KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • Скляр, О. С.; Skliar, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6179-3329 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 269-272, 2022)
  Зазначено, що керуючись нормативною базою України, рекомендаціями по діям поліцейських діалогу по Скандинавській моделі було визначено перелік функцій та задач поставлених перед поліцією діалогу. На кожного поліцейського, ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 4 (95). – С. 26-42, 2021)
  Розкрито основні аспекти комплектування міліції УРСР у 1945 р. Основні напрями кадрової роботи були такими: 1) завершення комплектування органів міліції; 2) закріплення кадрів, насамперед керівного складу; 3) створення ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Расторгуєва, Н. О.; Rastorhuieva, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1234-2767 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 316-330, 2021)
  Акцентовано на тому, що підготовка правоохоронця сьогодні має враховувати глобальні виклики суспільству, державі та міжнародному співтовариству. Метою дослідження є визначення вимог до особистості поліцейського в умовах ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 179 - 182, 2022)
  В статті зазначається, що при підготовці поліцейських необхідно передбачити обов’язкові дисципліни щодо особливостей спілкування з малолітніми/неповнолітніми учасниками судового процесу та окремих криміналістичних методик ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 174 - 177, 2022)
  Зазначається, що правове регулювання взаємодії Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій в сфері забезпечення екологічної безпеки, особливо в умовах воєнного стану має бути спрямоване ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 135 - 138, 2022)
  В статті розглянуті питання вирішення окремих теоретичних і прикладних проблем поліцеїстики.
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Князюк, О. Г.; Kniaziuk, O. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 99-112, 2021)
  Досліджено процедури реалізації інформаційних послуг сервісними центрами МВС України. Підкреслено множинність інформаційних послуг і відмінність у процедурах їх надання, що обумовило необхідність класифікації цих процедур ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 76 - 79, 2022)
  В статті висвітлюються особливості застосування поліцейського піклування щодо неповнолітніх осіб. Зазначається, що наявність у переліку превентивних заходів такого заходу як поліцейське піклування є безумовним свідченням ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 313 - 316., 2020)
  Формування високопрофесійного кадрового корпусу Національної поліції розглянуто як один з основних напрямків реформування правоохоронних органів в Україні. Розкрито зміст та основні завдання професійної підготовки ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 15-25, 2021)
  Розкрито основні аспекти організації та діяльності міліції УРСР у 1956 р. Тоді відбулася зміна керівників МВС СРСР та УРСР. Недоліком у діяльності міліції була недостатня активність у боротьбі зі злочинністю. Управління ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). – Харків, 2022. – С. 13-15, 2022)
  Розглянуті окремі питання законодавчого забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Зазначено, що це одне із пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення державної безпеки.
 • Терницький, С. М.; Ternytskyi, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5082-1400 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 98-100, 2022)
  Доведено, що створення Бюро економічної безпеки України допомогло формуванню в Україні правового середовища націленого на забезпечення захисту економічних інтересів держави.
 • Тельний, М. А.; Telnyi, M. A. (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 92-95, 2022)
  Зазначено, що на сьогоднішній день питання забезпечення фінансової безпеки підприємницьких структур органами поліції, є вельми актуальними, оскільки здатність протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам в економічній ...
 • Романенко, М. В.; Romanenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3469-2119 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 85-87, 2022)
  У тезах доповіді визначено роль Національної поліції України у сфері забезпечення фінансової безпеки держави.
 • Новіченко, А. В.; Novichenko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3569-2559 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 76-77, 2022)
  У тезах доповіді зазначено, що фінансове забезпечення місцевого самоврядування є багаторівневою системою відносин між державними та місцевими інститутами. Її дія спрямована на задоволення потреб громадян та фінансування ...
 • Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830; Булатін, Д. О.; Bulatin, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0200-2822 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 153 - 156., 2020)
  В статті відмічається, що форми превентивної діяльності Національної поліції України це правове вираження конкретних однорідних дій, які здійснюються поліцейськими в межах їх компетенції з метою виконання поставлених перед ...
 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Найда, В. О.; Naida, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3072-7326 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 34 - 36., 2020)
  В статті розкрито новітні аспекти діяльності поліції в умовах європейської інтеграції. Зазначено, що впровадження стратегії «community policing» в рамках європейської інтеграції відкриває принципово нове розуміння діяльності ...
 • Denysov, A. I.; Денисов, А. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-0172; Bershov, H. Ye.; Бершов, Г. Є.; Krykun, V. V.; Крикун, В. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1089-555X; Zhydovtseva, O. A.; Жидовцева, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4637-8490 (Cuestiones Políticas. - 2021. - Vol. 39, № 71. - P. 789-799, 2021)
  Проаналізовано питання захисту критичної інфраструктури як однієї зі складових національної безпеки. При дослідженні були використані такі методи: бібліографічний, діалектичний, емпіричний та теоретичний, порівняльно-правовий. ...
 • Певко, С. Г.; Pevko, S. H.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1488-9715 (Police activity in Ukraine and European countries: modern standards and unification options : collective monograph. - Riga : Baltija Publishing, 2021. - P. 295-319, 2021)
  У роботі було виконано теоретико-правовий та теоретико-практич- ний аналіз превентивних поліцейських заходів органів Національної поліції України. Було розглянуто проблему наявності абстрактних правових понять та можливість ...
 • Шатрава, С. О.; Shatrava, S. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Police activity in Ukraine and European countries: modern standards and unification options : collective monograph. - Riga : Baltija Publishing, 2021. - P. 467-490, 2021)
  У науковій праці доведено, що кадрове забезпечення органів Національної поліції є профілактичним інструментом та засобом запобігання корупційним діянням, допоміжним засобом для дотримання стандартів етичної поведінки, ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds