Browsing Право І Безпека, 2000 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 16. - С. 79-81., 2011)
  У статті проведено аналіз сучасного становища діяльності миротворчих сил Організації Об’єднаних Націй у захисті прав дітей на території конфліктуючих держав; окреслено шляхи подальшого удосконалення співпраці світової ...
 • Орищенко, І. В.; Oryshchenko, I. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип.17. - С. 64-68., 2011)
  У статті проаналізовані особливості конституційного статусу прокуратури України її місце у системі державних органів. На підставі проведеного дослідження автором запропоновані зміни до чинного законодавства України з ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 16. - С. 209-211., 2011)
  Стаття присвячена аналізу податкових правовідносин, удосконаленню діяльності органів державної податкової служби, окресленню основних проблем, наявних у сфері податкових правовідносин, а також виробленню практичних ...
 • Говоров, В. С.; Hovorov, V. S. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 17. - С. 42-46., 2011)
  У статті проаналізовані особливості правового статусу регіональних та місцевих омбудсманів Російської Федерації, через розкриття мети їх діяльності, завдань та повноважень. На підставі проведеного дослідження автором ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 17. - С. 170-173., 2011)
  Стаття присвячена аналізу соціальної сутності податкових правовідносин. Досліджено зовнішній аспект змісту соціального спрямування податкових правовідносин. З’ясовано значення податкової політики у формуванні та самоорганізації ...
 • Петров, Є. Ю.; Petrov, Ye. Yu. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 17. - С. 73-78., 2011)
  У статті проаналізовані права іноземців в України в політичній сфері та їх особливості порівняно з політичними правами громадян України. На підставі проведеного дослідження автором визначений обсяг політичних прав іноземців ...
 • Сапейко, Л. В; Sapeiko, L. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 16. - С. 124-128., 2011)
  У статті досліджуються окремі актуальні проблеми заочного розгляду цивільних справ. Сформульовано пропозиції з удосконалення норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють заочну процедуру, зокрема, щодо умов ...
 • Топоркова, М. М.; Toporkova, M. M. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч. 1, т. 2. - С. 205-208., 2012)
  У роботі розглядається порядок укладення договору постачання тепловою енергією побутового споживача в залежності від того, хто виступає сторонами цього договору, і також форма укладення цього договору, проаналізовані ...
 • Калініченко, Г. В.; Kalinichenko, H. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч. 2, т. 2. - С. 114-117., 2012)
  У статті досліджені особливості погашення податкового векселя, виокремлено форми його погашення: грошова та безгрошова. Детально проаналізовано безгрошову форму погашення. Виділено певні недоліки нормативно-правових актів, ...
 • Мавдрик, М. Я.; Mavdryk, M. Ya. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 18. - С. 53-57., 2012)
  Проведено аналіз актів прокурорського реагування як правової форми реалізації прокуратурою владних повноважень щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні. Розглянуто правову природу та ознаки актів ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч. 1, т. 1. - С. 165-168., 2012)
  У статті узагальнено зарубіжний досвід нормативного закріплення академічної свободи, а також визначено основні доктринальні підходи до конституційно-правового регламентації даної свободи та окремих її елементів. Обґрунтовано ...
 • Усов, Д. С.; Usov, D. S. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч. 1, т. 4. - С. 85-87., 2012)
  Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту вини розголошення державної таємниці. Проаналізовані наукові підходи до визначення вини розголошення державної таємниці. Автор наголошує на тому, що вина розголошення державної ...
 • Коваленко, В. В.; Kovalenko, V. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч. 1, т. 1. - С. 154-157., 2012)
  Досліджено проблему визначення місця та зміст діяльності юридичної служби в системі органів місцевого самоврядування. Визначено юридичну службу як один із виконавчих органів місцевого самоврядування, яка є суб’єктом ...
 • Апанасюк, М. П.; Apanasyuk, M. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1233-3980 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч.1, т. 2. - С. 9-12., 2012)
  Розглянуто проблематику правового врегулювання видів договору ренти в Цивільному кодексі України. Зроблено висновки: всі нормативні положення глави 56 (Рента) ЦК мають універсальний характер по відношенню до будь-якого ...
 • Воронін, Я. Г.; Voronin, Ya. H. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч. 1, т. 3. - С. 95-98., 2012)
  У роботі автором досліджено сертифікацію як правову категорію та доведено, що сертифікація нафти та нафтопродуктів становить напрям дозвільної діяльності держави. Розкрито зміст адміністративної процедури здійснення ...
 • Божко, Ю. В.; Bozhko, Yu. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч. 1, т. 3. - С. 79-82., 2012)
  У статті розкриваються окремі аспекти податкового спору як предмету судового розгляду. На підставі комплексного аналізу норм Податкового кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України досліджено податковий ...
 • Панкратова, В. О.; Pankratova, V. O. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 19, т. 1. - С. 90-92., 2012)
  У статті на основі загальних ознак правотворчості визначаються загальнотеоретичні особливості судової правотворчості та формулюється її поняття. Аналізуються особливості судової правотворчості в континентальному праві. В ...
 • Руколайніна, І. Є.; Rukolainina, I. Ye.; РORCID: http://orcid.org/0000-0001-6010-0570 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч. 2, т. 2. - С. 170-172., 2012)
  Стаття присвячена висвітленню проблеми розвитку фінансування правоохоронних органів України. Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення шляхів удосконалення цієї проблематики. Автор акцентує увагу на розкритті ...
 • Калашник, М.В.; Kalashnik, M.V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 19, т. 3. - С. 126-128., 2012)
  У статті розглянуто проблеми вдосконалення системи підготовки кадрів міліції, в якій відомча освіта посідає чільне місце, та аспекти реформуванням системи відомчої освіти Міністерства внутрішніх справ України в сучасних ...
 • Осипенко, А.І.; Osypenko, A.I. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч. 1, т. 4. - С. 156-158., 2012)
  У статті проаналізовано діюче законодавство і визначено суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Також визначено основні заходи такого роду протидії і наголошено на необхідності ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account