KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть : монографія

Show simple item record

dc.contributor.author Бандурка, О. М.
dc.contributor.author Bandurka, O. M.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
dc.contributor.author Греченко, В. А.
dc.contributor.author Grechenko, V. A.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
dc.date.accessioned 2018-11-07T09:03:12Z
dc.date.available 2018-11-07T09:03:12Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.isbn 966-610-046-0
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3463
dc.description Бандурка, О. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть: моногр. / Олександр Бандурка, Володимир Греченко; МВС України, Ун-т внутр. справ. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 304 с. uk_UA
dc.description.abstract В монографії досліджується центральне питання політичної науки – феномен влади. Новизна даної роботи в тому, що проблема влади розглядається в трьох аспектах: політичному, юридичному та історичному. В книзі розглядаються питання становлення та розвитку владних структур в незалежній Україні, історія політичних конфліктів між різними гілками влади у 1991-2000 рр., роль політичних партій та політичних еліт у творенні влади. Монографія може бути використана юристами, політологами, істориками при вивченні курсів “Теорія держави та права”, “Політологія”, “Історія України”, “Конституційне право України”, а також всім тим, хто цікавиться такою вічною проблемою, як проблема влади. uk_UA
dc.description.abstract en
dc.description.abstract В монографии исследуется центральный вопрос политической науки - феномен власти. Новизна данной работы в том, что проблема власти рассматривается в трех аспектах: политическом, юридическом и историческом. В книге рассматриваются вопросы становления и развития властных структур в независимой Украине, история политических конфликтов между различными ветвями власти в 1991-2000 гг., роль политических партий и политических элит в создании власти. Монография может быть использована юристами, политологами, историками при изучении курсов "Теория государства и права", "Политология", "История Украины", "Конституционное право Украины", а также всем тем, кто интересуется такой вечной проблемой, как проблема власти. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 304 с. uk_UA
dc.subject Держава і право. State and Law. Государство и право uk_UA
dc.subject Монографії. Monographs. Монографии uk_UA
dc.subject monograph uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject влада uk_UA
dc.subject власть uk_UA
dc.subject феномен влади uk_UA
dc.subject феномен власти uk_UA
dc.subject політичні конфлікти uk_UA
dc.subject политические конфликты uk_UA
dc.subject розподіл влади uk_UA
dc.subject распределение власти uk_UA
dc.subject гілки влади uk_UA
dc.subject ветви власти uk_UA
dc.subject законодавча влада uk_UA
dc.subject законодательная власть uk_UA
dc.subject виконавча влада uk_UA
dc.subject исполнительная власть uk_UA
dc.subject судова влада uk_UA
dc.subject судебная власть uk_UA
dc.subject реалізація влади uk_UA
dc.subject реализация власти uk_UA
dc.subject power uk_UA
dc.subject political conflicts uk_UA
dc.subject branches of power uk_UA
dc.subject політичні партії uk_UA
dc.subject політичні еліти uk_UA
dc.subject политические партии uk_UA
dc.subject политические элиты uk_UA
dc.subject political parties uk_UA
dc.title Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть : монографія uk_UA
dc.title.alternative монографія uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account