KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність (State Administration. Administrative Activity)

Recent Submissions

 • Невзоров, І. Л.; Nevzorov, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2021-7886; Хотенець, П. В.; Khotenets, P. V. (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 226-230, 2016)
  Зазначено, що в країнах Балтії, законодавець, розставляючи акценти діяльності поліції, бачить у ній не сугубо каральний інститут, а інститут захисту людини, суспільства і держави, їхніх прав і свобод.
 • Найда, В. О.; Naida, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3072-7326 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 219-222, 2016)
  Автор розкриває проблемні питання виховання професійної етики майбутнього поліцейського.
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 210-213, 2016)
  Розглянуто громадський контроль як принцип діяльності поліції у демократичній державі.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Забезпечення психологічної допомоги в секторі Сил оборони України : зб. тез Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ,30 черв. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 108-110, 2022)
  Підготовка кадрів для Національної поліції України є складовою державної кадрової політики, що у зв’язку із проявом військової агресії Російської Федерації в бік нашої держави набула свого особливого значення в питаннях ...
 • Бойчук, С. С.; Boichuk, S. S.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-2756-5330 (Забезпечення психологічної допомоги в секторі Сил оборони України : зб. тез Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ,30 черв. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 23-24, 2022)
  Розглянуто специфіку службової діяльністі поліцейських КОРД в екстремальних умовах, а саме в умовах воєнного стану.
 • Новіченко, А. В.; Novichenko, A. V. (Наше право. - 2021. - № 4. - С. 12-19, 2021)
  Досліджено історію та сучасний стан участі правоохоронних органів як частини громади. Констатовано, що одним із найважливіших інструментів правоохоронної діяльності є взаємодія з населенням. Мета правоохоронних органів ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 131-133, 2016)
  Зазначено, що міжнародні стандарти роботи поліції ряду демократичних держав визначають якість функціонування органів правопорядку. Їх упровадження підвищує якість і ефективність діяльності поліції.
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 120-123, 2016)
  Роздуми автора щодо реформи Міністерства внутрішніх справ України.
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 96-98, 2016)
  Означені підстави до основних напрямків удосконалення взаємодії органів Національної поліції України та громадянського суспільства.
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Knowledge, Education, Law, Management. – 2020. – Vol. 2, № 3 (31). – P. 158-163, 2020)
  Визначено, що розшукова робота собаки у кінологічних колах визначається роботою вищої категорії, що свідчить про її складність з усіх точок зору: нормативної, організаційної та практичної. Багато факторів впливають на вибір ...
 • Дякова, О. О.; Diakova, O. O. (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 86-88, 2016)
  Особливе місце у формуванні правової культури особистості взагалі та поліцейського, зокрема, посідає визначення правового статусу особи, про культуру якої йде мова.
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Knowledge, Education, Law, Management. – 2020. – Vol. 2, № 4 (32). – P. 145-151, 2020)
  Зазначено, що виходячи з того, що кінологічне забезпечення є досить широким за змістом поняттям, слід зазначити, що є кілька груп інститутів, які стосуються кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності в Україні у ...
 • Добровінський, А. В.; Dobrovinskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7463-2292 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 83-86, 2016)
  Окреслено правові підстави співпраці органів місцевого самоврядування та поліції по забезпеченню виконання правоохоронної функції держави.
 • Денисюк, Д. С.; Denysiuk, D. S. (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 79-83, 2016)
  Розкриті деякі питання законодавчого закріплення завдань Національної поліції України.
 • Калашник, М. В.; Kalashnyk, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9547-0344 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 110-116, 2016)
  Зазначено, що центральне місце серед міжнародно-правових актів, регламентуючих діяльність поліції становить Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, а також практика Європейського суду з прав людини.
 • Голуб, М. В.; Holub, M. V.; ORCID: https://orсid.org/0000-0002-5257-081X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 62-66, 2016)
  Наголошено на необхідності вдосконалення організаційних форм управлінської діяльності правоохоронними підрозділами, у тому числі і Національною поліцією, задіяними для забезпечення охорони громадського порядку та публічної ...
 • Калашнік, В.; Kalashnik, V. (Knowledge, Education, Law, Management. – 2021. – Vol. 2, № 2 (38). – P. 113-117, 2021)
  Зазначено, що створення Національної поліції стало важливим кроком на шляху реформування правоохоронного сектору нашої держави. Водночас поліція як сервісний орган, який працює з населенням на засадах партнерства, у своїй ...
 • Сорський, О.; Sorskyi, O. (Knowledge, Education, Law, Management. – 2021. – Vol. 2, № 1 (37). – P. 190-193, 2021)
  Розглянуто основні принципи взаємодії Національного антикорупційного бюро України із суб'єктами публічного управління та громадськістю. Проведено класіфікацію цих принципів на загальні та спеціальні. Доведено, що за своєю ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Козін, С.; Kozin, S.; Россіхін, В.; Rossikhin, V. (Knowledge, Education, Law, Management. – 2021. – Vol. 2, № 1 (37). – P. 89-96, 2021)
  Визначено, що у 1939 р. міліція в України,як складова частина НКВС, зазнала певної трансформації та змін у структурі. Це стосувалося діяльності Державної автомобільної інспекції, яка посилила роботу щодо убезпечення руху ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Лісойван, Я. М.; Lisoivan, Ya. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 2 (97). – С. 142-150, 2022)
  Проаналізовано місце та роль Державного бюро розслідувань у сучасній класифікаційній системі правоохоронних органів України. Встановлено сутність дефініції «правоохоронні органи», проаналізовано особливості їх діяльності. ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds