 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Форум Права. – 2022. – № 1 (72). – С. 38-49, 2022)
  Постановка проблеми. Нагальним є спрямування діяльності державних і правооохоронних органів щодо удосконалення законодавства, в сферу яких потрапляють неповнолітні особи, які вчинили кримінальне правопорушення, в тому ...
 • Юрченко, К. Р.; Yurchenko, K. R. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 162-164, 2019)
  Зазначено, що сучасний інститут понятих у кримінальному провадженні ще недостатньо сформований та потребує значних змін та доповнень. Адже з вдосконаленням цих питань у чинному кримінальному процесуальному законодавстві ...
 • Щетина, К. А.; Shchetyna, K. A. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 160-162, 2019)
  Стверджується, що засада законності має фундаментальне значення для кримінального провадження, тому що, остання зобов’язує всіх його суб’єктів неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального ...
 • Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 303-305, 2019)
  Досліджено питання щодо доцільності встановлення граничних строків тримання під вартою під час судового розгляду. Проаналізовано кримінальне процесуальне законодавство деяких країн СНД щодо визначення досліджуваних строків. ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 291-294, 2019)
  Розглянуто результати дослідження положень чинного КПК України та наявні прогалини, неузгодженості, що регламентують досудове розслідування. Проаналізовано і систематизовано наукові позиції науковців з цих питань. На ...
 • Чистікова, С. О.; Chystikova, S. O. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 154-156, 2019)
  Розкрито проблемні питання щодо отримання після проведення огляду місця події ухвали слідчого судді.
 • Чинчик, А. Р.; Chynchyk, A. R. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 151-153, 2019)
  Розкрито запобіжну функцію слідчого у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.
 • Шевцова, К. В.; Shevtsova, K. V. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 158-160, 2019)
  Вивчено проблематику процесуальних повноважень прокурора щодо реалізації загальних положень досудового розслідування.
 • Федорець, Ж. А.; Fedorets, Zh. A. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 144-147, 2019)
  Надається порівняльний аналіз інституту речових доказів за законодавством Англії, США та України.
 • Кондратенко, В. О.; Kondratenko, V. O. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 94-96, 2019)
  Зазначено, що повідомлення про підозру в структурі досудового розслідування займає особливе місце, оскільки підводить підсумок у кримінальному провадженні щодо зібраних доказів, визначає подальше його спрямування.
 • Кислюк, Р. О.; Kysliuk, R. O. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 88-90, 2019)
  Аналізується співвідношення понять "процесуальна самостійність" та "процесуальна незалежність" слідчого у кримінальному провадженні.
 • Кошло, І. С.; Koshlo, I. S. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 103-105, 2019)
  Наводиться перелік повноважень слідчого судді та межі здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб на стадії досудового розслідування.
 • Міркевич, Я. В.; Mirkevych, Ya. V. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 105-107, 2019)
  У тезах доповіді визначено правовий статус адвоката свідка, а такаж обгрунтовано можливість належної реалізації надання ним правової допомоги свідку.
 • Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 156-158, 2019)
  Автором відзначається, що процесуальний статус дізнавача, його повноваження та обов’язки мають бути додатково обговорені та доопрацьовані, з огляду на зауваження, дискусійність окремих норм та майже невідворотнє ...
 • Туренко, Д. В.; Turenko, D. V. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 138-144, 2019)
  Доведена необхідність подальшої перспективи розробки наукових та прикладних досліджень, щодо застосування судом примусових заходів медичного характеру у кримінальному судочинстві України.
 • Соловйова, О. Є.; Soloviova, O. Ye.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-5625-2122 (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 130-133, 2019)
  Наголошено на необхідності подальшого реформування органів досудового розслідування та внесення змін до кримінального процесуального законодавства у питаннях забезпечення процесуальної незалежності та самостійності слідчого ...
 • Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815 (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 128-129, 2019)
  Проаналізовано роль керівника органу досудового розслідування у разі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.
 • Пихтін, О. О.; Pykhtin, O. O. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 111-114, 2019)
  Проаналізовано проблемні аспекти доказування та використання матеріалів (результатів) оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві України.
 • Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085 (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 123-126, 2019)
  У тезах доповіді розглянуто інституту процесуальних витрат, який регламентує особливості відшкодування витрат, понесених у ході здійснення попереднього розслідування в кримінальному провадженні і судового розгляду не тільки ...
 • Заєць, У. О.; Zaiets, U. O. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 85-87, 2019)
  Автором зазначено, що проблематика доказування виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, потребує свого комплексного, всебічного дослідження, спрямованого на розроблення відповідних пропозицій з ...

View more