Law and Safety. Право І Безпека

 

Право і Безпека = Law and safety : наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків: [б. в.], 2002 - . - Виходить 4 рази на рік. - ISSN 1727-1584.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Пугачова, Є.В. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2014. - Вип. 24, т. 3. - С. 111 - 114., 2014)
  В статті розкриті та охарактеризовані головна мета і основні принципи функціонування та розвитку ринку цінних паперів в Україні. Розглянуто необхідні складові для створення ринку цінних паперів в Україні з ефективним ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що забезпечення продуктивної зайнятості населення повинно стати сьогодні стратегічним завданням української влади. Для цього необхідним є проведення системної роботи із створення нових робочих місць з гідною ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Підкреслено, що сьогодні активно йде становлення адекватної новому часу науки, як теоретичного знання, так і соціальної практики. Новизна пояснюється загальною деконструкцією метафізики, що дозволила лібералізувати онтологію ...
 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O. (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що форми реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави виявляються у адміністративній діяльності держави та її органів з метою забезпечення та захисту економічно важливих інтересів ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що юридична відповідальність відноситься до числа правових явищ, що забезпечують захист прав і свобод людини і громадянина у приватно-правових та публічно-правових відносинах. Юридична відповідальність як відносно ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що перед Україною, постало важливе завдання – удосконалення організаційно-правового механізму діяльності органів публічної влади щодо раціонального використання, збереження та відновлення природних ресурсів як ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що чинне законодавство наразі встановлює низку дієвих гарантій реалізації економічних, соціальних й інших конституційних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні. Гарантії економічних і ...
 • Баглаєнко, С. С.; Bahlaienko, S. S. (Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 6. - С. 198-200, 2018)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів учених та норм чинного законодавства України визначено найбільш пріоритетні напрями вдосконалення законодавства, яке визначає порядок проведення службових розслідувань в органах ...
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.). - С. 91-94, 2020)
  Розглянуто, що відвід (самовідвід), в залежності від виду судочинства, може стосуватись судді (суду), секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста та перекладача, а у кримінальному судочинстві – й прокурора, слідчого, ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2020. - С. 89-91, 2020)
  Визначено, що предметом позову щодо оскарження дій чи бездіяльності Державної міграційної служби України з приводу порушення строків може бути або порушення строку розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію, або ...
 • Масло, Т. М.; Maslo, T. M. (Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 6. - С. 121-124, 2018)
  Стаття присвячена аналізу пропорційності, сутності та змісту критеріїв застосування розсуду суду в цивільному судочинстві. Зроблений висновок, що розсуд суду повинен застосовуватись у межах та з підстав, визначених законом, ...
 • Бурлака, Я. А.; Burlaka, Ya. A. (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2020. - С. 132-134, 2020)
  Зазначено, що на сьогодні необхідно змінювати концепцію кримінальної процесуальної діяльності слідчого. Слідчий повинен бути центральною і головною фігурою досудового розслідування, який відповідає за всебічність, повноту ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2020. - С. 78-81, 2020)
  З’ясована сутність державного регулювання галузі авіаційного транспорту як системної категорії, визначено характерні ознаки та надана характеристика складових елементів системи такого регулювання. Выяснена сущность ...
 • Бортник, О. Г.; Bortnik, O. G.; Бортнік, О. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X (Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 6. - С. 95-98, 2018)
  Статья посвящена анализу критериев определения разумности срока рассмотрения дела в порядке гражданского судопроизводства. Сделан вывод, что срок совершения процессуальных действий, который устанавливается законом или ...
 • Краснова, Н.В.; Сорокіна, Г.М. (Scientific achievements of modern society // The 9th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (April 28-30, 2020), 2020-04-28)
  У статті розглядаються можливості використання веб-квест технологій для розвитку компетентності в сфері самостійної пізнавальної діяльності, заснованої на засвоєнні способів придбання знань, умінь з різних джерел. Дана ...
 • Гільбурт, А. М.; Hilburt, A. M. (Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 6. - С. 26-30, 2018)
  У статті розглянуто симбіотичний характер взаємодії політичної та правової систем суспільства, за якого обидві системи зберігають свою відносну самостійність і самоцінність. Обґрунтовується думка, що взаємодія між цими ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; https://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Мовна освіта як чинник підготовки сучасних фахівців: лінгвістичний та методологічний аспекти: тези доповідей Міжвузівського науково-методичного семінару,–2020. – С.71-72., 2020)
  Розглядаються різні види інтерактивних методів навчання студентів на заняттях з іноземної мови. Рассматриваются разные виды интерактивных методов обучения студентов на занятиях по иностранным языкам. Different kinds of ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; https://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару "Актуальні проблеми викладання іноземних мов у навчальних закладах".– 2020.– С. 131– 135., 2020)
  Схарактеризовано особливості та види діалогічного мовлення. Розкрито методи формування професійного діалогічного мовлення студентів. The peculiarities and types of dialogue speech are covered. Methods of formation of ...
 • Титаренко, О. О.; Tytarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3271-9402 (Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 6. - С. 391-395, 2018)
  Автором здійснено аналіз кримінологічної складової частини в стратегічних документах щодо деокупації Донбасу. На підставі проведеного аналізу виявлені недоліки у формуванні цих стратегічних документів. Запропоновані заходи, ...
 • Навальнєва, Н. М.; Navalnieva, N. M. (Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 4. - С. 121-125, 2018)
  Статтю присвячено питанням визнання активів необґрунтованими та їх витребуванню на користь держави. У статті висвітлено особливості нормативного врегулювання такої конфіскаційної санкції. Автор окреслив проблемні питання ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds