Law and Safety. Право І Безпека

 

Право і Безпека = Law and safety : наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків: [б. в.], 2002 - . - Виходить 4 рази на рік. - ISSN 1727-1584.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022)
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння ...
 • Наджафлі, Е. М.; Nadzhafli, E. M. (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 202-217, 2022)
  Дослідження присвячено вивченню теоретико-правових аспектів формування цифрової держави, що є невід’ємним елементом дигіталізації всіх сфер суспільного життя та вимогою сучасності. Встановлено, що правову реформу в галузі ...
 • Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 169-178, 2022)
  Досліджено роль пропорційності як інструмента подолання правової невизначеності при застосуванні судами принципів і норм права в сучасному цивільному судочинстві. Наголошено, що справедливим є судочинство, в якому ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 158-168, 2022)
  Досліджено норми чинного і майбутнього національного законодавства у сфері охорони праці та норми законодавства Європейського Союзу щодо безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі. Відмічено, що національне законодавство ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 149-157, 2022)
  З’ясовано сутність феномена лежачої спадщини у спадковому праві. Зроблено висновок, що право власності на спадкове майно набувається спадкоємцем ретроспективно з часу відкриття спадщини незалежно від правового режиму ...
 • Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 140-148, 2022)
  Повномасштабна війна росії проти України докорінно змінила як повсякденне життя українців, так і функціонування державних органів та установ. У результаті чого до низки нормативно-правових актів були внесені відповідні ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 121-130, 2022)
  Досліджено основні аспекти структури міліції у 1949–1950-х рр., головні напрями її діяльності. Висвітлено зміни у Кримінально-процесуальному кодексі УРСР, якими керувалася міліція при здійсненні своєї правоохоронної функції. ...
 • Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591 (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 107-120, 2022)
  Проаналізовано новели кримінального процесуального законодавства щодо розширення підстав для зміни прокурором підслідності кримінальних правопорушень. Визначено проблеми правозастосування, що можуть мати місце у випадку ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 91-106, 2022)
  Досліджено основні критерії соціальної диференціації жінок у перших державних утвореннях Міжріччя. Показано вплив релігії на формування розуміння місця і ролі жінки в суспільстві. Розглянуто особливості шлюбно-сімейних ...
 • Бугайчук, К. Л.; Buhaichuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 81-90, 2022)
  Досліджено зміст нормативно-правових актів, що регулюють питання обігу піротехнічних виробів в Україні. Особливу увагу приділено нормам, які встановлюють правила й обмеження торгівлі, перевезення та використання піротехнічних ...
 • Расторгуєва, Н. О.; Rastorhuieva, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1234-2767 (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 71-80, 2022)
  Статтю присвячено дослідженню пандемії як правової передумови запровадження спеціальних правових режимів. Зазначено, що осмислення сутності пандемії як явища зі сфери медицини та соціальних відносин указує про те, що ...
 • Діденко, О. М.; Didenko, O. M.; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 61-70, 2022)
  У статті висвітлено авторське бачення загальних положень теорії служби в органах Державного бюро розслідувань України як різновиду публічної служби. Проаналізовано застосування законів України «Про Державне бюро розслідувань» ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712 (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 40-49, 2022)
  Статтю присвячено характеристиці основних викликів війни для розвитку української суспільства і держави та відповідей на них у сфері формування і реалізації кримінально-правової політики. Надано опис і пояснення основним ...
 • Гайдар, О. В.; Haidar, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1818-0180 (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 30-39, 2022)
  Розглянуто наукові дослідження щодо форм спеціальних знань, які використовуються під час розслідування таємного викрадення чужого майна. Визначено поняття форм спеціальних знань, що використовуються при розслідуванні ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 21-29, 2022)
  Зосереджено увагу на розкритті змісту нової ідеології служіння сервісних центрів МВС і правоохоронних органів, спрямованої на забезпечення прав і свобод людини та громадянина, а також інтересів юридичних осіб під час надання ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (2022)
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння ...
 • Гонтаренко, В. П.; Hontarenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7575-8914 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 241-250, 2022)
  Висвітлено історичні та сучасні тенденції розвитку наукової думки щодо протидії домашньому насильству. Досліджено зміну підходів до розуміння понять «домашнє насильство» та «правопорушення, пов’язані з домашнім насильством». ...
 • Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 225-233, 2022)
  На основі системного аналізу роз’яснень вищих судових органів України та цивільно-правових норм про застосування позовної давності до негаторного позову виявлено проблему тих роз’яснень Верховного Суду, які не відповідають ...
 • Сезонов, В. С.; Sezonov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2580-2953 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 215-224, 2022)
  Документ у криміналістиці – це основне, багатозначне, узагальнене поняття, щодо визначення та класифікації якого немає одностайної думки. Дослідження криміналістичних властивостей документів є невідкладним, оскільки поява ...
 • Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 207-214, 2022)
  Досліджено роль правових стимулів у механізмі правового регулювання правовідносин подружжя. Підкреслено роль особистих немайнових благ як основи сімейних відносин, що визначає вибір оптимальної моделі правового регулювання ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds