KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "National Police of Ukraine"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "National Police of Ukraine"

Sort by: Order: Results:

 • Любутіна, Я. В.; Liubutina, Yа. V.; Бондаренко, М. М.; Bondarenko, M. M. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 148-151, 2019)
  Розглянуто питання необхідності маскування, основні принципи маскування, які використовуються поліцейськими в оперативний обстановці з використанням штатного однострою, а також розглянуто результати експериментальних досліджень.
 • Циркулєнко, С. С.; Tsyrkulienko, S. S.; Шевченко, О. О.; Shevchenko, О. О. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 127-132, 2018)
  У роботі шляхом аналізу виявляється недостатність ергономічності транспортних засобів, що використовуються в Національній поліції України на сучасному етапі.
 • Котелюх, М. О.; Koteliukh, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5580-7798; Самойленко, М. О.; Samoilenko, M. O. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 76-82, 2018)
  Проаналізовано причини збільшення відсотка небезпеки працівників поліції при зупинці транспортних засобів. Показано важливість дотримання певних правил та дій при зупинці транспортних засобів працівниками поліції. Визначено ...
 • Васильєва, В. І.; Vasylieva, V. I.; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 32-34, 2019)
  Розглянуто принципи побудови системи підготовки кадрів для органів поліції в зарубіжних країнах. Проведено порівняльний аналіз підготовки в згаданих країнах і в Україні. Відзначено, що в Україні активно застосовується ...
 • Циркулєнко, А. М.; Tsyrkulienko, A. M.; Циркулєнко, С. С.; Tsyrkulienko, S. S.; Зубач, А. В.; Zubach, A. V. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 216-220, 2019)
  Викладено сутність та вимоги до професійної підготовки особового складу Національної поліції, до дій в особливих умовах та екстремальних умовах несення служби за умов недостатньої освітленості. На підставі викладеного ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 28-32, 2019)
  Розглянуто окремі проблеми гарантування діяльності поліцейського як при вирішенні окремих ситуативних завдань, так і при проходженні служби в цілому. Запропоновано шляхи підвищення рівня професійної підготовки та внутрішньої ...
 • Могілевська, Л. Г.; Mohilevska, L. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3312-9199 (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 2. - С. 225-229, 2020)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України та наукових поглядів учених досліджено проблему взаємодії Національної поліції з громадськістю та іншими органами державної влади у сфері забезпечення прав і ...
 • Могілевська, Л. Г.; Mohilevska, L. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3312-9199 (Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 12. - С. 192-196, 2019)
  Метою статті є визначення та надання характеристики методам діяльності Національної поліції у сфері забезпечення прав і свобод дитини. У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України ...
 • Колісніченко, В. В.; Kolisnichenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Соколов, О. А.; Sokolov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9738-5378 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 131-134, 2019)
  На основі наукових поглядів вчених та практики підготовки працівників поліції надано характеристику визначального-функціонального (компонент самооцінки) професійної готовності поліцейського.
 • Денисюк, Д. С.; Denysiuk, D. S. (Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 8. - С.100-104, 2016)
  У статті приділено увагу законодавчим аспектам закріплення основних завдань діяльності Національної поліції України. Розкривається зміст уведеного в правових обіг терміна «поліцейські послуги». Підтримано позицію, ...
 • Логачев, М. Г; Logachev, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2706-9521 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 141-144, 2019)
  Однією із небезпечних тенденцій у сучасному світі є зростання злочинів, скоєних із застосуванням нетрадиційних видів зброї – імітаційної та іграшкової. У зв’язку з цим актуальним є питання відповідної професійної підготовки ...
 • Пугач, В. О.; Puhach, V. O. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 29-32, 2018)
  Охарактеризовано загальні питання визначення кваліфікації. Визначено основні фактори, що впливають на формування компетентностей в процесі підготовки кадрів для Національної поліції України.
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Котелюх, М. О.; Koteliukh, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5580-7798 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 102-107, 2019)
  Розглянуто основні напрямки удосконалення службової підготовки працівників Національної поліції України та запропоновано новий метод професійної підготовки.
 • Поліщук, О. В.; Polishchuk, O. V.; Сергієнко, Д. В.; Serhiienko, D. V. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 173-177, 2019)
  Розглянуто питання забезпечення особистої безпеки поліцейських під час виконання завдань у складі малих оперативних груп у штатних та екстремальних ситуаціях.
 • Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; ResearcherID: J-6761-2016 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 295-298, 2019)
  Розглядаються окремі питання аналітичної та технічної складової підготовки фахівців для Національної поліції України. Аналізуються проблемні питання в цій сфері. Пропонуються конкретні шляхи підвищення кваліфікації працівників ...
 • Євтушок, В. А.; Yevtushok, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9165-6296; Смола, Р. М.; Smola, R. M. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 117-121, 2019)
  У зв’язку з виникненням збройного конфлікту на сході України національна поліція задіяна для несення служби на стаціонарних та мобільних блок постах. З’явилися вони навесні 2014 року і з тих пір щільно увійшли в повсякденне ...
 • Путій, М. В.; Putii, M. V. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 32-36, 2018)
  Встановлено особливості статусу посади поліцейського Національної поліції України порівняно з посадами працівників та державних службовців відповідного центрального органу виконавчої влади.
 • Кущенко, В. О.; Kushchenko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5859-5906; Комзюк, М. А.; Komziuk, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7656-1061 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 138-140, 2019)
  Проаналізовано досвід тактичної підготовки працівників поліції в Сполучених Штатах Америки. Визначено, що незважаючи на організаційну побудову поліції, тактична підготовка здійснюється за єдиними стандартами.
 • Пасічник, В. В.; Pasichnyk, V. V.; Синовіцька, Т. В.; Synovitska, T. V. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 102-106, 2018)
  Майже завжди працівники поліції під час несення служби входять до складу малих тактичних груп (зведений загін, мобільна група, група захоплення, група прикриття і т. ін.). Кількісний та якісний склад групи, тактичні шикування ...
 • Худоба, І. С.; Khudoba, I. S. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 47-51, 2018)
  Обґрунтовано актуальність створення нового єдиного спеціального підрозділу поліції в Україні. Охарактеризовано передумови і стан створення Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД). Проаналізовано сутність діяльності та ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account