KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 26-42, 2021)
  Розкрито основні аспекти комплектування міліції УРСР у 1945 р. Основні напрями кадрової роботи були такими: 1) завершення комплектування органів міліції; 2) закріплення кадрів, насамперед керівного складу; 3) створення ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Расторгуєва, Н. О.; Rastorhuieva, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1234-2767 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 316-330, 2021)
  Акцентовано на тому, що підготовка правоохоронця сьогодні має враховувати глобальні виклики суспільству, державі та міжнародному співтовариству. Метою дослідження є визначення вимог до особистості поліцейського в умовах ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 179 - 182, 2022)
  В статті зазначається, що при підготовці поліцейських необхідно передбачити обов’язкові дисципліни щодо особливостей спілкування з малолітніми/неповнолітніми учасниками судового процесу та окремих криміналістичних методик ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 174 - 177, 2022)
  Зазначається, що правове регулювання взаємодії Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій в сфері забезпечення екологічної безпеки, особливо в умовах воєнного стану має бути спрямоване ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Князюк, О. Г.; Kniaziuk, O. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 99-112, 2021)
  Досліджено процедури реалізації інформаційних послуг сервісними центрами МВС України. Підкреслено множинність інформаційних послуг і відмінність у процедурах їх надання, що обумовило необхідність класифікації цих процедур ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 76 - 79, 2022)
  В статті висвітлюються особливості застосування поліцейського піклування щодо неповнолітніх осіб. Зазначається, що наявність у переліку превентивних заходів такого заходу як поліцейське піклування є безумовним свідченням ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 313 - 316., 2020)
  Формування високопрофесійного кадрового корпусу Національної поліції розглянуто як один з основних напрямків реформування правоохоронних органів в Україні. Розкрито зміст та основні завдання професійної підготовки ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 15-25, 2021)
  Розкрито основні аспекти організації та діяльності міліції УРСР у 1956 р. Тоді відбулася зміна керівників МВС СРСР та УРСР. Недоліком у діяльності міліції була недостатня активність у боротьбі зі злочинністю. Управління ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). – Харків, 2022. – С. 13-15, 2022)
  Розглянуті окремі питання законодавчого забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Зазначено, що це одне із пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення державної безпеки.
 • Терницький, С. М.; Ternytskyi, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5082-1400 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 98-100, 2022)
  Доведено, що створення Бюро економічної безпеки України допомогло формуванню в Україні правового середовища націленого на забезпечення захисту економічних інтересів держави.
 • Тельний, М. А.; Telnyi, M. A. (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 92-95, 2022)
  Зазначено, що на сьогоднішній день питання забезпечення фінансової безпеки підприємницьких структур органами поліції, є вельми актуальними, оскільки здатність протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам в економічній ...
 • Романенко, М. В.; Romanenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3469-2119 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 85-87, 2022)
  У тезах доповіді визначено роль Національної поліції України у сфері забезпечення фінансової безпеки держави.
 • Новіченко, А. В.; Novichenko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3569-2559 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 76-77, 2022)
  У тезах доповіді зазначено, що фінансове забезпечення місцевого самоврядування є багаторівневою системою відносин між державними та місцевими інститутами. Її дія спрямована на задоволення потреб громадян та фінансування ...
 • Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830; Булатін, Д. О.; Bulatin, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0200-2822 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 153 - 156., 2020)
  В статті відмічається, що форми превентивної діяльності Національної поліції України це правове вираження конкретних однорідних дій, які здійснюються поліцейськими в межах їх компетенції з метою виконання поставлених перед ...
 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Найда, В. О.; Naida, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3072-7326 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 34 - 36., 2020)
  В статті розкрито новітні аспекти діяльності поліції в умовах європейської інтеграції. Зазначено, що впровадження стратегії «community policing» в рамках європейської інтеграції відкриває принципово нове розуміння діяльності ...
 • Denysov, A. I.; Денисов, А. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-0172; Bershov, H. Ye.; Бершов, Г. Є.; Krykun, V. V.; Крикун, В. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1089-555X; Zhydovtseva, O. A.; Жидовцева, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4637-8490 (Cuestiones Políticas. - 2021. - Vol. 39, № 71. - P. 789-799, 2021)
  Проаналізовано питання захисту критичної інфраструктури як однієї зі складових національної безпеки. При дослідженні були використані такі методи: бібліографічний, діалектичний, емпіричний та теоретичний, порівняльно-правовий. ...
 • Певко, С. Г.; Pevko, S. H.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1488-9715 (Police activity in Ukraine and European countries: modern standards and unification options : collective monograph. - Riga : Baltija Publishing, 2021. - P. 295-319, 2021)
  У роботі було виконано теоретико-правовий та теоретико-практич- ний аналіз превентивних поліцейських заходів органів Національної поліції України. Було розглянуто проблему наявності абстрактних правових понять та можливість ...
 • Шатрава, С. О.; Shatrava, S. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Police activity in Ukraine and European countries: modern standards and unification options : collective monograph. - Riga : Baltija Publishing, 2021. - P. 467-490, 2021)
  У науковій праці доведено, що кадрове забезпечення органів Національної поліції є профілактичним інструментом та засобом запобігання корупційним діянням, допоміжним засобом для дотримання стандартів етичної поведінки, ...
 • Русецький, А. А.; Rusetskyi, A. A. (Європейські перспективи. - 2018. - № 3. - С. 42-47, 2018)
  Визначено та розглянуто адміністративно-правові форми взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні. Відзначено, що на законодавчому рівні питання форм взаємодії правоохоронних органів ...
 • Калгушкін, Ю. Л.; Kalhushkin, Yu. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5659-183X (Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - Вип. 3 (9), т. 3. - С. 116-119, 2015)
  З’ясовано сутність поняття "принцип". Надано авторське визначення «принципів територіальної оборони», під яким запропоновано розуміти керівні засади правового регулювання організації та реалізації заходів, спрямованих на ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds