KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 21-22, 2019)
  Зазначено, що правоохоронна діяльність виявляється в її основних функціях, які, у свою чергу, визначають відповідно функціональний розподіл відповідних спеціалізацій у системі правоохоронних органів. Зокрема, до основних ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 15-17, 2019)
  Зазначено, що ефективна протидія організованій злочинності оперативними працівниками може бути успішною лише за умови володіння ними великим обсягом спеціальних знань, значним досвідом оперативної роботи, наявності ...
 • Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 484-487, 2019)
  У тезах висвітлено окремі аспекти нормативного регулювання інституту поліцейського піклування. Розглянуто матеріальні та процесуальні вимоги щодо застосування поліцейського піклування. Вказано окремі питання, які потребують ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 470-473, 2019)
  У тезах розглянуто окремі положення Закону України «Про Національну поліцію» (ч. 2, ст. 48, чч. 4, 6 ст. 59 та п. 1 ч. 1 ст. 67). Подано пропозиції щодо вдосконалення формулювання цих положень.
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 287-288, 2022)
  Зазначено, що в умовах воєнного стану значення здійснення якісної підготовки поліцейських для забезпечення нормального функціонування правоохоронної системи є одним із вирішальних. У зв’язку з цим важливого значення набуває ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 22-24, 2019)
  Надані пропозиції щодо удосконалення повноважень органів прокуратури у системі правоохоронних органів України.
 • Луценко, І. С.; Lutsenko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4230-2675; Пабат, О. В.; Pabat, O. V. (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 203-205, 2022)
  Зазначається, що введення елементів кінестетичного та дискретного навантаження у стрілецькі вправи надасть можливість зменшити вплив зовнішніх факторів на свідомість стрільця, навчить впевнено приймати правильні рішення ...
 • Гармаш, В. В.; Garmash, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4342-8771 (Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні : тези доп. учасників наук.-практ. семінару (м. Харків, 29 жовт. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 45-48., 2020)
  Зазначено, що кінологічні підрозділи Національної поліції України у своєму сучасному вигляді створені відносно недавно. Проте, перед цим вони мали тривалу історію та пережили період бурхливих змін, внаслідок якого і прийняли ...
 • Скляр, О. С.; Skliar, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6179-3329 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 269-272, 2022)
  Зазначено, що керуючись нормативною базою України, рекомендаціями по діям поліцейських діалогу по Скандинавській моделі було визначено перелік функцій та задач поставлених перед поліцією діалогу. На кожного поліцейського, ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 26-42, 2021)
  Розкрито основні аспекти комплектування міліції УРСР у 1945 р. Основні напрями кадрової роботи були такими: 1) завершення комплектування органів міліції; 2) закріплення кадрів, насамперед керівного складу; 3) створення ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Расторгуєва, Н. О.; Rastorhuieva, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1234-2767 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 316-330, 2021)
  Акцентовано на тому, що підготовка правоохоронця сьогодні має враховувати глобальні виклики суспільству, державі та міжнародному співтовариству. Метою дослідження є визначення вимог до особистості поліцейського в умовах ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 179 - 182, 2022)
  В статті зазначається, що при підготовці поліцейських необхідно передбачити обов’язкові дисципліни щодо особливостей спілкування з малолітніми/неповнолітніми учасниками судового процесу та окремих криміналістичних методик ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 174 - 177, 2022)
  Зазначається, що правове регулювання взаємодії Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій в сфері забезпечення екологічної безпеки, особливо в умовах воєнного стану має бути спрямоване ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 135 - 138, 2022)
  В статті розглянуті питання вирішення окремих теоретичних і прикладних проблем поліцеїстики.
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Князюк, О. Г.; Kniaziuk, O. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 99-112, 2021)
  Досліджено процедури реалізації інформаційних послуг сервісними центрами МВС України. Підкреслено множинність інформаційних послуг і відмінність у процедурах їх надання, що обумовило необхідність класифікації цих процедур ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 76 - 79, 2022)
  В статті висвітлюються особливості застосування поліцейського піклування щодо неповнолітніх осіб. Зазначається, що наявність у переліку превентивних заходів такого заходу як поліцейське піклування є безумовним свідченням ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 313 - 316., 2020)
  Формування високопрофесійного кадрового корпусу Національної поліції розглянуто як один з основних напрямків реформування правоохоронних органів в Україні. Розкрито зміст та основні завдання професійної підготовки ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 15-25, 2021)
  Розкрито основні аспекти організації та діяльності міліції УРСР у 1956 р. Тоді відбулася зміна керівників МВС СРСР та УРСР. Недоліком у діяльності міліції була недостатня активність у боротьбі зі злочинністю. Управління ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). – Харків, 2022. – С. 13-15, 2022)
  Розглянуті окремі питання законодавчого забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Зазначено, що це одне із пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення державної безпеки.
 • Терницький, С. М.; Ternytskyi, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5082-1400 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 98-100, 2022)
  Доведено, що створення Бюро економічної безпеки України допомогло формуванню в Україні правового середовища націленого на забезпечення захисту економічних інтересів держави.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds