KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Кримінальне провадження в суді присяжних : монографія

Show simple item record

dc.contributor.author Щерба, М. В.
dc.contributor.author Shcherba, M. V.
dc.contributor.author Юхно, О. О.
dc.contributor.author Yukhno, O. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
dc.date.accessioned 2018-09-21T12:27:45Z
dc.date.available 2018-09-21T12:27:45Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-617-7474-71-4
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3268
dc.description Щерба, В. М. Кримінальне провадження в суді присяжних : моногр. / В. М. Щерба, О. О. Юхно; за заг. ред. О. О. Юхна. - Харків: Панов, 2018. - 274 с. - (Серія «Бібліотечка слідчого та детектива : учасники кримінального провадження»). uk_UA
dc.description.abstract Монографія присвячена комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань однієї із новел чинного КПК України та судочинства щодо запровадження і реалізаціїї інституту кримінальних проваджень в суді присяжних. У роботі розглянуто історичне становлення інституту присяжних, висвітлено процесуальний статус і відбір присяжних, порядок розгляду та вирішення кримінального провадження в суді присяжних. Висвітлено особливості кримінального провадження в суді присяжних за законодавством зарубіжних країн. Внесено пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства України та практики його застосування з досліджених питань. Розраховано на науковців, юристів-практиків, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, магістрів, курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичної спрямованості, а також усіх, хто цікавиться новітніми тенденціями розвитку сучасної юриспруденції та національного судочинства по розглянутим питанням. uk_UA
dc.description.abstract en
dc.description.abstract Монография посвящена комплексному изучению теоретических, законодательных и прикладных вопросов одной из новелл  действующего УПК Украины и судопроизводства по внедрению  и реализациии института уголовных производств в суде  присяжных. В работе рассмотрены историческое становление института присяжных, освещены процессуальный статус и отбор присяжных, порядок рассмотрения и разрешения уголовного производства в суде присяжных. Освещены особенности уголовного производства в суде присяжных по законодательству зарубежных стран. Внесены предложения по  совершенствования уголовного процессуального законодательства Украины и практики его применения по исследованным  вопросам.  Рассчитано на научных работников, юристов, преподавателей, адъюнктов, аспирантов, магистров, курсантов и студентов  высших учебных заведений юридической направленности, а также всех, кто интересуется новейшими тенденциями развития  современной юриспруденции и национального судопроизводства по  рассмотренным вопросам.
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харків: Панов, 2018. - 274 с. uk_UA
dc.relation.ispartofseries Серія «Бібліотечка слідчого і детектива : учасники кримінального провадження»;
dc.subject Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject кримінальне провадження uk_UA
dc.subject уголовное производство uk_UA
dc.subject criminal proceedings uk_UA
dc.subject кримінальне провадження в суді присяжних uk_UA
dc.subject уголовное производство в суде присяжных uk_UA
dc.subject суд присяжних uk_UA
dc.subject суд присяжных uk_UA
dc.subject зарубіжний досвід uk_UA
dc.subject зарубежный опыт uk_UA
dc.subject foreign experience uk_UA
dc.subject присяжний uk_UA
dc.subject правовий статус uk_UA
dc.subject присяжный uk_UA
dc.subject правовой статус uk_UA
dc.subject Монографії. Monographs. Монографии
dc.title Кримінальне провадження в суді присяжних : монографія uk_UA
dc.title.alternative монографія uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account