KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980 (Право і суспільство. – 2019. – № 2. – С. 160-167, 2019)
  Статтю присвячено проблемам сучасного стану правового регулювання діяльності підрозділів конвойної служби Національної поліції України. Визначено низку проблемних питань, які негативно впливають на ефективність діяльності ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.( м. Одеса, 25 березня 2019 р.). — Одесса: ОДУВС, 2019. — С. 117-119, 2019)
  У дослідженні наведено шляхи отримання органами Національної поліції інформації про кримінальні правопорушення та інші події. Наголошено на окремих проблемних питаннях щодо взаємодії з органами прокуратури та закладами ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 420-421, 2019)
  У тезах доповіді розтлумачено зміст поняття кінологічного забезпечення на прикладі діяльності Національної поліції. Наведено два розуміння вищевказаного поняття та визначено авторське поняття даного терміну. The contents ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху: матеріали круглого столу (м. Кривий Ріг, 11 травня 2017 року). – Кривий Ріг, 2017. — С. 106-107, 2017)
  Описані проблемні аспекти процесу підготовки патрульної поліції у контексті здійснення контролю за безпекою дорожнього руху. Запропоновано шляхи удосконалення процесу підготовки патрульних поліцейських саме в окресленому ...
 • Танько, А. В.; Tanko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202 (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 7. - С. 199-205, 2020)
  Показано тісний взаємозв’язок між завданнями служб поліції та формами її діяльності, що визначає широкий спектр форм діяльності поліції. Визначено, що форми діяльності Національної поліції – це зовнішня сукупність однорідних ...
 • Нестеренко, О. В.; Nesterenko, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5892-9435 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 33-39, 2020)
  Обґрунтовано актуальність і своєчасність систематизації суб’єктів забезпечення національної безпеки й оборони України. Визначено й охарактеризовано систему цих суб’єктів на підставі узагальнення та аналізу чинного ...
 • Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 86-92, 2020)
  Розглянуто стан систем відеозапису та відеоспостереження, які використовуються для забезпечення публічної безпеки у великих містах України. Проаналізовано системи і напрямки розвитку систем безпеки з використанням відеозапису ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 147-155, 2020)
  Досліджено сучасний стан нормативно-правової бази з питань запобігання виникненню та поширенню на території України короновірусної хвороби COVID-19 і практику його застосування уповноваженими суб’єктами реалізації державної ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 48-57, 2020)
  Аргументовано позицію, відповідно до якої принципи публічного адміністрування в органах Національної поліції України можна уявити як об’єктивно зумовлену упорядковану сукупність базових вимог, правил та стандартів, дотримання ...
 • Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.) . – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 130-131, 2020)
  Визначається місце державної прикордонної служби України в системі органів забезпечення публічної безпеки України.
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Science, Research, Development #9: Economy. Management. State and Law : Monografia Pokonferencyjna (Poznan, 29.09.2018-30.09.2018). – Poznan,2018. – С. 35-39, 2018)
  У роботі наведено порядок прийняття, реєстрації та реагування на повідомлення в органах Національної поліції України. Проаналізовано найпоширеніші проблеми, які виникають під час такої діяльності. Описано причини та умови, ...
 • ; ; (Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.) . — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 225-226, 2019)
  В тезах проаналізовано важливість та актуальність використання службових собак для пошуку зниклих безвісти осіб, а особливо дітей. Використання собаки дає можливість якнайшвидше знайти дитину, що зникла, але важливим є ...
 • Войциховский, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Войціховський, А. В. (Заң ғылымын дамытудың заманауи үрдістері = Современные тенденции развития юридической науки: материалы междунар. науч.-теорет. конф. молодых ученых (г. Караганда, 26 июн. 2020 г.). — Караганда: 2020. — С. 45-47, 2020)
  В тезисах доклада раскрываются вопросы деятельности Национальной полиции Украины в области защиты прав человека. Дается перечень международно-правовых актов, регламентирующих указанную деятельность органов полиции. ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Юридична наука та практика: виклики сучасності: зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. “Актуальна юриспруденція” : Тези наук. доп. (м. Київ, 17 верес. 2015 р.). – Київ: “Центр учбової літератури”, 2015)
  У тезах доповіді проаналізовано визначення сутності поняття «військова частина», що наведене як в науково-довідниковій літературі, так і на законодавчому рівні.
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 6. - С. 105-109, 2020)
  У статті встановлено, що основним призначенням діяльності координаційних органів є упорядкування діяльності органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя. Наведено ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Актуальні проблеми держави та права України в контексті євроінтеграції :зб. матеріалів круглого столу (м. Київ, 14 трав. 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 5-6, 2015)
  У тезах доповіді визначено окремі колізії, що мають місце у Законі України «Про Збройні сили України».
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Публічне управління у реалізації стратегії сталого розвитку регіону : наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2015 р.). - Харків. 2015. - С. 72-77, 2015)
  Проаналізовано особливості реформування поліцейських підрозділів в державах-членах Європейського Союзу, а саме у Латвії.
 • Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0366-7217 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 216-220, 2020)
  У статті запропоновано розроблення нормативів з тактико-спеціальної підготовки, надано перелік таких нормативів, наведені результати експериментальних досліджень та надані рекомендації.
 • Євтушок, В. А.; Yevtushok, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9206-3276; Алієв, Е. К.; Aliiev, E. K.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3181-9468 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 147-149, 2020)
  У роботі аналізується практична діяльність органів Національної поліції, а саме допомога суспільству та особиста безпека під час поширення на території України вірусної інфекції COVID – 19. Зроблено висновок про важливість ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 60-62, 2020)
  Акцентовано увагу, що основною метою проекту «Поліцейський офіцер громади» є забезпечення тісної взаємодії поліцейських з об’єднаною територіальною громадою, орієнтація діяльності поліцейських, у першу чергу, саме на ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds