KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Дистанційне навчання поліцейських: закордонний досвід і напрями імплементації до системи кадрового забезпечення Національної поліції України

Show simple item record

dc.contributor.author Бугайчук, К. Л.
dc.contributor.author Bugaychuk, K. L.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
dc.contributor.author ResearcherID: I-5612-2016
dc.date.accessioned 2018-10-18T12:08:51Z
dc.date.available 2018-10-18T12:08:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3341
dc.description Бугайчук К. Л. Дистанційне навчання поліцейських: закордонний досвід і напрями імплементації до системи кадрового забезпечення Національної поліції України / Бугайчук Костянтин Леонідович // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. / редкол.: В.В. Сокуренко та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз.підготовки ф-ту № 2. - Харків : ХНУВС, 2018. - C. 165-169. uk_UA
dc.description.abstract У доповіді автором проаналізований досвід застосування технологій дистанційного навчання в діяльності поліцейських органів Великобританії, Канади та Нової Зеландії. Запропоновано напрями його адаптації до системи кадрового забезпечення Національної поліції. uk_UA
dc.description.abstract The author analyzes the experience of applying distance learning technologies to the activities of police authorities in the UK, Canada and New Zealand. Directions of its adaptation to the system of staffing of the National Police are offered. en
dc.description.abstract В докладе автором проанализирован опыт применения технологий дистанционного обучения в деятельности полицейских органов Великобритании, Канады и Новой Зеландии. Предложены направления его адаптации к системе кадрового обеспечения Национальной полиции. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. - Харків : ХНУВС, 2018. - С. 165-169 uk_UA
dc.subject Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность uk_UA
dc.subject Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject National police of Ukraine uk_UA
dc.subject поліція uk_UA
dc.subject полиция uk_UA
dc.subject police uk_UA
dc.subject зарубіжний досвід uk_UA
dc.subject зарубежный опыт uk_UA
dc.subject foreign experience uk_UA
dc.subject дистанційне навчання uk_UA
dc.subject електронне навчання uk_UA
dc.subject публічне адміністрування uk_UA
dc.subject дистанционное обучение uk_UA
dc.subject электронное обучение uk_UA
dc.subject публичное администрирование uk_UA
dc.subject distance learning uk_UA
dc.subject e-learning uk_UA
dc.subject public management uk_UA
dc.subject Великобританія uk_UA
dc.subject Великобритания uk_UA
dc.subject United Kingdom uk_UA
dc.subject Канада uk_UA
dc.subject Canada uk_UA
dc.subject Нова Зеландія uk_UA
dc.subject New Zealand uk_UA
dc.subject Новая Зеландия uk_UA
dc.title Дистанційне навчання поліцейських: закордонний досвід і напрями імплементації до системи кадрового забезпечення Національної поліції України uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account