KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • Рибалка, Н. О.; Rybalka, N. O. (Наше право. - 2013. - № 1. - С. 56-60, 2013)
  У статті аналізуються особливості діяльності органів прокуратури України та визначено їх місце у механізмі державного управління, з’ясовано роль прокуратури як суб’єкта державної влади. Визначається сутність та зміст ...
 • Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398 (Право та державне управління. - 2017. - № 3 (28). - С. 123-128, 2017)
  У статті досліджено зміст і особливості контролю за адміністративно-юрисдикційною діяльністю правоохоронних органів. Проаналізовано наукові погляди на зміст і ознаки контролю. Визначено поняття контролю. З'ясовано змістовні ...
 • Румянцева-Козовник, А. В.; Rumiantseva-Kozovnyk, A. V. (Наше право. - 2013. - № 11. - С. 47-50, 2013)
  Стаття присвячена одній з актуальних проблем у галузі захисту прав людини - захисту прав дитини органами внутрішніх справ від насильницьких дій в сім’ї. Проаналізовано основні повноваження органів внутрішніх справ України ...
 • Редько, А. О.; Redko, A. O. (Наше право. - 2013. - № 11. - С. 127-131, 2013)
  У статті розглянуто питання реалізації стратегії реформування надання соціальних послуг в Україні. Автор звертає увагу на недосконалість системи надання соціальних послуг, неповну реалізацію Концепції реформування системи ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - № 30, т. 1. – С. 70-73, 2017)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України розглянуто загальноправові, міжгалузеві та галузеві юридичні гарантій діяльності поліцейських. Наголошено, що юридичні гарантії ...
 • Костенко, Я. В.; Kostenko, Ya. V. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2018. - № 31. – С. 77-79, 2018)
  У статті викладено аналітичний матеріал щодо сучасного стану діяльності органів ювенальної превенції в Україні. Визначено особливості форм та методів діяльності підрозділів поліції, що стоять на захисті прав та свобод ...
 • Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - № 27. – С. 33-36, 2017)
  У статті досліджено зміст та особливості компетенції правоохоронних органів у провадженнях за скаргами громадян. На основі аналізу наукових поглядів на зміст компетенції визначено поняття та особливості компетенції ...
 • Данилів, С. В.; Danyliv, S. V. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - №27. – С. 49-50, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню питання правового регулювання процедури прийняття присяги працівниками Національної поліції України. Проаналізовано чинне законодавство, що регулює церемонію прийняття присяги працівниками ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 29-31, 2021)
  Досліджено систему професійної підготовки правоохоронців, яка є складовою частиною функціонування Національної поліції. Проаналізовано головне її завдання – сприяння формуванню професійного ядра висококваліфікованих ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 57-59, 2021)
  Проаналізовано розвиток управлінських компетентностей керівного складу органів та підрозділів Національної поліції як необхідна складова формування якісного кадрового складу поліції. The development of managerial ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 23-26, 2021)
  Розглянуто проблеми нормативно-правового регулювання діяльності поліцейських офіцерів громади в умовах реформування Національної поліції України. The problems of normative-legal regulation of the activity of community ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 34-36, 2021)
  Розглянуто процеси формування «електронної держави» в різних країнах світу, серед яких є й Україна. Запропоновано ряд завдань, які треба вирішити для реалізації державницьких кроків щодо впровадження системи електронного ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 17-20, 2021)
  Зазаначено, що одним із необхідних кроків у напрямі забезпечення національної безпеки, захисту прав і свобод громадян є посилення спроможностей органів, що входять до сектору безпеки і оборони. Висвітлено сучасні тенденції ...
 • Могілевська, Л. Г.; Mohilevska, L. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3312-9199 (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 1. - С. 128-132, 2020)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України визначено та охарактеризовано форми діяльності Національної поліції у сфері забезпечення прав і свобод дитини. Обґрунтовано, що ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 32-34, 2021)
  Розглянуто можливі загрози інформаційній безпеці держави, що виникають в період пандемії COVID-19. Надано рекомендації щодо запровадження державних програм із підвищення інформаційної грамотності серед громадян та серед ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 14-17, 2021)
  Проаналізовано правовий захист суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19, що здійснюється в нашій державі. Запропоновано форм взаємодії правоохоронних органів з органами місцевого самоврядування у профілактиці ...
 • Карась, О. В.; Karas, O. V. (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2017. – Вип. 2. – С. 114-121, 2017)
  Розглянуто особливості закріплення методів адміністративної діяльності Національній поліції в Законі України «Про Національну поліцію». Досліджено новели Закону, що стосуються реалізації Національною поліцією методу ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2016. – Вип. 2. – С. 51-62, 2016)
  В статті розглянуто основні проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні. Проаналізовано підстави та рівень корупції в органах місцевого самоврядування. Встановлено вплив неурядових організацій на підвищення ...
 • Горбонос, В. В.; Horbonos, V. V. (Juris Europensis Scientia. – 2020. – Вип. 3. – С. 73-78, 2020)
  Систематизовано нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Експертної служби МВС України, запропоновано їх класифікацію за юридичною силою, суб’єктом нормотворчості, рівнем регулювання, галузевою належністю, ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Правові новели. – 2016. – № 1. – С. 51-55, 2016)
  Визначається перелік завдань контролю за діяльністю правоохоронних органів. Уточнюється мета такого контролю. Характеризується чинне законодавство України та наукова література на предмет визначення у них завдань контролю ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds