Law and Safety. Право І Безпека

 

Право і Безпека = Law and safety : наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків: [б. в.], 2002 - . - Виходить 4 рази на рік. - ISSN 1727-1584.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 65-71, 2019)
  На підставі аналізу філософських і політико-правових учень Стародавнього Китаю розкрито особливості розуміння сутності покарання в давньокитайському суспільстві. Розкрито чинники, що впливали на становлення та розвиток ...
 • Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 47-52, 2019)
  Розглянуто сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності поліцейських комісій. Зосереджено увагу на проблемах, пов’язаних із їх формуванням, зокрема на відсутності єдиного підходу до формування поліцейських ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 230-233, 2012)
  Досліджено адміністративно-правовий статус суб’єкта та об’єкта кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України. Розкрито роль керівника як найбільш вагомої структурної одиниці органів внутрішніх справ. The ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 55-58, 2012)
  Наголошено, що у контексті визначення поняття правопорушення як обов’язкова його ознака має називатись саме юридична відповідальність, а не негативні наслідки, звернуто увагу на те, що категорія «позитивна відповідальність» ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Лимар, А. М.; Lymar, A. M. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 23-26, 2012)
  Висвітлено проблеми законодавчого забезпечення та реалізації права людини на свободу світогляду і віросповідання в Україні. Досліджено історію його становлення та закріплення у законодавстві України. На підставі визначених ...
 • Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 190-195, 2012)
  Визначено дії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ після отримання первинної оперативно-розшукової інформації, визначення принципу роботи, в даному випадку -лінійного, використання всіх передбачених законодавством ...
 • Калашник, М. В.; Kalashnyk, M. V. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 67-72, 2012)
  Визначено, що прогалини в законодавстві України викликають певні колізії щодо визначення адміністративної та дисциплінарної відповідальності працівників міліції. It is considered that the white spots in Ukrainian legal ...
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 292-298, 2012)
  Висвітлено сучасні підходи до психодіагностики емоційного інтелекту особистості; представлено результати авторського дослідження його рівня і структури в керівників органів внутрішніх справ. Main approaches to psychological ...
 • Бекетова, Ю. Г.; Beketova, Yu. H.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 298-300, 2012)
  Наведено результати дослідження комунікативної компетентності і комунікативних умінь у людей із різним рівнем суб’єктивного відчуття самотності. The results of research of communicative competence and communicative skills ...
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 161-164, 2012)
  Проаналізовано поняття, функції та процес формування громадської думки в діяльності органів внутрішніх справ. The notion, functions and procedure of formation of public opinion in the activity of internal affairs agencies ...
 • Васенко, В. К.; Vasenko, V. K.; Тереніна, О. В.; Terenina, O. V. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 213-217, 2012)
  Розкрито стан безпеки життєдіяльності працівників правоохоронних органів. Виокремлено найважливіші чинники, що впливають на рівень їх безпеки життєдіяльності. Запропоновано шляхи покращення стану безпеки життєдіяльності ...
 • Матвеєва, К. С.; Matveieva, K. S.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 222-225, 2012)
  Наведено результати дослідження самосприйняття курсантів та ув’язнених, що зумовлені різницею вторинної соціалізації навчальних закладів. Виявлено достовірні розбіжності за низкою ознак. The results of analysis of cadets ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 226-230, 2012)
  Розглянуто теоретичні підходи і законодавчу практику визначення поняття «дисциплінарний проступок». Досліджено склад дисциплінарного проступку. Надано авторське визначення поняття «дисциплінарний проступок». The theoretical ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 194-199, 2012)
  Проаналізовано зв’язок міжнародного та національного законодавства щодо поводження та запобігання негативному впливу азбесту на людей та довкілля. Наведено приклади розгляду справ щодо захисту трудових та екологічних прав ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2019. - Вип. 1, т. 1. - С. 36-40, 2019)
  Проведено аналіз наукових публікацій, присвячених сучасним науковим підходам стосовно експертизи нормативно-правових актів. Зазначається, що у юридичній літературі поступово формується позиція, що проведення експертизи ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 34-39, 2012)
  Визначено особливості правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із запобіганням, недопущенням та усуненням випадків проходження державної служби особами, що одночасно перебувають в громадянстві України та іншої ...
 • Подобинська, А. В.; Podobynska, A. V.; Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 226-228, 2012)
  Досліджено особливості особистісної саморегуляції вихованців дитячого будинку. Виявлено, що вихованці дитячого будинку переважають над дітьми, які виховуються в сім’ях, за шкалами «планування» та «самостійність», що свідчить ...
 • Самотієвич, В. О.; Samotiievych, V. O. (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 129-133, 2012)
  Окреслено місце віктимологічної профілактики в системі запобігання злочинів, вчинюваних персоналом органів внутрішніх справ, з’ясовано основні недоліки в існуючій системі та запропоновано авторське бачення основних напрямків ...
 • Дашкевич, І. О.; Dashkevych, I. O.; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 214-217, 2012)
  Досліджено психологічні особливості чоловіків із нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Виявлено, що чоловіки з нетрадиційною сексуальною орієнтацією відчужені стосовно світу, образливі, але водночас доброзичливі і люб’язні, ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 19-22, 2012)
  Висвітлено низку традиційних видів правового статусу особистості (загальний, спеціальний, індивідуальний тощо), звернуто увагу на можливість виокремлення і таких статусів, як усічений статус, пільговий статус. A number ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds