KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "USA"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "USA"

Sort by: Order: Results:

 • Горбач, Д. О.; Horbach, D. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 25-34, 2014)
  Розглянуто особливості діяльності воєнізованих формувань з правоохоронними функціями США та країн Європи. Досліджено діяльність підрозділів жандармерії Болгарії, Нідерландів та Франції, корпусу карабінерів Італії, Цивільної ...
 • Сердюк, А. М.; Serdiuk, A. M. (Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – Вип. 35. Ч. 2. Т. 2. – С. 208-211, 2015)
  У статті розглядаються елементи організації діяльності патрульних підрозділів у Сполучених Штатах Америки. Досліджено роль патрульних у діяльності поліції. Визначено основні підходи до організації роботи патруля. Наведено ...
 • Гончаренко, І. Б.; Goncharenko, I. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0745-6081; Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 214-222, 2016)
  Розглянуто особливості системи підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони провідних країн світу, визначено певні загальні риси цієї системи. На підставі аналізу особливостей підготовки кадрів для сектору безпеки ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Вип. 6, т. 4. - С. 245-247, 2017)
  В статті визначено основні моделі діяльності недержавних суб’єктів правоохорони в Сполучених Штатах Америки. Досліджено історичний досвід їхнього залучення до забезпечення публічного порядку та безпеки. Визначено перспективи ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Право. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 35. Ч. 2 Т. 2. – С. 197-200, 2015)
  У статті автор досліджує зарубіжний досвід видання поліцією адміністративних актів і можливості використання його в Україні. Розглядається проблема реалізації правових приписів і розпоряджень органів поліції, які ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014. - Т. 15.-С. 193-199, 2014)
  У статті проаналізовано міжнародний досвід правового регулювання у сфері оборони США та Франції; розроблено ґрунтовні висновки і пропозиції щодо розглядуваної теми.
 • Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223; Лаптій, Ю. І.; Laptii, Yu. I. (Форум права. – 2012. – № 1. – С. 1081-1084, 2012)
  Розглядається стан взаємодії поліції і населення у США у процесі попередження та розкриття злочинів, визначаються чинники, які впливають на характер і специфіку цих взаємовідносин. Узагальнюється теоретичний та практичний ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 трав. 2016 р.). – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 8-13, 2016)
  Розглянуто особливості професійного навчання працівників поліції закордонних країн : Польщі , США , Канади та напрями його застосування у професійному навчанні працівників Національної поліції України . Зроблено наголос ...
 • Гончаренко, І. Б.; Goncharenko, I. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0745-6081; Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016 (Innovative Solutions in Modern Science. – 2016. – № 4 (4). – Р. 58-71, 2016)
  Предметом статті є система підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони провідних країн світу. Мета дослідження полягає у визначені особливостей системи підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони провідних ...
 • Кущенко, В. О.; Kushchenko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5859-5906; Комзюк, М. А.; Komziuk, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7656-1061 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 138-140, 2019)
  Проаналізовано досвід тактичної підготовки працівників поліції в Сполучених Штатах Америки. Визначено, що незважаючи на організаційну побудову поліції, тактична підготовка здійснюється за єдиними стандартами.
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 34-36, 2021)
  Розглянуто процеси формування «електронної держави» в різних країнах світу, серед яких є й Україна. Запропоновано ряд завдань, які треба вирішити для реалізації державницьких кроків щодо впровадження системи електронного ...
 • Макаренко, В. С.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні : тези доп. учасників наук.- практ. конф. (м. Харків, 17 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 64-67, 2021)
  Розглянуто різноманіття варіантів закінчення кар’єри для службових собак у світовій практиці. Запропоновано уточнити врегулювання даного питання в національному законодавстві та розширення переліку варіантів поводження з ...
 • Чишко, К. О.; Chyshko, K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 69-70, 2021)
  Розглянуто основні засади та ключові положення політики Колегії поліцейських комісій Лос-Анджелесу щодо оприлюднення матеріалів відеофіксації критичних інцидентів, а також з’ясовано види останніх. The basic principles and ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account