KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Монографії (Monographs). УДК 34 by Title

Browsing Монографії (Monographs). УДК 34 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Klimushyn, P. S.; Клімушин, П. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Spasibov, D. V.; Спасібов, Д. В. (Warszawa : Publishing house “WWAR”, 2017. - 104 p., 2017)
  У результаті проведених досліджень запропоновано систему взаємопов’язаних механізмів розвитку е-урядування та е-демократії, обґрунтовано методологію розвитку інноваційно орієнтованого суспільства, надано інноваційні ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 304 с., 2000)
  В монографії досліджується центральне питання політичної науки – феномен влади. Новизна даної роботи в тому, що проблема влади розглядається в трьох аспектах: політичному, юридичному та історичному. В книзі розглядаються ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Сидоренко, А. Ю.; Sydorenko, A. Yu. (Харків : Планета-Прінт, 2021. – 228 с., 2021)
  Монографію присвячено аналізу феноменології відомчої нормотворчості, визначенню її специфічних рис. Розглянуто питання трансформації наукових уявлень про відомчу нормотворчість у вітчизняній юриспруденції ХХ – початку ХХІ ...
 • Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Серенок, А. О.; Serenok, A. O. (Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. — 312 с., 2010)
  Розглянуто актуальні науково-теоретичні засади електронного урядування та організаційно-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні, визначено трансформацію поняття "електронний уряд". Значної уваги ...
 • Климушин, П. С.; Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Спасибов, Д. В.; Спасібов, Д. В.; Spasibov, D. V. (Харьков : Издательство ХарРИ НАГУ «Магистр», 2017. - 124 с., 2017)
  В результате проведенных исследований предложена система взаимосвязанных механизмов развития э-правительства и э-демократии, обоснована методология развития инновационно ориентированного общества, предоставлены инновационные ...
 • Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Спасібов, Д. В.; Spasibov, D. V. (Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. - 116 с., 2017)
  У результаті проведених досліджень запропоновано систему взаємопов’язаних механізмів розвитку е-урядування та е-демократії, обґрунтовано методологію розвитку інноваційно орієнтованого суспільства, надано інноваційні ...
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Харків : ФОП Панов А.М., 2019. - 252 с., 2019)
  Монографія присвячена комплексному історико-правовому дослідженню становлення та розвитку інституту покарання в праві країн Стародавнього світу, виявленню закономірностей та особливостей цього процесу. Автори показали ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Харків: Константа, 2018. – 472 с., 2018)
  У монографії досліджується процес зародження та становлення науки «Історія права» в університетах, які знаходилися на українських землях упродовж ХІХ — початку ХХ ст. Оскільки історія права почалася з дослідження права ...
 • Панкратова, В. О.; Pankratova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4775-565X (Суми, 2016. – 185 с., 2016)
  Монографію присвячено розкриттю загальнотеоретичної характеристиці принципу правової визначеності. Розкрито історичні витоки та сутність принципу правової визначеності. Визначено, що правову визначеність потрібно розглядати ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Наджафлі, Е. М.; Nadzhafli, E. M. (Харків: ТОВ «Планета-Прінт», 2020. - 276 с., 2020)
  Монографію присвячено комплексному дослідженню принципів адвокатської діяльності в Україні. Визначено поняття, характерні ознаки та змістовну складову принципів адвокатської діяльності в Україні. Розглянуто джерельну базу ...
 • Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399 (Хакрів : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. - 524 с., 2016)
  Запропоновано механізми розвитку інформаційного суспільства за домінантними складовими: інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура суспільства, віртуальна спільнота та інтелектуальна власність. Визначено стратегії та ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Харків: Вид-во «НТМТ», 2017. – 348 с., 2017)
  У монографії досліджується сутність і зміст юридичної відповідльності як форми державно-правового примусу. Встановлено та проаналізовано основні підходи до розуміння юридичної відповідальності у правовій думці. Узагальнено ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Харків : Вид-во «НТМТ», 2017. − 415 с., 2017)
  У монографії досліджуються ґенеза і теоретико-методологічні засади юридичного процесу, визначається роль і місце процесуального права в національній системі права, на прикладі діяльності Міністерства внутрішніх справ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account