KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Recent Submissions

 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 21-22, 2019)
  Зазначено, що правоохоронна діяльність виявляється в її основних функціях, які, у свою чергу, визначають відповідно функціональний розподіл відповідних спеціалізацій у системі правоохоронних органів. Зокрема, до основних ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 15-17, 2019)
  Зазначено, що ефективна протидія організованій злочинності оперативними працівниками може бути успішною лише за умови володіння ними великим обсягом спеціальних знань, значним досвідом оперативної роботи, наявності ...
 • Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 484-487, 2019)
  У тезах висвітлено окремі аспекти нормативного регулювання інституту поліцейського піклування. Розглянуто матеріальні та процесуальні вимоги щодо застосування поліцейського піклування. Вказано окремі питання, які потребують ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 470-473, 2019)
  У тезах розглянуто окремі положення Закону України «Про Національну поліцію» (ч. 2, ст. 48, чч. 4, 6 ст. 59 та п. 1 ч. 1 ст. 67). Подано пропозиції щодо вдосконалення формулювання цих положень.
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 287-288, 2022)
  Зазначено, що в умовах воєнного стану значення здійснення якісної підготовки поліцейських для забезпечення нормального функціонування правоохоронної системи є одним із вирішальних. У зв’язку з цим важливого значення набуває ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 22-24, 2019)
  Надані пропозиції щодо удосконалення повноважень органів прокуратури у системі правоохоронних органів України.
 • Луценко, І. С.; Lutsenko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4230-2675; Пабат, О. В.; Pabat, O. V. (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 203-205, 2022)
  Зазначається, що введення елементів кінестетичного та дискретного навантаження у стрілецькі вправи надасть можливість зменшити вплив зовнішніх факторів на свідомість стрільця, навчить впевнено приймати правильні рішення ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 621-624, 2017)
  Надано пропозиції до порядку проходження стажування науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів МВС, які мають спеціальні звання поліції, у практичних підрозділах Національної поліції України та Державних ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Андрійченко, Н. С.; Andriichenko, N. S.; Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Завальний, М. В.; Zavalnyi, M. V.; Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 605-620, 2017)
  У пам’ятці працівника патрульної поліції розкриті основні права та обов’язки працівника патрульної поліції. Надано рекомендації щодо застосування поліцейських заходів примусу, а також складання протоколу про адміністративні ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Харків: ХНУВС, 2022. – 168 с., 2022)
  У довіднику висвітлено правові засади та організацію набору і навчання працівників органів поліції Естонської, Латвійської та Литовської республік. Довідник буде корисним курсантам, слухачам магістратури, ад’юнктам, ...
 • Гармаш, В. В.; Garmash, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4342-8771 (Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні : тези доп. учасників наук.-практ. семінару (м. Харків, 29 жовт. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 45-48., 2020)
  Зазначено, що кінологічні підрозділи Національної поліції України у своєму сучасному вигляді створені відносно недавно. Проте, перед цим вони мали тривалу історію та пережили період бурхливих змін, внаслідок якого і прийняли ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Крикун, В. В.; Krykun, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1089-555X; Крут, К. О.; Krut, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-4198; Мельник, В. А.; Melnyk, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1148-6988; Могілевська, Л. Г.; Mohilevska, L. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3312-9199; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Стреляний, В. І.; Strelianyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4608-3062; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Харків : ХНУВС, 2021. – 120 с., 2021)
  У навчальному посібнику у вигляді структурно-логічних схем розкрито процедури надання адміністративних послуг посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розкрито теоретичні та практичні ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 19-51, 2017)
  Надано науково-методичні рекомендації щодо запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.
 • Скляр, О. С.; Skliar, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6179-3329 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 269-272, 2022)
  Зазначено, що керуючись нормативною базою України, рекомендаціями по діям поліцейських діалогу по Скандинавській моделі було визначено перелік функцій та задач поставлених перед поліцією діалогу. На кожного поліцейського, ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 26-42, 2021)
  Розкрито основні аспекти комплектування міліції УРСР у 1945 р. Основні напрями кадрової роботи були такими: 1) завершення комплектування органів міліції; 2) закріплення кадрів, насамперед керівного складу; 3) створення ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Расторгуєва, Н. О.; Rastorhuieva, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1234-2767 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 316-330, 2021)
  Акцентовано на тому, що підготовка правоохоронця сьогодні має враховувати глобальні виклики суспільству, державі та міжнародному співтовариству. Метою дослідження є визначення вимог до особистості поліцейського в умовах ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 179 - 182, 2022)
  В статті зазначається, що при підготовці поліцейських необхідно передбачити обов’язкові дисципліни щодо особливостей спілкування з малолітніми/неповнолітніми учасниками судового процесу та окремих криміналістичних методик ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 174 - 177, 2022)
  Зазначається, що правове регулювання взаємодії Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій в сфері забезпечення екологічної безпеки, особливо в умовах воєнного стану має бути спрямоване ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 135 - 138, 2022)
  В статті розглянуті питання вирішення окремих теоретичних і прикладних проблем поліцеїстики.
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Князюк, О. Г.; Kniaziuk, O. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 99-112, 2021)
  Досліджено процедури реалізації інформаційних послуг сервісними центрами МВС України. Підкреслено множинність інформаційних послуг і відмінність у процедурах їх надання, що обумовило необхідність класифікації цих процедур ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds