KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Recent Submissions

 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку інформаційних технологій; Коршенко, В. А.; Korshenro, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802; Грінченко, Є. М.; Grinchenko, E. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3973-9078; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X; Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164 (Харків : ХНУВС, 2021. – 24 с., 2021)
  Комп’ютерна програма Лізинг житла для поліцейських розроблена з метою реалізації Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на ...
 • Рибалка, Н. О.; Rybalka, N. O. (Наше право. - 2013. - № 1. - С. 56-60, 2013)
  У статті аналізуються особливості діяльності органів прокуратури України та визначено їх місце у механізмі державного управління, з’ясовано роль прокуратури як суб’єкта державної влади. Визначається сутність та зміст ...
 • Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398 (Право та державне управління. - 2017. - № 3 (28). - С. 123-128, 2017)
  У статті досліджено зміст і особливості контролю за адміністративно-юрисдикційною діяльністю правоохоронних органів. Проаналізовано наукові погляди на зміст і ознаки контролю. Визначено поняття контролю. З'ясовано змістовні ...
 • Румянцева-Козовник, А. В.; Rumiantseva-Kozovnyk, A. V. (Наше право. - 2013. - № 11. - С. 47-50, 2013)
  Стаття присвячена одній з актуальних проблем у галузі захисту прав людини - захисту прав дитини органами внутрішніх справ від насильницьких дій в сім’ї. Проаналізовано основні повноваження органів внутрішніх справ України ...
 • Редько, А. О.; Redko, A. O. (Наше право. - 2013. - № 11. - С. 127-131, 2013)
  У статті розглянуто питання реалізації стратегії реформування надання соціальних послуг в Україні. Автор звертає увагу на недосконалість системи надання соціальних послуг, неповну реалізацію Концепції реформування системи ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - № 30, т. 1. – С. 70-73, 2017)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України розглянуто загальноправові, міжгалузеві та галузеві юридичні гарантій діяльності поліцейських. Наголошено, що юридичні гарантії ...
 • Костенко, Я. В.; Kostenko, Ya. V. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2018. - № 31. – С. 77-79, 2018)
  У статті викладено аналітичний матеріал щодо сучасного стану діяльності органів ювенальної превенції в Україні. Визначено особливості форм та методів діяльності підрозділів поліції, що стоять на захисті прав та свобод ...
 • Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - № 27. – С. 33-36, 2017)
  У статті досліджено зміст та особливості компетенції правоохоронних органів у провадженнях за скаргами громадян. На основі аналізу наукових поглядів на зміст компетенції визначено поняття та особливості компетенції ...
 • Данилів, С. В.; Danyliv, S. V. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - №27. – С. 49-50, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню питання правового регулювання процедури прийняття присяги працівниками Національної поліції України. Проаналізовано чинне законодавство, що регулює церемонію прийняття присяги працівниками ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 29-31, 2021)
  Досліджено систему професійної підготовки правоохоронців, яка є складовою частиною функціонування Національної поліції. Проаналізовано головне її завдання – сприяння формуванню професійного ядра висококваліфікованих ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 57-59, 2021)
  Проаналізовано розвиток управлінських компетентностей керівного складу органів та підрозділів Національної поліції як необхідна складова формування якісного кадрового складу поліції. The development of managerial ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 23-26, 2021)
  Розглянуто проблеми нормативно-правового регулювання діяльності поліцейських офіцерів громади в умовах реформування Національної поліції України. The problems of normative-legal regulation of the activity of community ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 34-36, 2021)
  Розглянуто процеси формування «електронної держави» в різних країнах світу, серед яких є й Україна. Запропоновано ряд завдань, які треба вирішити для реалізації державницьких кроків щодо впровадження системи електронного ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 17-20, 2021)
  Зазаначено, що одним із необхідних кроків у напрямі забезпечення національної безпеки, захисту прав і свобод громадян є посилення спроможностей органів, що входять до сектору безпеки і оборони. Висвітлено сучасні тенденції ...
 • Могілевська, Л. Г.; Mohilevska, L. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3312-9199 (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 1. - С. 128-132, 2020)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України визначено та охарактеризовано форми діяльності Національної поліції у сфері забезпечення прав і свобод дитини. Обґрунтовано, що ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 32-34, 2021)
  Розглянуто можливі загрози інформаційній безпеці держави, що виникають в період пандемії COVID-19. Надано рекомендації щодо запровадження державних програм із підвищення інформаційної грамотності серед громадян та серед ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 14-17, 2021)
  Проаналізовано правовий захист суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19, що здійснюється в нашій державі. Запропоновано форм взаємодії правоохоронних органів з органами місцевого самоврядування у профілактиці ...
 • Карась, О. В.; Karas, O. V. (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2017. – Вип. 2. – С. 114-121, 2017)
  Розглянуто особливості закріплення методів адміністративної діяльності Національній поліції в Законі України «Про Національну поліцію». Досліджено новели Закону, що стосуються реалізації Національною поліцією методу ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2016. – Вип. 2. – С. 51-62, 2016)
  В статті розглянуто основні проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні. Проаналізовано підстави та рівень корупції в органах місцевого самоврядування. Встановлено вплив неурядових організацій на підвищення ...
 • Горбонос, В. В.; Horbonos, V. V. (Juris Europensis Scientia. – 2020. – Вип. 3. – С. 73-78, 2020)
  Систематизовано нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Експертної служби МВС України, запропоновано їх класифікацію за юридичною силою, суб’єктом нормотворчості, рівнем регулювання, галузевою належністю, ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds