KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Готовність до інноваційної діяльності в контексті професійної підготовки слідчих

Show simple item record

dc.contributor.author Швець, Д. В.
dc.contributor.author Shvets, D. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956
dc.contributor.author ResearcherID: B-9071-2018
dc.date.accessioned 2018-11-29T07:51:50Z
dc.date.available 2018-11-29T07:51:50Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3523
dc.description Швець, Д. В. Готовність до інноваційної діяльності в контексті професійної підготовки слідчих / Дмитро Володимирович Швець // Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 14-16. uk_UA
dc.description.abstract Підкреслено, що формування певних характеристик у слідчих у процесі професійної підготовки, в тому числі формування здатності до інноваційної діяльності, мають особливу актуальність. Зазначені питання підлягають подальшому дослідженню та науковому вивченню. uk_UA
dc.description.abstract en
dc.description.abstract Подчеркнуто, что формирование определенных характеристик у следователей в процессе профессиональной подготовки, в том числе формирование способности к инновационной деятельности, имеют особую актуальность. Указанные вопросы подлежат дальнейшему исследованию и научному изучению. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 14-16 uk_UA
dc.subject Психологія. Рsychology. Психология uk_UA
dc.subject Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject правоохоронні органи uk_UA
dc.subject правоохоронці uk_UA
dc.subject інноваційна діяльність uk_UA
dc.subject готовність до інноваційної діяльності uk_UA
dc.subject слідчий uk_UA
dc.subject правоохранительные органы uk_UA
dc.subject правоохранители uk_UA
dc.subject инновационная деятельность uk_UA
dc.subject готовность к инновационной деятельности uk_UA
dc.subject следователь uk_UA
dc.subject law enforcement agencies uk_UA
dc.subject law enforcement officers uk_UA
dc.subject innovative activities uk_UA
dc.subject investigator uk_UA
dc.title Готовність до інноваційної діяльності в контексті професійної підготовки слідчих uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account