KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "Kharkiv region"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "Kharkiv region"

Sort by: Order: Results:

 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення України в контексті правової інтеграції: зб. матеріалів IX наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 102-105, 2016)
  У доповіді досліджено процес створення підрозділів реагування й підрозділів превенції поліції Харківської області, проаналізовані особливості їх форм і методів роботи. Висвітлено особливості нової структури підрозділів ...
 • Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 103-105, 2019)
  Звернуто увагу, що у 20-х роках ХХ століття одержали нормативне оформлення найважливіші напрямки адміністративної діяльності міліції. Намагаючись покласти на міліцію виконання тих або інших функцій, наркомат внутрішніх ...
 • Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 103–111, 2016)
  Спираючись на нормативно-правові акти й архівно-документальний матеріал, досліджено діяльність міліції Харківщини в період її становлення та розвитку як штатного органу охорони громадського порядку, а саме в 20-ті роки ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 20-21, 2017)
  У тезах доповіді розкрито початковий етап підготовки органів правоохоронців у Харкові в рамках подій Української революції 1917–1921 рр.
 • ван Дайн, Петрус; Донаті, Стефано; Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; ; Duyne, van Petrus C. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 342-346, 2017)
  У матеріалах конференції викладено проміжні результати дослідження, що проводиться з метою виявлення ставлення працівників Національної поліції до процесу її реформування, проблем, що перешкоджають його проведенню. Описано ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 груд. 2018 р.) : у 2 ч. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – Ч. 1. – С. 138-141, 2018)
  В тезах доповіді вказано, що основним напрямком ефективності діяльності поліції щодо протидії корупції є удосконалення організаційно-правових засад взаємодії органів Національної поліції з громадськістю, підвищення ролі ...
 • Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614 (Форум права. - 2012. - № 1. - С. 503-509, 2012)
  Проведен аналіз основних змін, що відбулися в підготовці правоохоронних органів Харківщини і України в цілому в роки нової економічної політики, будується на ґрунті архівного матеріалу, що надає аналітичним висновкам, що ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account