KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Recent Submissions

 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 167-169, 2017)
  Проаналізовано принцип пропорційності у діяльності поліції Грузії.
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 310-312, 2017)
  Проаналізовано європейський досвід реформування правоохоронних органів (на прикладі Естонії).
 • Дорошенко, В.; Doroshenko, V. (Право і суспільство. – 2019. – № 6, ч. 2. – С. 32-37, 2019)
  Автором досліджено об’єкти громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України. Вказано, що особливого соціального значення контрольна діяльність набуває у разі її здійснення щодо органів державної ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 22-24, 2020)
  Наведено шляхи удосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».
 • Кацалап, Л. С.; Katsalap, L. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2740-1376 (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 60-66, 2020)
  У статті досліджено та систематизовано сукупність наявних наукових надбань з питань виникнення, становлення і розвитку державної соціальної політики України. Здійснено історичний аналіз нормативно-правової бази соціальної ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 46-52, 2020)
  Акцентовано увагу, що авіаційна галузь є високотехнологічною галуззю економіки будь-якої держави, динамічний розвиток якої вимагає впорядкування національного законодавства у цій сфері, розширення міжнародного співробітництва, ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2020. – № 2. – С. 85-88, 2020)
  У статті висвітлюється юридична природа поняття «адміністративні послуги» та формулюється його визначення, аналізується сучасний стан функціонування цих послуг. Досліджено чинне українське законодавство щодо визначення ...
 • Танько, А. В.; Tanko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202 (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 32-38, 2020)
  Стаття присвячена дослідженню феномену адміністративно-правового статусу органів Національної поліції як суб’єкта реалізації державної політики України у сфері забезпечення прав і свобод людини. Висвітлено сутність та ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 13-18, 2020)
  Акцентовано увагу на тому, що основною метою проєкту «Поліцейський офіцер громади» є забезпечення тісної взаємодії поліцейських з об’єднаною територіальною громадою, орієнтація діяльності поліцейських, у першу чергу, ...
 • Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831 (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 112-117, 2020)
  У дослідженні розглянуто зміст Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць. Проаналізовано зміни у кількісному та якісному складі державних експертів, діяльність ...
 • Shatrava, S. О.; Шатрава, С. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; ResearcherID: G-8140-2019; Tsybulnyk, N. Yu.; Цибульник, Н. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5128-0511; ; Bezpalova, O. I.; Безпалова, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Muzychuk, O. M.; Музичук, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Amazonia investiga. - 2020. - Vol. 9, Issue 30. - P. 60-66, 2020)
  Метою статті є визначення змісту та особливостей публічного адміністрування як однієї з форм реалізації публічної влади. Предмет дослідження становлять суспільні відносини, що виникають, розвиваються ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Харків: ХНУВС, 2019. - 20 с., 2019)
  Методичні рекомендації відображають основні шляхи удосконалення ефективність організаційно-штатної структури відділів поліції за кущовим принципом. Їх метою є опрацювання питань організаційно-штатної структури відділів ...
 • Гармаш, В. В.; Garmash, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4342-8771 (Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 5. - С. 203-206, 2018)
  У статті розглянуто наукові позиції вчених щодо формування готовності офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності. Виокремлено чинники, що підвищують ефективність розвитку ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Правові горизонти. – 2019. – Вип. 17 (30). – С. 7-13, 2019)
  Діяльність міліції у 1947 р. мала свої особливості. Це, по-перше, післявоєнна розруха, яка досягла величезних масштабів. По-друге, це голод1946-1947 рр. в Україні, який мав найгірші результати у першій половині 1947 р. ...
 • Горбонос, В. В.; Horbonos, V. V. (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 445-448, 2019)
  Мета статті полягає в розробці основних концептуальних положень оцінювання ефективності діяльності Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, зокрема у виробленні та систематизації критеріїв проведення такого ...
 • Іншеков, М. В.; Inshekov, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7584-1013; Любутіна, Я. В.; Liubutina, Ya. V. (Юридична Україна. - 2019. - № 1-2. - С. 38-41, 2019)
  У даній статті викладено основи роботи працівників поліції в малих групах. Визначено основні помилки правоохоронців під час виконання службових завдань. Розкрито основні напрями взаємодії поліцейських у складі малих груп. ...
 • Терницький, С. М.; Ternytskyi, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5082-1400 (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 185-187, 2019)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів та норм чинного законодавства надано характеристику кадровому резерву державної служби. Запропоновано авторське визначення поняття «кадровий резерв». Відзначено, що формування ...
 • Танько, А. В.; Tanko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202 (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 102-105, 2019)
  У статті репрезентовано результати дослідження, що має на меті розкриття нормативно-правової основи забезпечення прав і свобод людини як підґрунтя діяльності правоохоронних органів України, висвітлення на цьому тлі ролі ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 трав. 2019 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – С. 16-18, 2019)
  В роботі досліджено історичні етапи появи та розвиту кінології в світі в стародавні часи. Описано вектори використання собак з моменту їх приручення до початку використання в війні в якості бойової одиниці.
 • Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213; ResearcherID: AAG-2697-2019 (Шляхи реформування юридичних наук у європейський простір: теоретико-практичний аспект: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 19 трав. 2020 р.). - Херсон: Видав. дім «Гельветика», 2020. - С. 155-158, 2020)
  У тезах доповіді розглянуто зміст поняття "громадське місце" у контексті запровадження карантину в Україні.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds