KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Щодо проблемних питань поміщення осіб у приймальник-розподільник для дітей під час кримінального провадження

Show simple item record

dc.contributor.author Салманов, О. В.
dc.contributor.author Salmanov, O. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085
dc.date.accessioned 2018-12-07T13:38:42Z
dc.date.available 2018-12-07T13:38:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3560
dc.description Салманов, О.В. Щодо проблемних питань поміщення осіб у приймальник-розподільник для дітей під час кримінального провадження // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (25.11.2017 ). – Харків, 2017. – С. 113-115. uk_UA
dc.description.abstract Анотація. Неповнолітні у кримінальному провадженні є категорією осіб, щодо яких досягнення мети перевиховання є найбільш бажаним, тому кримінальне провадження саме до цих осіб повинно виконувати виховну функцію, забезпечуючи при цьому всебічний захист прав і охоронюваних законом інтересів неповнолітніх, які потрапили у конфліктну ситуацію із законом. Аннотация. Несовершеннолетние в уголовном производстве является категорией лиц, в отношении которых достижение цели перевоспитания является наиболее желанным, потому уголовное производство именно к этим лицам должно выполнять воспитательную функцию, обеспечивая при этом всестороннюю защиту прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, попавших в конфликтную ситуацию с законом. Abstract. Minors in criminal proceedings are the category of persons for whom the achievement of the goal of re-education is the most desirable, therefore criminal proceedings precisely to these persons must perform an educational function, while providing a comprehensive protection of the rights and law-protected interests of minors who are in conflict with the law. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (25.11.2017 ). – Харків, 2017. – С. 113-115 uk_UA
dc.subject uk_UA
dc.subject Кримінальний процес uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject неповнолітні uk_UA
dc.subject Underage
dc.subject несовершеннолетние
dc.subject
dc.subject
dc.subject
dc.subject
dc.subject
dc.subject кримінальне провадження
dc.title Щодо проблемних питань поміщення осіб у приймальник-розподільник для дітей під час кримінального провадження uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account