KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Recent Submissions

 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684 (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 62-66, 2021)
  Розглянуто проблемні питання взаємодії поліції та населення в умовах карантинних обмежень, викликаних пандемією коронавірусу COVID-19. Наголошено на тому, що головними проблемами в сучасній взаємодії можна вважати відсутність ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 13-20, 2021)
  Проаналізовано сучасний стан правового регулювання юридичної відповідальності за образу та наклеп на працівників поліції в Республіці Білорусь, Казахстані, Польщі, Німеччині, Франції та Іспанії. На підставі дослідження ...
 • Tsyhanov, O. G.; Циганов, О. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8924-1139; Chumachenko, I. M.; Чумаченко, І. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3403-6103; Panova, I. V.; Панова, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428; Golub, M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5257-081X (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 28 (April). – P. 159-165, 2020)
  Метою статті є визначення сучасного розуміння категорій «державна політика» і «сфера діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ», а також сутності та змісту державної політики України у цій сфері. Для ...
 • Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Administrative Law of Ukraine for Foreigners : popular science publication. – Odesa : Publishing House «Helvetica», 2021. – P. 15-16, 2021)
  Розглянуто поліцейські заходи, що можуть застосовувати офіцери поліції України, для захисту іноземців від незаконних посягань.
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. : електрон. наук. вид. (м. Харків, 20-21 трав. 2021 р.). – Харків : Право, 2021. – С.33-37, 2021)
  Запропоновано удосконалення методики оцінки корупційних ризиків у діяльності державних органів та юридичних осіб.
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 108-111, 2021)
  Вивченно і узагальнено досвід роботи з персоналомв в органах поліції зарубіжних країн.
 • Новіков, М. М.; Novikov, M. M.; Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1291-9837 (Юридичний бюлетень. – 2020. – Вип. 16. – С. 68-73, 2020)
  У статті розглядається система ціннісних орієнтацій, які формуються в працівника Національної поліції України під час проходження ним служби. Установлено, що цінності утворюють основу життя і діяльності людини та спрямовують ...
 • Басараб, О.Т.; Basarab, O. T.; Басараб, О. К.; Basarab, O. K.; Ларіонова, І.Т.; Larionova, I. T.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7006-6476 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 20-21, 2021)
  У роботі аналізуються організаційно-правові основи підготовки фахівців сектору безпеки і оборони України, з огляду на сучасні виклики сьогодення.
 • Вознесенський, І. В.; Voznesenskyi, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5202-8211 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 121-123, 2021)
  Впровадження лазерних технологій у курс «Вогневої підготовки» багатьох країн світу є стійкою тенденцією. З цією метою використовують мультимедійні стрілецькі тренажери, лазерні тири, лазерні імітатори стрільби й інші ...
 • Іншеков, М. В.; Inshekov, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7584-1013; Алієв, Е. К.; Aliiev, E. K.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3181-9468 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 214-215, 2021)
  Аналіз рівня та важкості травматизму серед працівників поліції за 2020 рік дозволяє зробити висновки щодо зміни показників виробничого травматизму поліцейських, а також виділити пріоритетні напрями реформування службової ...
 • Федоров, В. В.; Fedorov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8233-5554; Піскунова, О. Б.; Piskunova, O. B.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7221-4855 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 175-176, 2021)
  Вогнева підготовка посідає важливе місце у загальній професійній підготовці поліцейських. Вивчення досвіду інших країн, зокрема Польщі у її організації та проведенні дозволить удосконалити вітчизняну систему підготовки.
 • Луценко, І. С.; Lutsenko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4230-2675; Твердохліб, В. С.; Tverdokhlib, V. S. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 158-159, 2021)
  Досліджено позитивний досвід підвищення рівня майстерності та безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю працівниками Національної поліції України.
 • Котелюх, М. О.; Koteliukh, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5580-7798; Гурбич, А. О.; Hurbych, A. O. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 148-151, 2021)
  В роботі розглянуті умови ведення вогневого контакту працівниками Національної поліції. Встановлена готовність та здатність поліцейських до дій в цій екстремальній ситуації. Визначені та досліджені умови ведення вогневого ...
 • Іншеков, М. В.; Inshekov, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7584-1013 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 32-33, 2021)
  На підставі аналізу динаміки рівня та важкості травматизму за 2020 рік серед працівників Національної поліції України, зростає необхідність наукової розробки аспектів зменшення рівня травматизму у правоохоронній сфері ...
 • Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0366-7217; Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 73-76, 2021)
  У статті розглядаються концептуальні питання впровадження логістичного комплексу забезпечення боєздатності правоохоронців. Визначена актуальність його впровадження, наукова новизна та практична значимість для підрозділів ...
 • Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-4441 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 414-417, 2021)
  У тезах охарактеризовано проєкт «Шкільний офіцер поліції», який направлений на вирішення проблеми ювенальної превенції в нашій країні та сприянні успішній соціалізації дітей та учнівської молоді. Проаналізовано програму ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 164-165, 2021)
  В роботі представлена коротка характеристика особливостей діяльності суб’єктів забезпечення публічної безпеки та порядку протягом реалізації їх повноважень під час футбольних матчів.
 • Назаренко, О. М.; Nazarenko, O. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0282-3508 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 160-161, 2021)
  В умовах сучасного реформування Національної поліції України і системи МВС в цілому досить важливим є розгляд питання про правомірне використання і застосування вогнепальної зброї, як найбільш суворого заходу примусу.
 • Рязанцева, І. М.; Riazantseva, I. M. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 87-88, 2021)
  В тезах здійснено аналіз принципів професійної підготовки поліцейських зарубіжних країн. Наголошено на необхідності запровадження їх у систему професійної підготовки Національної поліції України, оскільки це визначає рівень ...
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 116-121, 2021)
  В роботі розглянута оцінка обстановки, як одна зі складових організації охорони публічного порядку. Розроблені та надані пропозиції щодо удосконалення барометру стану обстановки та рівнів оцінки загрози, визначені їх ознаки. ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds