KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Дистанційне навчання як інноваційний підхід у сфері підготовки кадрів для Національної поліції України

Show simple item record

dc.contributor.author Прібиткова, Н. О.
dc.contributor.author Pribytkova, N. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712
dc.contributor.author ResearcherID: I-7026-2016
dc.contributor.author Шорохова, Г. М.
dc.contributor.author Shorokhova, H. M.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025
dc.contributor.author ResearcherID: I-7040-2016
dc.date.accessioned 2018-10-31T11:26:54Z
dc.date.available 2018-10-31T11:26:54Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3431
dc.description Прібиткова, Н. О. Дистанційне навчання як інноваційний підхід у сфері підготовки кадрів для Національної поліції України / Наталія Олександрівна Прібиткова, Ганна Михайлівна Шорохова // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 240-242. uk_UA
dc.description.abstract Зазначено, що дистанційна освіта – це найбільш доступний та ефективний шлях у процесі підготовки кваліфікованих кадрів для підрозділів Національної поліції. uk_UA
dc.description.abstract Every Distance education is the most affordable and effective way in the training of skilled personnel for the units of the National Police. en
dc.description.abstract В тезисах доклада отмечено, что дистанционное образование - это наиболее доступный и эффективный путь в процессе подготовки квалифицированных кадров для подразделений Национальной полиции. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 240-242 uk_UA
dc.subject Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика uk_UA
dc.subject Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность uk_UA
dc.subject Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject National police of Ukraine uk_UA
dc.subject Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject поліція uk_UA
dc.subject полиция uk_UA
dc.subject police uk_UA
dc.subject дистанційне навчання uk_UA
dc.subject підготовка кадрів uk_UA
dc.subject дистанционное обучение uk_UA
dc.subject подготовка кадров uk_UA
dc.subject инновационные технологии uk_UA
dc.subject інноваційні технології uk_UA
dc.subject distance learning uk_UA
dc.subject innovation technologies uk_UA
dc.subject training uk_UA
dc.title Дистанційне навчання як інноваційний підхід у сфері підготовки кадрів для Національної поліції України uk_UA
dc.title.alternative Дистанционное обучение как инновационный подход в сфере подготовки кадров для Национальной полиции Украины uk_UA
dc.title.alternative Distance learning as an innovative approach in the field of training for the National Police of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account