KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Можливості розвитку криміналістичної науки в Україні з огляду на досвід США

Show simple item record

dc.contributor.author Степанюк, Р. Л.
dc.contributor.author Stepaniuk, R. L.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013
dc.contributor.author Лапта, С. П.
dc.contributor.author Lapta, S. P.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086
dc.date.accessioned 2018-12-13T12:28:39Z
dc.date.available 2018-12-13T12:28:39Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3698
dc.description Степанюк, Р. Л. Можливості розвитку криміналістичної науки в Україні з огляду на досвід США / Степанюк, Р. Л., Лапта, С. П. // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2018. - № 3. - С. 289-297.
dc.description.abstract У статті розглянуто проблемні питання природи науки криміналістики в Україні й можливості її розвитку з огляду на досвід США. Причиною наявної кризи в криміналістиці України видається домінування застарілих теоретичних положень, розроблених ще за радянських часів, що призвело до принципових відмінностей від криміналістики західноєвропейських країн, Великої Британії та США. На підставі вивчення вітчизняних і закордонних джерел проаналізовано та порівняно систему криміналістичної науки в Україні та США. Запропоновано повернутися до концепції її подвійної (природничо-технічної та юридичної) природи, уточнити предметну галузь криміналістичної техніки та систему криміналістики загалом, висвітлити співвідношення криміналістики з іншими науками. uk_UA
dc.description.abstract The article deals with the problematic issues of the nature of the science of criminalistics in Ukraine and the possibility of its development in the light of the US experience. en
dc.description.abstract В статье рассмотрены проблемные вопросы природы науки криминалистики в Украине и возможности ее развития с учетом опыта США. Причиной имеющейся кризиса в криминалистике Украины выдается доминирование устаревших теоретических положений, разработанных еще в советское время, что привело к принципиальным отличиям от криминалистики западноевропейских стран, Великобритании и США. На основании изучения отечественных и зарубежных источников, проанализирована система криминалистической науки в Украине и США. Предложено вернуться к концепции ее двойной (естественно-технической и юридической) природы, уточнить предметную область криминалистической техники и систему криминалистики в целом, осветить соотношение криминалистики с другими науками. ru
dc.publisher Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2018. - № 3. - С. 289-297 uk_UA
dc.subject Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
dc.subject Україна. Ukraine. Украина
dc.subject США
dc.subject USA
dc.subject зарубіжний досвід
dc.subject зарубежный опыт
dc.subject foreign experience
dc.subject криміналістика як наука
dc.subject криминалистика как наука
dc.subject criminalistics
dc.title Можливості розвитку криміналістичної науки в Україні з огляду на досвід США uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account