KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "training"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35 by Subject "training"

Sort by: Order: Results:

 • Kachynska, M. O.; Качинська, М. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 4. - С. 118-120, 2019)
  У статті розглянуто окремі аспекти співпраці національних та міжнародних правоохоронних органів. Звернуто увагу на важливість вдосконалення співпраці між національними правоохоронними органами загалом та відповідними ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 28-32, 2019)
  Розглянуто окремі проблеми гарантування діяльності поліцейського як при вирішенні окремих ситуативних завдань, так і при проходженні служби в цілому. Запропоновано шляхи підвищення рівня професійної підготовки та внутрішньої ...
 • Гармаш, В. В.; Garmash, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4342-8771 (Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 5. - С. 203-206, 2018)
  У статті розглянуто наукові позиції вчених щодо формування готовності офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності. Виокремлено чинники, що підвищують ефективність розвитку ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2015. - № 16, т. 1. – С. 79-81, 2015)
  У статті проаналізовано норми національного законодавства, якими врегульовано відносини у сфері оборони, що надало можливість здійснити аналіз поняття «кадрове забезпечення оборонної сфери». Виокремлено ознаки цього поняття ...
 • Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016; Шорохова, Г. М.; Shorokhova, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025; ResearcherID: I-7040-2016 (Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 240-242, 2018)
  Зазначено, що дистанційна освіта – це найбільш доступний та ефективний шлях у процесі підготовки кваліфікованих кадрів для підрозділів Національної поліції.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Європейські перспективи. – 2020. – № 2. – С. 5-10, 2020)
  У статті досліджено основні напрями організації та діяльності міліції в Україні у 1936 р. Показано, як визначалася роль правоохоронних органів у Конституції СРСР 1936 р., як відбувалося створення такого нового підрозділу ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Порівняльно-аналітичне право. - 2014. - № 7. - С. 148-149, 2014)
  У статті проаналізовано систему підготовки кадрів поліції в Латвійській Республіці. Визначено освітні програми, за якими здійснюється підготовка кадрів поліції в Латвійській Республіці. Проаналізовано можливість і доцільність ...
 • Козлов, С. М.; Kozlov, S. M.; Пугач, В. О.; Puhach, V. O.; Стрельніков, О. В.; Strelnikov, O. V. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 190-194, 2017)
  Розглядаються питання оптимізації нормативної бази, що регулює діяльність відомчих вищих навчальних закладів; компетентністного підходу до розробки організаційно- методичного забезпечення процесу підготовки працівників ...
 • Євтушок, В. А.; Yevtushok, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9165-6296; Петров, В. О.; Petrov, V. O. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 83-86, 2017)
  Проведено аналіз проблемних питань професійної підготовки поліцейських, а також сформовано пропозиції щодо підвищення ефективності професійної підготовки поліцейського для несення служби в зоні АТО.
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Форум права. – 2014. – № 4. – С. 147–154, 2014)
  Надані зауваження та пропозиції щодо узгодження проблемних аспектів Коаліційної угоди стосовно реформування відомчої освіти з підготовки кадрів для МВС України та окреслені шляхи їх вирішення. Серед них, наприклад, ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 245-252, 2017)
  Розглянуто процеси, пов’язані з підготовкою кадрів для органів внутрішніх справ в Україні впродовж 1930–1941 рр., проаналізовано основні форми такої підготовки, її певні досягнення та недоліки.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Науковий огляд: міжнар. наук. журн. - 2015. - № 11, т. 1, 2015)
  У статті актуалізовано проблему формування готовності майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ до охорони і забезпечення громадського порядку. Здійснено аналіз поглядів сучасних педагогів та психологів щодо особливостей ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2010. - № 5. - С. 3-8, 2010)
  Розглянуто питання проходження стажування та практики працівниками органів внутрішніх справ у Національній академії внутрішніх справ.
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Форум права. -2007. -№ 1. –С.125-130, 2007)
  З’ясовується сутність професійної підготовки персоналу ОВС, визначається її мета, завдання, принципи; аналізуються структурні елементи, надаються пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів з досліджуваних питань.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account