Show simple item record

dc.contributor.author Shevnin, S. M.
dc.contributor.author Шевнін, С. М.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2195-3831
dc.date.accessioned 2018-11-29T08:52:13Z
dc.date.available 2018-11-29T08:52:13Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3525
dc.identifier.uri https://doi.org/10.32631/pb.2018.1.01
dc.description Shevnin, S. M. Legal principles of the budget management in Ukraine / Serhii Mykhailovych Shevnin // Право і безпека. – 2018. – № 1(68). – С. 13-16. uk_UA
dc.description.abstract Метою статті було дослідити дискусійні питання щодо бюджетного менеджменту в Україні, а також навести власне бачення правових основ бюджетного менеджменту та його складової в бюджетному процесі. Методи. При розгляді статті було використано теоретичні та емпіричні методи, такі як: аналіз, аналогія, моделювання, системний аналіз. Результати. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти бюджетного менеджменту. Наголошено, що бюджетний менеджмент містить сукупність взаємопов’язаних дій, прийомів в методів, спрямованих на управління бюджетними ресурсами та відносинами, що виникають у процесі руху бюджетних потоків. Основним питанням, яке намагається вирішити бюджетний менеджмент, є таке: яким чином забезпечити найбільш ефективне управління цим рухом і відносинами, що виникають з цього приводу. Це реалізується у предметі бюджетного менеджменту – бюджетному процесі та управлінні ним. Система управління бюджетом тісно пов’язана з більш загальною категорією управління фінансами та фінансових відносин. Сам процес такого впливу здійснюється через функціонування фінансової політики. Відповідно однією зі складових системи управління фінансами є система управління бюджетом. Співставлено поняття бюджетного менеджменту та управління бюджетними коштами. Детально проаналізовано предмет бюджетного менеджменту й основні його ознаки. Значну увагу приділено бюджетному плануванню, оскільки від правильного визначення планових показників бюджету залежить якість його виконання. Розглянуто кошторисне планування, яке охоплює комплекс заходів з визначення обсягів і напрямів використання коштів бюджетних установ на плановий рік. Під таким плануванням автор розуміє процес складання, розгляду та затвердження кошторисів бюджетних установ; зазначено, що він є складовою бюджетного планування. Визначено роль Міністерства внутрішніх справ України у здійсненні ефективного управління бюджетними коштами, а також запропоновано шляхи вдосконалення управління бюджетними коштами в умовах децентралізації та демократизації держави. Висновки. Наголошено, що об’єктом бюджетного менеджменту є основний централізований державний фонд фінансових ресурсів, яким є бюджет держави. Предметом є бюджетний процес та управління ним. На підстав цього зроблено висновок, що бюджетний менеджмент є ідентичним поняттю управління бюджетними коштами. У свою чергу, управлінням бюджетними коштами визнається сукупність дій учасника бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов’язаних із формуванням і використанням бюджетних коштів. Запропоновано внести певні корективи до визначення «управління бюджетними коштами». uk_UA
dc.description.abstract Theoretical and practical aspects of the budget management were examined, the role of the Ministry of Internal Affairs was defined in the implementation of budgetary funds effective management and ways to improve budgetary funds were proposed within the framework of decentralization and democratization. en
dc.description.abstract Рассмотрены теоретические и практические аспекты бюджетного менеджмента, определена роль МВД Украины в осуществлении эффективного управления бюджетными средствами, а также предложены пути совершенствования управления бюджетными средствами в условиях децентрализации и демократизации государства. ru
dc.language.iso English uk_UA
dc.publisher Право і безпека. – 2018. – № 1(68). – С. 13-16 uk_UA
dc.subject Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject бюджетний процес uk_UA
dc.subject бюджет uk_UA
dc.subject Міністерство внутрішніх справ України uk_UA
dc.subject бюджетна установа uk_UA
dc.subject кошторис uk_UA
dc.subject бюджетный менеджмент uk_UA
dc.subject бюджетный процесс uk_UA
dc.subject Министерство внутренних дел Украины uk_UA
dc.subject бюджетное учреждение uk_UA
dc.subject смета uk_UA
dc.subject budget management uk_UA
dc.subject budget process uk_UA
dc.subject budget uk_UA
dc.subject Ministry of Internal Affairs of Ukraine uk_UA
dc.subject budgetary institution uk_UA
dc.subject cost estimate uk_UA
dc.title Legal principles of the budget management in Ukraine uk_UA
dc.title.alternative Правові принципи бюджетного менеджменту в Україні uk_UA
dc.title.alternative Правовые принципы бюджетного менеджмента в Украине uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account