KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 74-78, 2020)
  Дослідження спрямоване на розкриття сутності і визначення шляхів вирішення нагальних проблем відомчої правотворчості органів та підрозділів МВС України. Основні акценти при цьому зроблено на правотворчу діяльнісь Національної ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 24-27, 2019)
  У тезах надано аналіз сучасного стану забезпечення законності та дисципліни в лавах Збройних Сил в контексті військового конфлікту, який триває на території України, та відновлення її територіальної цілісності. Звернено ...
 • Zozulia, I. V.; Зозуля, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Форум права = Forum Prava. – 2019. – Suppl. – P. t4-t12, 2019)
  The translation into English of the original article published in Ukrainian Zozulia, I. V. (2018). Forum Prava, (3). 30–39. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1336836.
 • Zozulia, I. V.; Зозуля, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012; Dovgan, O. I.; Довгань, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8551-5403 (Форум права = Forum Prava. – 2019. – Suppl. – P. t42-t47, 2019)
  The translation into English of the original article published in Ukrainian Zozulia, I. V., & Dovgan, O. I. (2017). Forum Prava, (5). 157–163. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1198806.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (New challenges of legal science in Ukraine and EU countries : International scientific and practical conference (Miskolc, Hungary, 19–20 April 2019). - Miskolc: Baltija Publishing, 2019. - Р. 206-209, 2019)
  Визначені недоліки правового регулювання в частині встановлення переліку та загальної структури інформаційних ресурсів системи МВС України та Національної поліції України, а також запропоновані шляхи їх вирішення.
 • Петров, Є. Ю.; Petrov, Ye. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 154-161, 2012)
  На підставі проведеного дослідження автором визначено основні фактори та причини, які сприяють вчиненню правопорушень та злочинів іноземцями та відносно них в Україні, та запропоновано можливі заходи щодо вдосконалення ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 314-323, 2012)
  Охарактеризовано адміністративно-правові засади діяльності Головної комендатури поліції як ключового суб’єкта управління польською національною поліцейською системою. Особливу увагу приділено з’ясуванню своєрідності правової ...
 • Жидовцева, О. А.; Zhydovtseva, O. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 41-49, 2012)
  Досліджено сутність, структуру та характерні особливості професійної правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей.
 • Мороз, А. В.; Moroz, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 432-440, 2012)
  Проведено детальний аналіз професійних вимог до працівників органів внутрішніх справ. Розглянуто професійно важливі якості працівників основних професій системи ОВС з точки зору гендерного підходу. Наголошено, що професійні ...
 • Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 58-62, 2019)
  Розглянуто зміст нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку Національною гвардією України. Приділено безпосередню увагу теоретичним основам поняття «публічна ...
 • Машніцька, Н. В.; Mashnitska, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 260-267, 2012)
  Розглянуто сучасні підходи до визначення методів адміністративної діяльності міліції, критерії їх класифікації. Виокремлено види організаційних методів діяльності, значну увагу приділено особливостям застосування ...
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків: ХНУВС, 2019. - С. 69-71, 2019)
  Розбудова демократичної держави і громадянського суспільства вимагає чіткої визначеності компетенції правоохоронних органів, які мають сприяти цим процесам, захищаючи інтереси громадян. З огляду на це, надзвичайно важливим ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 103-109, 2012)
  Виокремлено та проаналізовано основні чинники виникнення правозастосовних помилок працівників міліції.
 • Михайлишин, І. В.; Mykhailyshyn, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 211-218, 2012)
  Надано авторське визначення поняття «реєстрація фізичних осіб в Україні». Досліджено механізм проведення реєстрації фізичних осіб в Україні, й запропоновано шляхи його вдосконалення.
 • Машніцька, Н. В.; Mashnitska, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 204-211, 2012)
  Охарактеризовано переконання як правову категорію. Розглянуто сутність та значення переконання як методу управлінської діяльності. Сформульовано авторське визначення поняття переконання як методу адміністративної діяльності ...
 • Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7457-4507 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 301-307, 2012)
  Запропоновано класифікацію процедур проходження служби в органах внутрішніх справ, визначено значення та особливості кожної з них.
 • Безкоровайний, Б. О.; Bezkorovainyi, B. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 296-301, 2012)
  Розглянуто порядок прийняття на посади державної служби. Вивчено доцільність застосування конкурсу та випробування при прийнятті на державну службу у окремих випадках. Надано пропозиції з удосконалення відповідного зак ...
 • Дамаєв, В. А.; Damaiev, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 215-220, 2012)
  З’ясовано сутність дисциплінарної практики органів внутрішніх справ України. Проведено детальний аналіз визначення поняття «військова дисципліна» та «службова дисципліна». Визначено основні елементи процесуальної діяльності ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 31-36, 2019)
  Розглянуто проблеми делегування державних повноважень у сфері правоохорони до приватного сектору економіки, розглянуто питання здійснення контролю за недержавними суб’єктами охоронної діяльності. Визначено принципи ...
 • Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7457-4507 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 228-234, 2012)
  Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють процедури проходження служби в ОВС. Визначено рівні нормативно-правового регулювання процедур проходження служби в ОВС.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds