KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. УДК (08)

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. УДК (08)

Останні додані

 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій; Факультет психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій; Соціологічна асоціація України (Харків : ХНУВС, 2012. – 228 с., 2012)
  Збірка містить програму і тези виступів учасників науково-практичної конференції за трьома основними напрямками: теорія девіантної поведінки; дослідження різновидів та форм девіантної поведінки;соціальна робота з девіантами ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2012. – 216 с., 2012)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших харківських ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2012. – 188 с., 2012)
  Збірка містить тези доповідей учасників науково-практичної конференції за напрямками: шляхи вдосконалення системи освіти МВС України; вдосконалення форм та змісту практичної підготовки фахівців вищими навчальними закладами ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2012. – 256 с., 2012)
  Збірка містить тези виступів учасників науково-практичної конференції за напрямками: історія розвитку адміністративного права; перспективи реформування адміністративного законодавства України; взаємозв’язок адміністративного ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : ХНУВС, 2012. – 668 с., 2012)
  Збірник міститі тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з актуальних питань застосування нового Кримінально-процесуального законодавства України та висвітлює тенденції розвитку криміналістики ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2012. – 432 с., 2012)
  Збірка містить тези виступів учасників науково-практичної конференції за чотирма основними напрямками: гуманітарні аспекти соціального розвитку держави, сучасні проблеми правової системи України, протидія злочинам ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2013. – 364 с., 2013-04-12)
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам кодифікації трудового законодавства, а також удосконалення законодавства у сфері проходження служби в державних органах та соціального захисту їх працівників.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2013. – 272 с., 2013)
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо проблем правового, організаційного та кадрового забезпечення протидії кіберзлочинності, кримінально-процесуальних та кріміналістичних проблем розслідування кіберзлочинів ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : Золота миля, 2012. – 298 с., 2012)
  Матеріали науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем наук кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиціїв цілому. Другий ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : Золота миля, 2012. – 323 с., 2012-05-12)
  Матеріали науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем наук кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в цілому. Перший ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» (Харків : ХНУВС, 2017. – 376 с., 2018-05-25)
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ (Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – 196 с., 2018)
  Збірник містить тези доповідей учасників ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» з проблем юриспруденції, економіки, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : Золота миля, 2013. – 322 с., 2013)
  Матеріали науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем чинного кримінального законодавства у сфері протидії корупції, теорію кримінального права і практику його застосування в частині боротьби ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2018. – 272 с., 2018-05-17)
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених (Харків: ХНУВС, 2018. – 196 с., 2018)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовної діяльності.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ; Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС; Сумський осередок Ліги студентів; Асоціації правників України; Сумський осередок ELSA Україна (Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – 260 с., 2018-04-20)
  Збірник містить тези доповідей учасників ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права» з проблем юриспруденції, філософії, історії, міжмовної комунікації освіти ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2018. - 136 с., 2018-04-20)
  Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення зарубіжного досвіду боротьби поліції з корупцією як у власних лавах, так і в суспільстві в цілому. Інформаційною основою проведених досліджень є автентичні джерела ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків: ХНУВС, 2018. – 122 с., 2018-04-27)
  Збірник Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції містить тези наукових доповідей більш ніж 60 авторів з різних регіонів України. Роботи учених, правників, фахівців із кримінального права та кримінології, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2018. - 297 с., 2018)
  У збірнику близько 100 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України, особливу увагу приділили проблемам соціально-психологічного ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2018. – 324 с., 2018-04-13)
  У збірнику окреслено актуальні проблеми психологічної науки в ракурсі різних її галузей. З використанням широкого кола вітчизняних і зарубіжних джерел представлено сучасні погляди та дослідницькі позиції провідних науковців ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds