Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35: Recent submissions

 • ; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Science, Research, Development #9: Economy. Management. State and Law : Monografia Pokonferencyjna (Poznan, 29.09.2018-30.09.2018). – Poznan,2018. – С. 35-39, 2018)
  У роботі наведено порядок прийняття, реєстрації та реагування на повідомлення в органах Національної поліції України. Проаналізовано найпоширеніші проблеми, які виникають під час такої діяльності. Описано причини та умови, ...
 • ; ; (Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.) . — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 225-226, 2019)
  В тезах проаналізовано важливість та актуальність використання службових собак для пошуку зниклих безвісти осіб, а особливо дітей. Використання собаки дає можливість якнайшвидше знайти дитину, що зникла, але важливим є ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Юридична наука та практика: виклики сучасності: зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. “Актуальна юриспруденція” : Тези наук. доп. (м. Київ, 17 верес. 2015 р.). – Київ: “Центр учбової літератури”, 2015)
  У тезах доповіді проаналізовано визначення сутності поняття «військова частина», що наведене як в науково-довідниковій літературі, так і на законодавчому рівні.
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 6. - С. 105-109, 2020)
  У статті встановлено, що основним призначенням діяльності координаційних органів є упорядкування діяльності органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя. Наведено ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Актуальні проблеми держави та права України в контексті євроінтеграції :зб. матеріалів круглого столу (м. Київ, 14 трав. 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 5-6, 2015)
  У тезах доповіді визначено окремі колізії, що мають місце у Законі України «Про Збройні сили України».
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Публічне управління у реалізації стратегії сталого розвитку регіону : наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2015 р.). - Харків. 2015. - С. 72-77, 2015)
  Проаналізовано особливості реформування поліцейських підрозділів в державах-членах Європейського Союзу, а саме у Латвії.
 • Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0366-7217 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 216-220, 2020)
  У статті запропоновано розроблення нормативів з тактико-спеціальної підготовки, надано перелік таких нормативів, наведені результати експериментальних досліджень та надані рекомендації.
 • Євтушок, В. А.; Yevtushok, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9206-3276; Алієв, Е. К.; Aliiev, E. K.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3181-9468 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 147-149, 2020)
  У роботі аналізується практична діяльність органів Національної поліції, а саме допомога суспільству та особиста безпека під час поширення на території України вірусної інфекції COVID – 19. Зроблено висновок про важливість ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 60-62, 2020)
  Акцентовано увагу, що основною метою проекту «Поліцейський офіцер громади» є забезпечення тісної взаємодії поліцейських з об’єднаною територіальною громадою, орієнтація діяльності поліцейських, у першу чергу, саме на ...
 • Юшкевич, О. Г.; Yushkevych, O. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 79-80, 2020)
  Розглянуто успішні кроки України у напрямку ефективного відбору до Національної поліції України. Проаналізовано європейські нормативноправові акти, що визначають стандарти відбору до поліції. Запропоновано конкретні заходи ...
 • Гарбузюк, К. Г.; Harbuziuk, K. H. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 64-66, 2020)
  Розглянуто норми Закону України «Про Національну поліцію», що передбачають застосування категорій «добір» та «конкурс» стосовно поліцейських. Розглянуто співвідношення цих категорій та надано пропозиції з вдосконалення ...
 • Грищенко, Н. В.; Hryshchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6719-3754 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 22-24, 2020)
  Досліджено зміст категорії «обов’язок» та обґрунтовано важливість деонтологічної складової соціального розвитку особистості поліцейського.
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X;; Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0366-7217; Коваленко, І. М.; Kovalenko, I. M. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 131-136, 2020)
  Проаналізовано систему забезпечення публічного порядку при проведенні масових заходів та протидії масовим заворушенням за «Скандинавською моделлю». Надано тактичні схеми та порядок дій сил правопорядку при забезпеченні ...
 • Іншеков, М. В.; Inshekov, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7584-1013 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 153-154, 2020)
  Аналіз екстремальних ситуацій, які виникають в роботі Національної поліції України та визначення ступеню ризику правоохоронців при діях у цих ситуаціях.
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 45-46, 2020)
  Описано історичні основи виникнення кінології, визначено критерії для періодизації, запропоновано класифікацію. Розглядаються різні види використання собак – застосування собак в якості їздових тварин, застосування собак ...
 • Колісніченко, В. В.; Kolisnichenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 70-72, 2020)
  Висвітлено питання професійної підготовки поліцейських у країнах Західної Європи. Розкрито принципи на яких базується підготовка поліцейських у закордонних країнах такі, як: орієнтація навчання на конкретний досвід, ...
 • Танько, А. В.; Tanko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 211-226, 2020)
  Наведено результати аналізу нормативно-правової бази та наукових досліджень щодо стратегії кадрової політики Національної поліції України в контексті оновлення адміністративно-правових засад захисту прав і свобод людини. ...
 • Крикун, В. В.; Krykun, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1089-555X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 153-163, 2020)
  Визначено родовий та безпосередній об’єкти правопорушення, передбаченого ст. 433 КУпАП, зміст суспільно небезпечного діяння. Досліджено проблему конкуренції норм ст. 42 КУпАП та ст. 433 КУпАП за об’єктивними ознаками, ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Мозговий, О. О.; Mozghovyi, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2836-7595 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 143-152, 2020)
  Досліджено наукові концепції щодо запровадження сервісно-орієнтованої діяльності органів публічної адміністрації, спрямованої на задоволення потреб та інтересів суспільства через надання якісних публічних послуг населенню, ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Порівняльно-аналітичне право. - 2014. - № 7. - С. 148-149, 2014)
  У статті проаналізовано систему підготовки кадрів поліції в Латвійській Республіці. Визначено освітні програми, за якими здійснюється підготовка кадрів поліції в Латвійській Республіці. Проаналізовано можливість і доцільність ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account