KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 6-8, 2021)
  Зазначено, що впровадження цифрових технологій у правоохоронні органи дозволяє поліції ефективно виконувати свої прямі функції, а також підвищити довіру громадян і знизити ймовірність корупції.
 • Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 186-190, 2018)
  Проаналізовано термін «громадський порядок (безпека)». Наголошено проблему вдосконалення кадрового забезпечення державного апарату висококваліфікованими і компетентними фахівцями, здатними ефективно працювати в правоохоронних ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Посохова, Я. С.; Posokhova, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 43-46, 2018)
  Проаналізовано основні аспекти професійної підготовки працівника міліції в Українській СРР на початку 1920-х рр. порівняно з сучасною підготовкою поліцейських в Україні. Відзначено їх спрямованість, зміст, аналогії ...
 • Найда, В. О.; Naida, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3072-7326 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 277-279, 2019)
  Окреслено питання забезпечення виховного впливу поліції у школах. Проаналізовано наявні проблеми у цій сфері, напрямки забезпечення виховного впливу, визначено можливі його організаційні форми.
 • Романенко, Є. С.; Romanenko, Ye. S. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 102-104, 2022)
  Розглянуто завдання і функції патрульної поліції України. Представлено новостворений у 2017 році підрозділ патрульної служби МВС – спеціальний підрозділ тактико-оперативного реагування патрульної поліції, який став ядром ...
 • Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану: зб. тез міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки-2022 в Україні (м. Київ, 24 трав. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 155-158, 2022)
  Розглянуто перспективні організаційні аспекти діяльності закладів вищої освіти системи МВС України.
 • Бутенко, М. В.; Butenko, M. V. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – 100-102, 2022)
  Розглянуто розуміння соціального інтелекту у класичному вигляді. Зазначено необхідність соціального інтелекту у роботі працівників поліції з метою підвищення їх ефективності.
 • Федоров, В. В.; Fedorov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8233-5554; Піскунова, О. Б.; Piskunova, O. B.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7221-4855 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 97-100, 2022)
  Воєнний стан, запроваджений в Україні, призвів до зростання кількості вогнепальної зброї у населення, а російська агресія спричиняє активізацію диверсійних груп, які діють на території нашої держави. Наслідком цього може ...
 • Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9558-9422 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 93-95, 2022)
  Розглянуто питання можливості реалізації вимог статті 8 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю 2006 року через проведення навчальних тренінгів для поліцейських. Визначеною метою таких заходів підвищення рівня обізнаності ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 71-72, 2022)
  Розкрито основні аспекти комплектування органів міліції України на завершальному етапі німецько – радянської війни у 1944 році, показано певні досягнення, труднощі та недоліки у здійснення цієї діяльності.
 • Алієв, Е. К.; Aliiev, E. K.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3181-9468; Смола, Р. М.; Smola, R. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1265-0313; Коваль, К. О.; Koval, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1905-1751 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 51-52, 2022)
  Розглянуто основні засоби, завдяки яким патріотична свідомість працівників поліції підвищується. Проаналізовано ефективність засобів подолання воєнного конфлікту в державі через патріотичне виховання поліцейських.
 • Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Манжай, І. А.; Manzhai, I. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2664-4472 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 52-54, 2022)
  Зазначено, що нормативно-правова база кібернетичної та інформаційної безпеки в Україні на теперішній час перебуває в процесі становлення. Для убезпечення державних ресурсів в інформаційних системах можуть бути створені або ...
 • Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Бєляєва, Є. Г.; Bieliaieva, Ye. H. (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 18 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 35-37, 2019)
  Одним із напрямків розвитку України є підвищення захисту персональних даних та забезпечення прав осіб на недоторканність приватного життя. Захист основоположних прав і свобод людини щодо обробки персональних даних безпосередньо ...
 • Pakhnin, M. L.; Пахнін, М. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9236-9723 (Архів кримінології та судових наук. – 2021. – № 2 (4). – С. 79-86, 2021)
  У статті розглядається проблема правового статусу журналіста в Україні. Акцентовано увагу на тому, що немає єдиного документу, який би унормував права та обов’язки журналістів. Зазначено, що в чинному законодавстві немає ...
 • Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 48-49, 2022)
  У тезах доповіді проаналізовано перспективу цифрової трансформації системи Міністерства внутрішніх справ України на період до 2023 року.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Eurasian scientific discussions: The 1st International scientific and practical conference (Barcelona, Spain, 13-15 February 2022). - Barcelona: Barca Academy Publishing, 2022. - P. 563-569, 2022)
  У доповіді досліджені актуальні законодавчі ініціативи стосовно удосконалення повноважень Національної гвардії України щодо забезпечення публічного порядку та безпеки, а також сформульовані власні наукові пропозиції та ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them: The ХVI International Scientific and Practical Conference (Athens, Greece, 26-29 April 2022). - Athens, 2022. - Р. 221-225, 2022)
  У доповіді проаналізована правова основа участі цивільних осіб у захисті України, зокрема, положення Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» від 03.03.2022 та наказу МВС України № 175 «Про ...
 • Панов, І. О.; Panov, I. O. (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) . - Харків, 2019. - С. 160-162, 2019)
  Зазначено, що основним управлінським інструментом Всесвітньої митної організації є прийняті нею та іншими міжнародними організаціями конвенції та стандарти. Окрім конвенцій та стандартів безпеки, як інструмент управління ...
 • Воропаєва, А. О.; Voropaieva, A. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7382-5471; Грищенко, Д. О.; Hryshchenko, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5066-7389 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 38-39, 2022)
  Здійснено дослідження інформаційних ресурсів територіальних громад Донецької області.
 • Меліхов, К. В.; Melikhov, K. V. (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 135-137, 2019)
  Зазначено, що взаємодія Національної поліції України із засобами масової комунікації (ЗМІ) – це своєчасна, систематична передача об’єктивної інформації в питаннях правоохоронної діяльності від одного суб’єкта взаємодії ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds