KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "defense of the country"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "defense of the country"

Sort by: Order: Results:

 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 11-22., 2016)
  Проаналізовано сутність поняття «державна політика у сфері оборони», визначено її мету, завдання та принципи організації. Здійснено відмежування змісту термінів «державна політика у сфері оборони» та «воєнна політика ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2015. - № 16, т. 1. – С. 79-81, 2015)
  У статті проаналізовано норми національного законодавства, якими врегульовано відносини у сфері оборони, що надало можливість здійснити аналіз поняття «кадрове забезпечення оборонної сфери». Виокремлено ознаки цього поняття ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Юридична наука. - 2015. - № 11 (53). - С. 110-116, 2015)
  У даній науковій статті досліджено сутність процесу фінансового забезпечення сфери оборони України та окреслено низку об’єктивних чинників, які ускладнюють здійснення інформаційно-аналітичної роботи в ній. Розглянуто вплив ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. пр. - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 173-182, 2014)
  У статті здійснено загальну характеристику законодавчих актів, якими врегульовано відносини у сфері оборони України. На основі здійсненого аналізу запропоновано зміни й доповнення до чинного законодавства.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 6, т. 2. - С. 38-42, 2016)
  Зазначено, що поняття «публічне адміністрування сферою оборони в Україні» розкривається через його дослідження та пізнання, які є складниками такого поняття, як методологія. Важливим для методології публічного адміністрування ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 5, Т. 3. - С. 63-66, 2015)
  У статті проаналізовано норми національного законодавства, якими урегульовано відносини кадрової політики у сфері оборони, що надало можливість здійснити аналіз поняття «кадрова політика у сфері оборони». Виокремлено ознаки ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014. - Т. 15.-С. 193-199, 2014)
  У статті проаналізовано міжнародний досвід правового регулювання у сфері оборони США та Франції; розроблено ґрунтовні висновки і пропозиції щодо розглядуваної теми.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. - 2014. - Вип. 2. - С. 139-145, 2014)
  В даній науковій статті здійснено аналіз норм спеціального законодавства, яким урегульовано відносини в сфері оборони. Автором наголошено на недоліках даних актів та запропоновано зміни та доповнення до деяких з них.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків: ХНУВС, 2016.– С. 15-18, 2016)
  В тезах доповіді підкреслено актуальність прийняття Воєнної доктрини України, що є першим кроком у процесі побудови нової системи національної безпеки і оборони нашої держави.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 2. - С. 159-166, 2017)
  У статті розглянуто сутність і значення оборони як засобу, що забезпечує безпеку держави та суспільства у функціональному, інституціональному, правовому, процесуальному аспектах. Сформульовано власне визначення оборони ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 3. - С. 172-177, 2017)
  У статті викладено результати системного дослідження заходів організації оборони та запропоновано класифікацію останніх, таких як мобілізація та мобілізаційна підготовка. Досліджено елементи, з яких складається організація ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2015. - Vol. 2, Iss. 4. - С. 297-301, 2015)
  Наукова стаття розглядає актуальні питання, пов'язані з поняттям адміністративного та правового статусу державного управління в галузі оборони. Залежно від обсягу предмета і правил, які визначають його положення в певному ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Академії муніципального управління. Сер.: Право. – 2015. – Вип. 1, ч. 1. – С. 215-222, 2015)
  В даній науковій статті здійснено аналіз норм національного законодавства, яким урегульовано відносини в сфері оборони, зокрема, що визначають адміністративно-правовий статус Сухопутних військ України. Визначено основні ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Юридична наука. - 2015. - № 5. - С. 46-51, 2015)
  У даній науковій статті здійснено порівняльний аналіз правового регулювання сферою оборони Естонії та України, що дало змогу запропонувати автору пропозиції щодо здійснення публічного адміністрування сферою оборони України.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Юридичні науки: проблеми та перспективи. Матеріали ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 12-13 груд. 2014 р.). – Херсон : Видавн. дім «Гельветика», 2014. – С. 102-106, 2014)
  Автором розглянуто основні напрями державної політики у сфері оборони в Україні в сучасних умовах. Зазначено основні функції держави, що виконуються Україною у процесі забезпечення обороноздатності і життєдіяльності держави.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Право і суспільство. - 2015. - № 6. Ч. 3. - С. 131-135, 2015)
  У науковій статті здійснено аналіз норм національного законодавства, яким урегульовано відносини в сфері оборони. Визначені головні проблеми системи військової освіти та запропоновані можливі шляхи їх вирішення.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Актуальні проблеми держави і права.- 2015. - Вип. 75. - С. 16-22, 2015)
  У статті здійснено аналіз підзаконних нормативно-правових актів, якими врегульовано відносини у сфері оборони. Автором наголошено на недоліках цих актів та запропоновано зміни та доповнення до деяких із них.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Митна справа. – 2015. – № 5. – С. 44-49, 2015)
  В даній науковій статті досліджено сутність процесу інформаційно-аналітичного забезпечення сфери оборони України та окреслено низку об’єктивних чинників, які ускладнюють здійснення інформаційно-аналітичної роботи в ній. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account