Browsing Право І Безпека, 2000 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Маркова, Е. О.; Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2018. - Вип. 52, т. 2. - С. 59-62., 2018)
  Статья посвящена рассмотрению административной процедуры сквозь призму существующих барьеров, которые препятствуют ее внедрению в правовой механизм отношений между органами власти и гражданами. Автор проводит классификацию ...
 • Лученцов, Г.; Luchentsov, H. (Підприємництво, господарство і право.- 2017.- №12.- С.169-173., 2017)
  Статтю присвячено аналізу адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю стосовно антикорупційних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. ...
 • Надьон, О. В.; Nadion, O. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2016. - Вип. 39, т. 2. - С. 17-21., 2016)
  Стаття присвячена дослідженню сутності адміністративно-правового забезпечення фінансової безпеки банків, розкрито його основні ознаки. Окрема увага приділяється дослідженню названої дефініції, спираючись на поняття «правове ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2017. - Вип. 43, т. 4. - С. 230-233., 2017)
  В статті досліджено наукові позиції щодо розуміння адміністративно-правових актів органів місцевого самоврядування. Акцентовано увагу, що органи місцевого самоврядування, вирішуючи питання місцевого значення, представляючи ...
 • Нижник, О.; Nyzhnyk, O. (Підприємництво, господарство і право.- 2016.- №2.- С. 117-121., 2016)
  У статті розглянуто доктринальні положення щодо розуміння інструментів діяльності органів публічної адміністрації та запропоновано розглядати її як зовнішньо виражену дію органів публічної адміністрації, представлену чітко ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2013. - Вип. 21, ч. 1, т. 1. - С. 141-144., 2013)
  Виконано аналіз конституційно-правового регулювання організації та функціонування системи допоміжних органів глави держави в Україні, визначено статус й місце в ній Адміністрації Президента України, а також встановлено ...
 • Мавдрик, М. Я.; Mavdryk, M. Ya. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 18. - С. 53-57., 2012)
  Проведено аналіз актів прокурорського реагування як правової форми реалізації прокуратурою владних повноважень щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні. Розглянуто правову природу та ознаки актів ...
 • Купалов, М.М.; Kupalov, M.M. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2013. - Вип. 23, ч. 2, т. 2. - С. 159-161., 2013)
  У статті аналізуються окремі актуальні питання інформаційного забезпечення протидії поширенню соціально небезпечних хвороб. Особлива увага звертається на питання правового забезпечення обігу інформації у сфері протидії ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 16. - С. 209-211., 2011)
  Стаття присвячена аналізу податкових правовідносин, удосконаленню діяльності органів державної податкової служби, окресленню основних проблем, наявних у сфері податкових правовідносин, а також виробленню практичних ...
 • Любутіна, Я. В.; Liubutina, Yа. V.; Бондаренко, М. М.; Bondarenko, M. M. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 148-151, 2019)
  Розглянуто питання необхідності маскування, основні принципи маскування, які використовуються поліцейськими в оперативний обстановці з використанням штатного однострою, а також розглянуто результати експериментальних ...
 • Циркулєнко, С. С.; Tsyrkulienko, S. S.; Шевченко, О. О.; Shevchenko, О. О. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 127-132, 2018)
  У роботі шляхом аналізу виявляється недостатність ергономічності транспортних засобів, що використовуються в Національній поліції України на сучасному етапі. В работе путем анализа выявляется недостаточность эргономичности ...
 • Шахова, К. В.; Shakhova, K. V. (Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.- 2018.- №2(82).-С. 128-139, 2018)
  У статті проаналізовано міжнародне законодавство з питань протидії вчинення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості. Детально визначено основні положення кримінального законодавства у сфері забезпечення ...
 • Васильєва, В. І.; Vasylieva, V. I.; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 32-34, 2019)
  Розглянуто принципи побудови системи підготовки кадрів для органів поліції в зарубіжних країнах. Проведено порівняльний аналіз підготовки в згаданих країнах і в Україні. Відзначено, що в Україні активно застосовується ...
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 138-142, 2020)
  Представлено науково-дослідницькі та педагогічні кроки з формування антикорупційної спрямованості студентів. Виявлено основні характеристики розвитку особистості, які значною мірою впливають на схильність останньої до ...
 • Апанасюк, М. П.; Apanasyuk, M. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1233-3980 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч.1, т. 2. - С. 9-12., 2012)
  Розглянуто проблематику правового врегулювання видів договору ренти в Цивільному кодексі України. Зроблено висновки: всі нормативні положення глави 56 (Рента) ЦК мають універсальний характер по відношенню до будь-якого ...
 • Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0151-388X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2013. - Вип. 21, ч. 1, т. 2. - С. 165-168., 2013)
  Автором підкреслено, що специфіка діяльності правоохоронних органів нерозривно пов’язана з фізичною підготовкою їх працівників. Виходячи із завдань, що покладені на правоохоронні органи України, у статті поставлено завдання ...
 • Сезонов, В. В.; Sezonov, V. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2019. - Вип. 58, т. 2. - С. 156-159., 2019)
  Публікація присвячена визначенню і характеристиці основних загроз економічній безпеці країни. Акцентовано увагу на необхідності своєчасного виявлення і подальшого аналізу суті загроз із метою забезпечення надалі прийняття ...
 • Циркулєнко, А. М.; Tsyrkulienko, A. M.; Циркулєнко, С. С.; Tsyrkulienko, S. S.; Зубач, А. В.; Zubach, A. V. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 216-220, 2019)
  Викладено сутність та вимоги до професійної підготовки особового складу Національної поліції, до дій в особливих умовах та екстремальних умовах несення служби за умов недостатньої освітленості. На підставі викладеного ...
 • Семенова, А. П.; Semenova, A. P. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 19, т. 2. - С. 119-121., 2012)
  У статті визначені різновиди транспортних засобів, які можуть передаватись за договором прокату транспортного засобу, користування якими визнається джерелом підвищеної небезпеки. Окреслено коло осіб з числа суб’єктів ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 114-117, 2019)
  Аналізуються особливості впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес ЗВО зі специфічними умовами навчання. Представлено комплекс соціально-психологічних тренінгів спрямованих на формування психологічної ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account