KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "security"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "security"

Sort by: Order: Results:

 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2015. - № 16, т. 1. – С. 79-81, 2015)
  У статті проаналізовано норми національного законодавства, якими врегульовано відносини у сфері оборони, що надало можливість здійснити аналіз поняття «кадрове забезпечення оборонної сфери». Виокремлено ознаки цього поняття ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). – Харків, 2022. – С. 13-15, 2022)
  Розглянуті окремі питання законодавчого забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Зазначено, що це одне із пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення державної безпеки.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. пр. - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 173-182, 2014)
  У статті здійснено загальну характеристику законодавчих актів, якими врегульовано відносини у сфері оборони України. На основі здійсненого аналізу запропоновано зміни й доповнення до чинного законодавства.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 5, Т. 3. - С. 63-66, 2015)
  У статті проаналізовано норми національного законодавства, якими урегульовано відносини кадрової політики у сфері оборони, що надало можливість здійснити аналіз поняття «кадрова політика у сфері оборони». Виокремлено ознаки ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014. - Т. 15.-С. 193-199, 2014)
  У статті проаналізовано міжнародний досвід правового регулювання у сфері оборони США та Франції; розроблено ґрунтовні висновки і пропозиції щодо розглядуваної теми.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 2. - С. 159-166, 2017)
  У статті розглянуто сутність і значення оборони як засобу, що забезпечує безпеку держави та суспільства у функціональному, інституціональному, правовому, процесуальному аспектах. Сформульовано власне визначення оборони ...
 • Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016 (Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Право. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 35. Ч. 2. Т. 2. – С. 156-157., 2015)
  У статті охарактеризовано основні фактори, під дією яких порушується безпека життєдіяльності поліцейських. Визначено основні напрями забезпечення безпеки життєдіяльності працівників Національної поліції України.
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (Наше право. - 2014. - № 9. - С. 23-30., 2014)
  У статті обґрунтовано необхідність розширення європейського простору юстиції, свободи та безпеки; з’ясовано місце України у цьому процесі. Визначено ключові фактори, що стоять на шляху до набуття Україною статусу повноправного ...
 • Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-507 (Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднаних територіальних громад: Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 24 жовт. - 24 листоп. 2016 р.). – Дніпро, 2016. – C.163-164, 2016)
  Визначено особливості повноважень органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки. На прикладі створення «Муніципальної поліції» наведено позитивні та негативні риси втручання органів місцевого ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Академії муніципального управління. Сер.: Право. – 2015. – Вип. 1, ч. 1. – С. 215-222, 2015)
  В даній науковій статті здійснено аналіз норм національного законодавства, яким урегульовано відносини в сфері оборони, зокрема, що визначають адміністративно-правовий статус Сухопутних військ України. Визначено основні ...
 • Євтушок, В. А.; Yevtushok, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9165-6296; Лижник, О. С.; Lyzhnyk, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4742-8122 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 172-175, 2017)
  У статті розглянуто особливості підготовки поліцейських в контексті розвитку та модернізації сектору безпеки і оборони України. Авторами виокремлено важливість курсу тактико-спеціальна підготовка та запропоновано розширення ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Право і суспільство. - 2015. - № 6. Ч. 3. - С. 131-135, 2015)
  У науковій статті здійснено аналіз норм національного законодавства, яким урегульовано відносини в сфері оборони. Визначені головні проблеми системи військової освіти та запропоновані можливі шляхи їх вирішення.
 • Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. − 2015. − Вип. 3, Ч.2. Т. 1. − С. 165-168, 2015)
  У статті здійснено аналіз наукових праць і нормативно-правових актів щодо функцій органів внутрішніх справ із забезпечення громадської безпеки під час надзвичайних ситуацій. Проаналізовано зміст поняття забезпечення ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account