Browsing Samoarkhivatsiia_2 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kaganovska, T. E.; Кагановська, Т. Є.; ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4427-2038; Bugaychuk, K. L.; Бугайчук, К. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Vasyliev, V. M.; Васильєв, В. М.; ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9154-6305; Serohin, V. O.; Серьогін, В. О.; ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1973-9310 (Amazonia Investiga. - 2020 . - № 9 (25). - P. 500-506, 2020)
  Відмічається про доцільність врахування зарубіжного досвіду в сфері кадрового забезпечення Національної поліції України, зокрема як позитивного, так і негативного. Така необхідність обумовлена тим, що в багатьох ...
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Iu.; Podorozhniy, Ev. U.; Boldizhar; Sofilkanich; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. Vol 4. №1. – Р. 283–292, 2018)
  Today European integration is a strategic course of Ukraine, its speed increases. It obliges to pay attention to the consequences of European integration. European integration, that is, formation and further strengthening ...
 • Klymenko, A. L.; Клименко, А. Л.; https://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Publishing House FABER Ltd-Veliko Tarnovo, Bulgaria 2019;16-19, 2019-09)
  У тезах доповіді висвітлено питання соціального забещпечення громадян України. Проаналізовано деякі нормативно-правові акти, в яких закріплені соціальні гарантії, а також звернено увагу на різноманітні думки вчених щодо ...
 • Holovenskiy, V. V.; Головенський, В. В.; Shmelova, T. F.; Шмельова, Т. Ф.; ; ; Shmelov, Yu. M.; Шмельов, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3942-2003; Tymochko, O. I.; ; Boiko, S. M.; ; Khebda, A. S.; ; Chyzhova, L. I.; Чижова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4105-1520; Kirukhina, M. V.; (Warsaw, 2019. - 100 p., 2019)
  У монографії аналізуються можливі варіанти енергопостачання та управління безпілотними літальними апаратами. Також розглядається питання прийняття рішення оператором безпілотного літального апарату при управлінні у ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (ҒЫЛЫМ = НАУКА : Межнауч. журн. – Костанай, 2016. – № 4 (51). – С. 58-64, 2016)
  Проанализирован административно-правовой статус Министерств внутренних дел Литвы и Украины. Рассмотрены задачи, функции и полномочия Министерств внутренних дел Литвы и Украины. Отмечено, что в Литве и Украине на законодательном ...
 • Маркова, Е. О.; Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2018. - Вип. 52, т. 2. - С. 59-62., 2018)
  Статья посвящена рассмотрению административной процедуры сквозь призму существующих барьеров, которые препятствуют ее внедрению в правовой механизм отношений между органами власти и гражданами. Автор проводит классификацию ...
 • Лученцов, Г.; Luchentsov, H. (Підприємництво, господарство і право.- 2017.- №12.- С.169-173., 2017)
  Статтю присвячено аналізу адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю стосовно антикорупційних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; researcherid. AAG-1418-2019; https://orcid.org/0000-0003-4201-0218; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209693214 (Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с., 2020)
  У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає цінностям людиноцентристськоі теорії, коли публічна адміністрація ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Харків: ХНУВС-Майдан, 2019. - 422 с., 2019)
  В монографії досліджуються на системному рівні основні питання теорії адміністративного процесу, ведеться пошук відповідей на питання, безпосередньо пов’язані з українським суспільством, і в першу чергу, зі сферою державного ...
 • Надьон, О. В.; Nadion, O. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2016. - Вип. 39, т. 2. - С. 17-21., 2016)
  Стаття присвячена дослідженню сутності адміністративно-правового забезпечення фінансової безпеки банків, розкрито його основні ознаки. Окрема увага приділяється дослідженню названої дефініції, спираючись на поняття «правове ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (ХНУВС, 2014)
  Дисертацію присвячено визначенню адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави. Уточнюється поняття правоохоронної функції держави. З’ясовуються сутність та структура адміністративно-правового ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2017. - Вип. 43, т. 4. - С. 230-233., 2017)
  В статті досліджено наукові позиції щодо розуміння адміністративно-правових актів органів місцевого самоврядування. Акцентовано увагу, що органи місцевого самоврядування, вирішуючи питання місцевого значення, представляючи ...
 • Макаренко, В. С.; https://orcid.org/0000-0003-3310-0684; ResearcherID AAG-2688-2019; Філютович-Герасименко, В. С.; Filiutovych-Herasymenko, V; Makarenko, V. (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016)
  Дисертацію присвячено визначенню особливостей адміністративно-правових засад протидії незаконному гральному бізнесу в Україні. Розкрито поняття грального та незаконного грального бізнесу, охарактеризовано форми існування ...
 • Нижник, О.; Nyzhnyk, O. (Підприємництво, господарство і право.- 2016.- №2.- С. 117-121., 2016)
  У статті розглянуто доктринальні положення щодо розуміння інструментів діяльності органів публічної адміністрації та запропоновано розглядати її як зовнішньо виражену дію органів публічної адміністрації, представлену чітко ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2013. - Вип. 21, ч. 1, т. 1. - С. 141-144., 2013)
  Виконано аналіз конституційно-правового регулювання організації та функціонування системи допоміжних органів глави держави в Україні, визначено статус й місце в ній Адміністрації Президента України, а також встановлено ...
 • Мавдрик, М. Я.; Mavdryk, M. Ya. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 18. - С. 53-57., 2012)
  Проведено аналіз актів прокурорського реагування як правової форми реалізації прокуратурою владних повноважень щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні. Розглянуто правову природу та ознаки актів ...
 • Купалов, М.М.; Kupalov, M.M. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2013. - Вип. 23, ч. 2, т. 2. - С. 159-161., 2013)
  У статті аналізуються окремі актуальні питання інформаційного забезпечення протидії поширенню соціально небезпечних хвороб. Особлива увага звертається на питання правового забезпечення обігу інформації у сфері протидії ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 16. - С. 209-211., 2011)
  Стаття присвячена аналізу податкових правовідносин, удосконаленню діяльності органів державної податкової служби, окресленню основних проблем, наявних у сфері податкових правовідносин, а також виробленню практичних ...
 • Любутіна, Я. В.; Liubutina, Yа. V.; Бондаренко, М. М.; Bondarenko, M. M. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 148-151, 2019)
  Розглянуто питання необхідності маскування, основні принципи маскування, які використовуються поліцейськими в оперативний обстановці з використанням штатного однострою, а також розглянуто результати експериментальних ...
 • Циркулєнко, С. С.; Tsyrkulienko, S. S.; Шевченко, О. О.; Shevchenko, О. О. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 127-132, 2018)
  У роботі шляхом аналізу виявляється недостатність ергономічності транспортних засобів, що використовуються в Національній поліції України на сучасному етапі. В работе путем анализа выявляется недостаточность эргономичности ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account