KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 24-27, 2019)
  У тезах надано аналіз сучасного стану забезпечення законності та дисципліни в лавах Збройних Сил в контексті військового конфлікту, який триває на території України, та відновлення її територіальної цілісності. Звернено ...
 • Zozulia, I. V.; Зозуля, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Форум права = Forum Prava. – 2019. – Suppl. – P. t4-t12, 2019)
  The translation into English of the original article published in Ukrainian Zozulia, I. V. (2018). Forum Prava, (3). 30–39. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1336836.
 • Zozulia, I. V.; Зозуля, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012; Dovgan, O. I.; Довгань, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8551-5403 (Форум права = Forum Prava. – 2019. – Suppl. – P. t42-t47, 2019)
  The translation into English of the original article published in Ukrainian Zozulia, I. V., & Dovgan, O. I. (2017). Forum Prava, (5). 157–163. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1198806.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (New challenges of legal science in Ukraine and EU countries : International scientific and practical conference (Miskolc, Hungary, 19–20 April 2019). - Miskolc: Baltija Publishing, 2019. - Р. 206-209, 2019)
  Визначені недоліки правового регулювання в частині встановлення переліку та загальної структури інформаційних ресурсів системи МВС України та Національної поліції України, а також запропоновані шляхи їх вирішення.
 • Петров, Є. Ю.; Petrov, Ye. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 154-161, 2012)
  На підставі проведеного дослідження автором визначено основні фактори та причини, які сприяють вчиненню правопорушень та злочинів іноземцями та відносно них в Україні, та запропоновано можливі заходи щодо вдосконалення ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 314-323, 2012)
  Охарактеризовано адміністративно-правові засади діяльності Головної комендатури поліції як ключового суб’єкта управління польською національною поліцейською системою. Особливу увагу приділено з’ясуванню своєрідності правової ...
 • Жидовцева, О. А.; Zhydovtseva, O. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 41-49, 2012)
  Досліджено сутність, структуру та характерні особливості професійної правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей.
 • Мороз, А. В.; Moroz, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 432-440, 2012)
  Проведено детальний аналіз професійних вимог до працівників органів внутрішніх справ. Розглянуто професійно важливі якості працівників основних професій системи ОВС з точки зору гендерного підходу. Наголошено, що професійні ...
 • Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 58-62, 2019)
  Розглянуто зміст нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку Національною гвардією України. Приділено безпосередню увагу теоретичним основам поняття «публічна ...
 • Машніцька, Н. В.; Mashnitska, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 260-267, 2012)
  Розглянуто сучасні підходи до визначення методів адміністративної діяльності міліції, критерії їх класифікації. Виокремлено види організаційних методів діяльності, значну увагу приділено особливостям застосування ...
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків: ХНУВС, 2019. - С. 69-71, 2019)
  Розбудова демократичної держави і громадянського суспільства вимагає чіткої визначеності компетенції правоохоронних органів, які мають сприяти цим процесам, захищаючи інтереси громадян. З огляду на це, надзвичайно важливим ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 103-109, 2012)
  Виокремлено та проаналізовано основні чинники виникнення правозастосовних помилок працівників міліції.
 • Михайлишин, І. В.; Mykhailyshyn, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 211-218, 2012)
  Надано авторське визначення поняття «реєстрація фізичних осіб в Україні». Досліджено механізм проведення реєстрації фізичних осіб в Україні, й запропоновано шляхи його вдосконалення.
 • Машніцька, Н. В.; Mashnitska, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 204-211, 2012)
  Охарактеризовано переконання як правову категорію. Розглянуто сутність та значення переконання як методу управлінської діяльності. Сформульовано авторське визначення поняття переконання як методу адміністративної діяльності ...
 • Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7457-4507 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 301-307, 2012)
  Запропоновано класифікацію процедур проходження служби в органах внутрішніх справ, визначено значення та особливості кожної з них.
 • Безкоровайний, Б. О.; Bezkorovainyi, B. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 296-301, 2012)
  Розглянуто порядок прийняття на посади державної служби. Вивчено доцільність застосування конкурсу та випробування при прийнятті на державну службу у окремих випадках. Надано пропозиції з удосконалення відповідного зак ...
 • Дамаєв, В. А.; Damaiev, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 215-220, 2012)
  З’ясовано сутність дисциплінарної практики органів внутрішніх справ України. Проведено детальний аналіз визначення поняття «військова дисципліна» та «службова дисципліна». Визначено основні елементи процесуальної діяльності ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 31-36, 2019)
  Розглянуто проблеми делегування державних повноважень у сфері правоохорони до приватного сектору економіки, розглянуто питання здійснення контролю за недержавними суб’єктами охоронної діяльності. Визначено принципи ...
 • Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7457-4507 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 228-234, 2012)
  Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють процедури проходження служби в ОВС. Визначено рівні нормативно-правового регулювання процедур проходження служби в ОВС.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 13-19, 2019)
  Досліджено основні недоліки нормативного забезпечення й організації діяльності Національної поліції України за окремими напрямами. На підставі аналізу чинного законодавства України, підзаконних нормативних актів та наказів ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds