KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. УДК (08)

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. УДК (08)

Recent Submissions

 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра тактичної та спеціально-фізичної підготовки факультету № 2 (Харків : ХНУВС, 2019. — 364 с., 2019-05-31)
  До збірника увійшли роботи науковців, правоохоронців-практиків, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських в ...
 • Міністерство освіти і науки України; Департамент освіти Харківської міської ради; Irbit National University (Jordan); Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт (Рэспубліка Беларусь); Universitatea de Stat din Comrat (Republică Moldova); Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури (Харків: ХНУБА, 2018. – 316 с., 2018-02-20)
  Доповіді науково-методичної конференції містять результати досліджень відносно сучасного стану та перспектив розвитку європейських освітніх систем за основними напрямами: кадровий потенціал освітніх систем; методичні ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2019. - 212 с., 2019-05-16)
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Консультативна місія Європейського Союзу (Харків : ХНУВС, 2019. — 292 с., 2019-05-17)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: правоохоронна функція сучасної держави; ґенеза правоохоронної функції держави; конституційно-правові засади реалізації правоохоронної функції ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2019. — 316 с., 2019-04-25)
  У збірнику окреслено актуальні проблеми психологічної науки в ракурсі різних її галузей. З використанням широкого кола вітчизняних і зарубіжних джерел представлено сучасні погляди та дослідницькі позиції провідних науковців ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : ХНУВС, 2019. - 244 с., 2019-04-18)
  У збірнику подано тези наукових доповідей більш ніж 100 авторів з різних регіонів України. Роботи учених, правників, фахівців в галузі кримінального права та кримінології, аспірантів, докторантів, здобувачів, студентів ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2019. – 268 с., 2019-04-11)
  У збірнику розглядаються актуальні проблеми правого регулювання діяльності Національної поліції України, забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів поліції, перспективи розвитку ювенальної превенції в ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2019. — 312 с., 2019-04-05)
  У збірнику близько 100 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України, особливу увагу приділили проблемам соціально-психологічного ...
 • Міністерство освіти і науки України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський інститут фінансів українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі; Навчально-методичний відділ держфінмоніторингу України у Східному регіоні (Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2016. – 236 с., 2016-12-08)
  У збірнику за матеріалами конференції представлені оригінальні авторські бачення вирішення сучасних проблем фінансового моніторингу. Видання призначене для фахівців суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, ...
 • Міністерство освіти і науки України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Національний університет Державної податкової служби України; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський інститут фінансів українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі; Навчально-методичний відділ держфінмоніторингу України у Східному регіоні (Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2015. – 224 с., 2015-04-10)
  У збірнику за матеріалами конференції представлені оригінальні авторські бачення вирішення сучасних проблем фінансового моніторингу. Видання призначене для фахівців суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, ...
 • Міністерство освіти і науки України; Академія фінансового моніторингу України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТОВ «ТО Ексклюзив», 2018. – 160 с., 2018-11-23)
  У збірнику за матеріалами конференції представлені оригінальні авторські бачення вирішення сучасних проблем фінансового моніторингу. Видання призначене для фахівців суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра інформаційних технологій (2018-12-21)
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки, впровадження і використання компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, проблем підготовки кадрів ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2018. – 124 с., 2018-12-14)
  У збірнику тезах доповідей автори з різних регіонів України розглядають актуальні питання професійного рівня працівників кінологічних служб, подальшого розвитку кінологічної служби та проблеми її міжвідомчої взаємодії.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Консультативна місія Європейського Союзу (Харків: ХНУВС, 2018. – 362 с., 2018-11-30)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: державний северенітет України, безпека та правопорядок; правові та організаційні засади протидії злочинам правоохоронними органами; економічна ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2010. – 427 с., 2018-11-16)
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах. Для науковців, працівників органів праці та соціального ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2018. - 228 с., 2018-11-21)
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертних установ, що ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій (Харків : ХНУВС, 2011. – 300 с., 2011)
  Розглянуто питання професійно-психологічного відбору правоохоронців, професійно-психологічної підготовки та особистої безпеки працівників ОВС, попередження їх професійної деформації, психологічного супроводження ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2011. – 286 с., 2011)
  Розглянуто теми, актуальні з огляду на перспективи наближення вітчизняних правоохоронних органів до визнаних у світі норм і стандартів, такі як мультикультуралізм та аксіологія правопорядку.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій; Кафедра соціології та соціальної роботи (Харків : ХНУВС, 2011. – 120 с., 2011)
  Розглянуто питання соціологічного та психологічного забезпечення роботи з персоналом в органах внутрішніх справ, виховної та соціальної роботи в підрозділах ОВС, попередження протиправної поведінки серед різних категорій ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій; Соціологічна асоціація України (Харків : ХНУВС, 2011. – 232 с., 2011)
  Збірка містить програму і тези виступів учасників науково-практичної конференції за трьома основними напрямками: теорія девіантної поведінки; дослідження різновидів та форм девіантної поведінки; соціальна робота з девіантами ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds