KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "national security"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "national security"

Sort by: Order: Results:

 • Shapoval, R. V.; Шаповал, Р. В.; ; Nastyuk, V. Ya.; Настюк, В. Я.; ; ; Bezpalova, O. I.; Безпалова, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Khrystynchenko, N. P.; (Journal of Security and Sustainability. - 2018. - Vol. 8, (1). - P. 45-54, 2018)
  У статті розглядаються стандарти державної політики з точки зору національної безпеки країн Європейського Союзу. Автори здійснили комплексний аналіз теорії та практики забезпечення національної безпеки в країнах ЄС. На ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2019. - № 4. - С. 83-95, 2019)
  Статтю спрямовано на розкриття особливостей адміністративно-правового забезпечення публічного порядку і безпеки на авіаційному транс-порті. В роботі охарактеризовано властивості авіаційного транспорту, його сучасний ...
 • Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O. (Форум права. - 2007. - № 3. – С. 89-107, 2007)
  На основі аналізу поняття та особливостей адміністративно-правових відносин визначаються сутність, специфіка та види адміністративно-правових відносин, які виникають в управлінні забезпеченням національної безпеки Службою ...
 • Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 237-244, 2018)
  Розглядається правова основа діяльності Національної поліції України як невід’ємний елемент сектора безпеки. Розкрито питання необхідності взаємодії працівників Національної поліції з іншими правоохоронними органами. ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. − 2013. − Вип. 3, Т. 2. − С. 24-27, 2013)
  У статті здійснено науковий пошук щодо визначення економічної безпеки як об’єкту адміністративно-правового регулювання та предмету дозвільної діяльності. На підставі аналізу основних ознак економічної безпеки запропоновано ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 5, Т. 3. - С. 63-66, 2015)
  У статті проаналізовано норми національного законодавства, якими урегульовано відносини кадрової політики у сфері оборони, що надало можливість здійснити аналіз поняття «кадрова політика у сфері оборони». Виокремлено ознаки ...
 • Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 188-194, 2006)
  Визначено компетенцію суб’єктів управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави на основі аналізу понять внутрішньої і зовнішньої безпеки та переліку їх потенційних загроз. Розмежовані такі категорії як ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014. - Т. 15.-С. 193-199, 2014)
  У статті проаналізовано міжнародний досвід правового регулювання у сфері оборони США та Франції; розроблено ґрунтовні висновки і пропозиції щодо розглядуваної теми.
 • Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 147-149, 2019)
  В роботі підкреслено важливість напрямку охорони державної таємниці у контексті забезпечення національної безпеки України, наголошено на проваджені та розвитку міжнародної співпраці й обміну інформацією, що має гриф обмеження ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. - 2014. - Вип. 2. - С. 139-145, 2014)
  В даній науковій статті здійснено аналіз норм спеціального законодавства, яким урегульовано відносини в сфері оборони. Автором наголошено на недоліках даних актів та запропоновано зміни та доповнення до деяких з них.
 • Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 174-182, 2018)
  На сектор безпеки і оборони покладається основні функції забезпечення національної безпеки, захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу, суспільних цінностей, прав і свобод громадян, ...
 • Надутий, А. В.; Nadutyi, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 29-37, 2016)
  Проаналізовано підходи різних учених до питання щодо загрози територіальній цілісності держави. Наведемо як реальні, так і ймовірні загрози територіальній цілісності, на які слід звернути увагу.
 • Нестеренко, О. В.; Nesterenko, O. V. (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.) . - Харків: НДІ ППСН, 2020. – С. 103-105, 2020)
  Детально розглянута територіальна оборона з наукової позиції та її подальше відмежування від інших, суміжних правових категорій та явищ. Територіальна оборона є правовою категорією, дію якої обмежено певною місцевістю, ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Академії муніципального управління. Сер.: Право. – 2015. – Вип. 1, ч. 1. – С. 215-222, 2015)
  В даній науковій статті здійснено аналіз норм національного законодавства, яким урегульовано відносини в сфері оборони, зокрема, що визначають адміністративно-правовий статус Сухопутних військ України. Визначено основні ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 17-20, 2021)
  Зазаначено, що одним із необхідних кроків у напрямі забезпечення національної безпеки, захисту прав і свобод громадян є посилення спроможностей органів, що входять до сектору безпеки і оборони. Висвітлено сучасні тенденції ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Право.ua. - 2018. - № 3. - С. 91-96, 2018)
  У статті досліджено феномен рейдерства як загрози національній безпеці України. Визначено ознаки та види рейдерів відповідно до інструментів захоплення. Встановлено основні напрямки щодо протидії рейдерству в Україні, ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 104-107, 2021)
  Розглянуто роль поліції у зміцненні національної безпеки України, а також проаналізовано діяльність поліцейських, яка значно змінилася в силу численних реформацій суспільно-політичного характеру.
 • Нестеренко, О. В.; Nesterenko, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5892-9435 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 33-39, 2020)
  Обґрунтовано актуальність і своєчасність систематизації суб’єктів забезпечення національної безпеки й оборони України. Визначено й охарактеризовано систему цих суб’єктів на підставі узагальнення та аналізу чинного ...
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 247–263, 2009)
  Визначено перелік реальних суб’єктів реформування системи органів внутрішніх справ України та надана стисла характеристика їх участі у цьому процесі, заснована на компетенції та нормативно-правових повноваженнях.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Право і суспільство. - 2015. - № 6. Ч. 3. - С. 131-135, 2015)
  У науковій статті здійснено аналіз норм національного законодавства, яким урегульовано відносини в сфері оборони. Визначені головні проблеми системи військової освіти та запропоновані можливі шляхи їх вирішення.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account