KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Теорія держави та права України: підручник

Show simple item record

dc.contributor.advisor Бандурка, О. М.
dc.contributor.advisor Bandurka, O. M.
dc.contributor.advisor ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
dc.contributor.author Головко, О. М.
dc.contributor.author Holovko, O. M.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434
dc.contributor.author Передерій, О. С.
dc.contributor.author Perederii, O. S.
dc.contributor.author
dc.contributor.author Слинько, Д. В.
dc.contributor.author Slynko, D. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X
dc.contributor.author Погрібний, І. М.
dc.contributor.author Pohribnyi, I. M.
dc.contributor.author Бурдін, М. Ю.
dc.contributor.author Burdin, M. Yu.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321
dc.contributor.author ResearcherID: B-8227-2018
dc.contributor.author Кріцак, І. В.
dc.contributor.author Kritsak, I. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269
dc.contributor.author Шульга, А.М.
dc.contributor.author Shulga, A.M.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665
dc.contributor.author Холод, Ю. А.
dc.contributor.author Kholod, Yu. A.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656
dc.contributor.author Калєніченко, Л. І.
dc.contributor.author Kalenichenko, L. I.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
dc.contributor.author Мураховська, Т. Є.
dc.contributor.author Murakhovska, T. Ye.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4832-8238
dc.contributor.author Брусакова, О. В.
dc.contributor.author Brusakova, O. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020
dc.contributor.author Волошенюк, О. В.
dc.contributor.author Volosheniuk, O. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645
dc.contributor.author ResearcherID: J-7042-2016
dc.contributor.author Пайда, Ю. Ю.
dc.contributor.author Paida, Yu. Yu.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419
dc.date.accessioned 2018-12-14T09:35:08Z
dc.date.available 2018-12-14T09:35:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3734
dc.description Теорія держави та права України: підручник для курсантів та студентів вищих навч. закл. / О. М. Бандурка, М. Ю. Бурдін, О. М. Головко та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Майдан, 2018. – 436 с. uk_UA
dc.description.abstract Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому відображені актуальні підходи до дослідження юридичних явищ та процесів. Навчальний матеріал викладено з урахуванням норм Конституції України, узагальнень чинного законодавства та юридичної практики. Видання орієнтовано на курсантів, студентів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами держави і права.
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харків: Майдан, 2018. – 436 с. uk_UA
dc.subject Держава і право. State and Law. Государство и право uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания uk_UA
dc.subject теорія держави та права uk_UA
dc.subject theory of state and law uk_UA
dc.subject теория государства и права uk_UA
dc.subject форма держави uk_UA
dc.subject форма государства
dc.subject механізм держави
dc.subject механизм государства
dc.subject функції держави
dc.subject правова держава
dc.subject правовое государство
dc.subject функции государства
dc.subject громадянське суспільство
dc.subject гражданское общество
dc.subject норми права
dc.subject право і мораль
dc.subject право и мораль
dc.subject право і звичаї
dc.subject право и обычаи
dc.subject джерела права
dc.subject источники права
dc.subject система права
dc.subject правотворчість
dc.subject правотворчество
dc.subject law-making
dc.subject правові відносини
dc.subject legal relations
dc.subject правовые отношения
dc.subject тлумачення норм права
dc.subject толкования норм права
dc.subject interpretation of law
dc.subject правовий статус людини та громадянина
dc.subject правовой статус человека и гражданина
dc.subject legal status of a person and a citizen
dc.subject юридична відповідальність
dc.subject юридическая ответственность
dc.subject legal liability
dc.subject правосвідомість
dc.subject правова культура
dc.subject правосознание
dc.subject правовая культура
dc.subject legal awareness
dc.subject legal culture
dc.subject законність
dc.subject правопорядок
dc.subject дисципліна
dc.subject legality
dc.subject discipline
dc.subject законность
dc.subject правопорядок
dc.subject дисциплина
dc.subject механізм правового регулювання
dc.subject механизм правового регулирования
dc.subject mechanism of legal regulation
dc.subject юридична практика
dc.subject юридичний процес
dc.subject юридическая практика
dc.subject юридический процесс
dc.subject legal practice
dc.subject legal process
dc.title Теорія держави та права України: підручник uk_UA
dc.title.alternative підручник для курсантів та студентів вищих навч. закл. uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account