KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Recent Submissions

 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 22. – С. 92-94, 2015)
  У статті проаналізовано процеси реформування органів внутрішніх справ в Грузії. Розглянуто особливості реформування поліцейських підрозділів в Грузії. Наголошено, що правоохоронна система покликана захищати права людини ...
 • Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470 (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 60 - 64., 2009)
  Досліджено проблему системи та завдань адміністративно-правових аспектів діяльності органів внутрішніх справ щодо реалізації законодавства про вибори та референдуми. На підставі аналізу чинного українського законодавства ...
 • Тер-Степанян, О. В.; Ter-Stepanian, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 181-189, 2010)
  Доведено, що суб'єктом надання адміністративних послуг у сфері телекомунікацій є як органи виконавчої влади, так і державні підприємства, котрі створені для здійснення конкретного виду державної діяльності, що супроводжується ...
 • Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 48 - 52, 2009)
  Досліджено поняття меж адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ, їх сутність та ознаки. Розглянуто механізм використання дискреційних повноважень та чинники, які його обмежують, можливі шляхи його ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Право і безпека. - 2009. - № 4 ( 31). - С. 75 - 79, 2009)
  Розглянуто адміністративну діяльність правоохоронних органів. Надано авторське визначення та виділено основні напрямки такої діяльності.
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 155-161, 2010)
  Визначено ознаки контролю за діяльністю правоохоронних органів, сформульовано його поняття. Надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з досліджуваних питань.
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Харків, 2012)
  Дисертацію присвячено дослідженню сутності, принципів та форм взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних інспекторів міліції щодо охорони державного ...
 • Фодчук, А. Б.; Fodchuk, A. B.; Романюк, П. І.; Romaniuk, P. I.; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Терницький, С. М.; Ternytskyi, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5082-1400; Стрельніков, О. В.; Strelnikov, O. V. (Київ : Держ. підприємство “ІНФОТЕХ”, 2019. - 90 с., 2019)
  Методичні рекомендації щодо організації роботи із запобігання корупції юридичних осіб, що належать до сфери управління МВС, підготовлено Міністерством внутрішніх справ України спільно з Харківським національним університетом ...
 • Танько, А. В.; Tanko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202 (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 78-84, 2020)
  У статті розглянуто проблему становлення в Україні системи надання адміністративних послуг як пріоритету соціальної політики правової держави. Метою статті є дослідження системи поліцейських послуг у контексті захисту прав ...
 • Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831; Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-4441 (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 96-101, 2020)
  Пресдтавлене автором дослідження спрямоване на окреслення проблемних питань правового регулювання приватної детективної діяльності в Україні. У досліджені розглянуті причини, що обумовлюють попит на детективні послуги. ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (Харків: ХНУВС, 2014. — 544 с., 2014)
  Монографія є комплексним дослідженням сутності та особливостей адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави. У роботі проаналізовано методологічні засади адміністративно-правового механізму ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Котелюх, М. О.; Koteliukh, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5580-7798; Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6590-3364; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Таранов, В. Л.; Taranov, V. L.; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2019. — 48 с., 2019)
  Пам’ятку розроблено з метою організаційно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції України під час виборчого процесу в Україні, в рамках реалізації Стратегії розвитку органів системи ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; ; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; ; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; ; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; ; Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; ; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (Харків: ХНУВС, 2019. – 139 с., 2019)
  В інформаційному довідникові висвітлено основні положення законодавства України, що регулює кінологічне забезпечення діяльності підрозділів Національної поліції України; розкрито теорію та методологію службової кінології, ...
 • Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0366-7217 (Харків, 2019)
  Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових засад забезпечення особистої безпеки поліцейського в екстремальних умовах. Визначено поняття, зміст та адміністративно-правові засади забезпечення особистої безпеки ...
 • Потопальський, А. В.; Potopalskyi, A. V.; Потопальский, А. В. (Харків, 2019)
  У дисертації наводиться теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та розкритті особливостей адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки поліцейських ...
 • Галюк, А. В.; Haliuk, A. V. (Харків, 2019)
  Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових засад діяльності Національної поліції України щодо запобігання та протидії наркоманії на регіональному рівні. Визначено сутність діяльності щодо запобігання та ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 74-78, 2020)
  Дослідження спрямоване на розкриття сутності і визначення шляхів вирішення нагальних проблем відомчої правотворчості органів та підрозділів МВС України. Основні акценти при цьому зроблено на правотворчу діяльнісь Національної ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Харків, 2019)
  Дисертацію присвячено визначенню сутності й особливостей адміністративно-правових засад діяльності поліції Грузії та країн Балтії. Уточнено поняття поліцейської діяльності, адміністративної діяльності поліції. Визначено ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214; Мозговий, О. О.; Mozghovyi, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2836-7595 (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 46-51, 2020)
  Питання ефективності правового регулювання відносин щодо надання публічних послуг сервісними центрами МВС є на сьогодні актуальною та одним із напрямків започаткованих Президентом України реформ, спрямованих на демократизацію ...
 • Федоров, В. В.; Fedorov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8233-5554; Пістряк, П. В.; Pistriak, P. V.; Бальва, А. Ф.; Balva, A. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4689-3284; Луценко, І. С.; Lutsenko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4230-2675; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Кафедра вогневої підготовки факультету № 3 (Харків : ХНУВС, 2019. – 256 с., 2019)
  Навчальний посібник відповідає вимогам нормативних документів, наказам МВС і Національної поліції України, тематичному плану й робочій програмі з дисципліни «Вогнева підготовка». Він відображає найважливіші питання вогневої ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds