KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "National Guard of Ukraine"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "National Guard of Ukraine"

Sort by: Order: Results:

 • Горбач, Д. О.; Horbach, D. O. (Науковий вісник Академії муніципального управління: Сер. Право. - 2015. - Вип. 1. Ч. 1. - С. 92-99, 2015)
  У статті проаналізовано підстави та особливості цивільно-правової, дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності працівників і військовослужбовців Національної гвардії України. Автором сформульовані ...
 • Горбач, Д. О.; Horbach, D. O. (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2016. – Вип. 1. Т. 2. – С. 132-136, 2016)
  Зроблено висновок, що компетенційний блок адміністративно-правового статусу Національної гвардії України складається з двох елементів: повноважень, тобто відповідних прав та обов’язків, і підвідомчості (предметів відання), ...
 • Горбач, Д. О.; Horbach, D. O. (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2015. – Вип. 1. Т. 2. – С. 181-185, 2015)
  У статті автором досліджені поняття «функція держави», «правоохоронна функція держави» та виділені їх ознаки. На підставі теоретико-правового аналізу визначений статус Національної гвардії України як правоохоронного ...
 • Агапова, Е.; Ahapova, O.; Агапова, О. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 1/2 (Ianuarie). – P. 3-7, 2016)
  Исследовано функциональное предназначение нового военного формирования- Национальной гвардии Украины. Предложено разделить все виды функциональной деятельности Национальной гвардии Украины на правоохранительные функции и ...
 • Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 58-62, 2019)
  Розглянуто зміст нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку Національною гвардією України. Приділено безпосередню увагу теоретичним основам поняття «публічна ...
 • Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0366-7217; Євтушок, В. А.; Yevtushok, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9165-6296 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 77-78, 2021)
  На основі аналізу чинного законодавства, визначені проблемні питання взаємодії Національної поліції України та Національної гвардії України, в площині організації забезпечення публічної безпеки та порядку в Україні.
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.).- Харків : ХНУВС, 2020. - С. 544-547, 2020)
  Визначено поняття та основні завдання «жандармерії». Зроблено висновок, що представником жандармерії в Україні є Національна гвардія України. Розглянуто різні форми співпраці Національної гвардії України з представника ...
 • Байрачна, Т. О.; Bairachna, T. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 132-140, 2016)
  Розглянуто форми здійснення парламентського контролю за діяльністю Національної гвардії України. З’ясовано, що специфічність здійснення контролю за діяльністю Національної гвардії України обумовлена її правовим статусом ...
 • Горбач, Д. О.; Horbach, D. O. (Митна справа. – 2015. - № 5(101). - С. 75-82, 2015)
  В статті досліджується поняття «гарантії діяльності», спираючись на здобутки фахівців в галузі теорії держави та права, конституційного та трудового права України. Автором запропоновано власне визначення юридичних гарантій ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account