KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • Довбаш, К. М.; Dovbash, K. M. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 72-73, 2019)
  Визначено, що співпраця правоохоронних органів зі громадськістю допоможе усунути проблеми, пов’язані із здійсненням поліцейської діяльності. Для ефективного громадського контролю важливою умовою є здійснення його, не ...
 • Галкін, Д. В.; Halkin, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7247-1037 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 34-38, 2019)
  Досліджено діяльність міліції у 20 -х роках XX сторіччя , коли проводилася нова реформа структури. Розглянуто перебування підвідділів міліції на місцях у віданні адміністративних відділів НКВС, яке повинно було забезпечити ...
 • Гавриленко, Т. В.; Havrylenko, T. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 32-34, 2019)
  Наголошено на необхідності змінити п. 4 ч. 1 ст. 61 Закону України «Про Національну поліцію» для усунення неконституційних суперечностей у законодавстві України, які обмежують право осіб займати посади в Національній ...
 • Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830; Булатін, Д. О.; Bulatin, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0200-2822 (Юридична наука. - 2018. - № 11-12 . - С. 23-31, 2018)
  Розкрито проблемні питання правового статусу Національної поліції України як суб'єкта здійснення превентивної діяльності. Розглянуто окремі засади здійснення превентивної діяльності Національною поліцією та висвітлено ...
 • Булатін, Д. О.; Bulatin, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0200-2822 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 22-25, 2019)
  Визначено, що адміністративно-правове забезпечення превентивної діяльності Національної поліції України є регламентованою нормами законодавства діяльністю органів державної влади, зміст якої становить створення умов для ...
 • Будь, О. А.; Bud, O. A. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 16-22, 2019)
  Надано правовий аналіз визначення такої категорії як «функція» крізь призму поліцейської діяльності. Наголошено, що саме від чіткого визначення завдань поліції залежить чітке визначення її функцій та зміст повноважень ...
 • Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Karmaza, O.; Кармаза, О.; Vasulenko, V. M.; Василенко, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9313-861Х; Moroz, V.; Мороз, В. (Ius Humani. - 2022. - Vol. 11 (1). – P. 29-41, 2022)
  Проаналізовано міжнародний досвід захисту приватних прав у сфері державного управління. Запропоновано конкретні шляхи імплементації зазначеного міжнародного досвіду у вітчизняну державу та її правову систему. З’ясовано ...
 • Білан, В. В.; Bilan, V. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 14-16, 2019)
  Встановлено, що адміністративно-правовий статус дільничного офіцера поліції, визначається на основі специфічних та професійних завдань та навичок, які відрізняють його поміж інших співробітників Національної поліції України.
 • Герасимчук, Р. В.; Herasymchuk, R. V. (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 49-52, 2022)
  Розкрито сутність поняття взаємодії суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку на регіональному рівні. Наведено нормативно-правові положення, що регламентують дане поняття.
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 47-49, 2022)
  Відмічено, що незважаючи на велику кількість наукових досліджень, присвячених проблематиці контролю за діяльністю правоохоронних органів, його сутність і особливості залишаються нез’ясованими.
 • Калєніченко, Л. І.; Kalienichenko, L. I.; Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 97-99, 2022)
  Наголошено, що Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики. В ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 28-31, 2022)
  Визначено, що антикорупційні заходи – важлива умова контролю суспільства над законністю дій поліцейського, запорука довіри громадян до системи правоохоронних органів у цілому. Проаналізовано нормативне опосередкування ...
 • Новіченко, А. В.; Novichenko, A. V. (Європейські перспективи. - 2022. - № 1. – С. 52-57, 2022)
  Досліджено взаємовідносини між правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування у правовому механізмі забезпечення правопорядку в Україні. Наголошено на важливості організувати ефективну взаємодію поліції з ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277 (Європейські перспективи. - 2022. - № 3. – С. 129-139, 2022)
  Розглянуто проблему трансформаційних процесів у правоохоронній сфері у правовому та психологічному аспектах. Проаналізовано історичні умови виникнення та вдосконалення поліцейських органів у різних державах. Вивчено ...
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0366-7217; Сідєльніков, Б. С.; Sidielnikov, B. S.; Панченко, В. Ю.; Panchenko, V. Yu. (Честь і закон. - 2022. - № 3 (82). - С. 13-21, 2022)
  Розглянуто підвищення ефективності малих тактичних груп унаслідок критеріального підходу. Наведено результати досліджень одного з тактичних критеріїв, а саме втрат. Проаналізовано критерій зменшення імовірності втрат ...
 • Гетманчук, В. М.; Hetmanchuk, V. M. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 92-96, 2020)
  Висвітлено правові основи для здійснення працівниками поліції адміністративно-превентивних заходів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Припинення і попередження правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху ...
 • Діденко, А. С.; Didenko, A. S. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 124-127, 2020)
  Досліджено питання вироблення та реалізації державної політики у сфері протидії кіберзлочинності, в якій мають бути враховані усі потенційні та існуючі загрози в кібербезпеці, а також передбачено низку заходів, спрямованих ...
 • Шевченко, О. О.; Shevchenko, О. О. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 307-310, 2020)
  Визначено, що під дисциплінарним провадженням в органах Національної поліції слід розуміти адміністративно-юрисдикційну діяльність уповноважених суб’єктів щодо вирішення питання про дисциплінарну відповідальність працівників ...
 • Щербина, М. О.; Shcherbyna, M. O. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 317-319, 2020)
  Визначено, що поліцейському офіцеру громади, для повноцінного виконання покладених на нього обов’язків, повинно бути притаманні такі морально-етичні якості як: толерантність, справедливість, чемність, чесність, неупередженість, ...
 • Шека, Ю. Ю.; Sheka, Yu. Yu. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 167-170, 2021)
  Відзначено, що сучасне законодавство України у сфері поліцейської діяльності проголошує ряд принципів, що в ідеальному задумі повинні були б стати орієнтиром на поліцію європейського зразка, як сервісної служби, і саме на ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds