KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. УДК (08)

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. УДК (08)

Останні додані

 • Міністерство освіти і науки України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський інститут фінансів українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі; Навчально-методичний відділ держфінмоніторингу України у Східному регіоні (Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2016. – 236 с., 2016-12-08)
  У збірнику за матеріалами конференції представлені оригінальні авторські бачення вирішення сучасних проблем фінансового моніторингу. Видання призначене для фахівців суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, ...
 • Міністерство освіти і науки України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Національний університет Державної податкової служби України; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський інститут фінансів українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі; Навчально-методичний відділ держфінмоніторингу України у Східному регіоні (Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2015. – 224 с., 2015-04-10)
  У збірнику за матеріалами конференції представлені оригінальні авторські бачення вирішення сучасних проблем фінансового моніторингу. Видання призначене для фахівців суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, ...
 • Міністерство освіти і науки України; Академія фінансового моніторингу України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТОВ «ТО Ексклюзив», 2018. – 160 с., 2018-11-23)
  У збірнику за матеріалами конференції представлені оригінальні авторські бачення вирішення сучасних проблем фінансового моніторингу. Видання призначене для фахівців суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра інформаційних технологій (2018-12-21)
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки, впровадження і використання компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, проблем підготовки кадрів ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2018. – 124 с., 2018-12-14)
  У збірнику тезах доповідей автори з різних регіонів України розглядають актуальні питання професійного рівня працівників кінологічних служб, подальшого розвитку кінологічної служби та проблеми її міжвідомчої взаємодії.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Консультативна місія Європейського Союзу (Харків: ХНУВС, 2018. – 362 с., 2018-11-30)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: державний северенітет України, безпека та правопорядок; правові та організаційні засади протидії злочинам правоохоронними органами; економічна ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2010. – 427 с., 2018-11-16)
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах. Для науковців, працівників органів праці та соціального ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2018. - 228 с., 2018-11-21)
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертних установ, що ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій (Харків : ХНУВС, 2011. – 300 с., 2011)
  Розглянуто питання професійно-психологічного відбору правоохоронців, професійно-психологічної підготовки та особистої безпеки працівників ОВС, попередження їх професійної деформації, психологічного супроводження ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2011. – 286 с., 2011)
  Розглянуто теми, актуальні з огляду на перспективи наближення вітчизняних правоохоронних органів до визнаних у світі норм і стандартів, такі як мультикультуралізм та аксіологія правопорядку.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій; Кафедра соціології та соціальної роботи (Харків : ХНУВС, 2011. – 120 с., 2011)
  Розглянуто питання соціологічного та психологічного забезпечення роботи з персоналом в органах внутрішніх справ, виховної та соціальної роботи в підрозділах ОВС, попередження протиправної поведінки серед різних категорій ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій; Соціологічна асоціація України (Харків : ХНУВС, 2011. – 232 с., 2011)
  Збірка містить програму і тези виступів учасників науково-практичної конференції за трьома основними напрямками: теорія девіантної поведінки; дослідження різновидів та форм девіантної поведінки; соціальна робота з девіантами ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології; Соціологічна асоціація України (Харків : ХНУВС, 2010. – 208 с., 2010)
  Збірка розглядає питання теорії девіантної поведінки, соціальної роботи з девіантами та профілактики девіантної поведінки.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра прикладної психології (Харків : ХНУВС, 2010. – 332 с., 2010)
  Висвітлено актуальні проблеми теоретичних та прикладних досліджень у галузі психологічного забезпечення правоохоронної діяльності. Розглянуто питання професійно-психологічного відбору, профорієнтації та професійно-психологічної ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра цивільного права та процесу; Кафедра цивільно-правових дисциплін; Кафедра правових основ підприємницької діяльності (Харків : ХНУВС, 2010.- 456 с., 2010)
  Розглянуто сучасні проблеми цивільного права та процесу України.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2010. – 248 с., 2010)
  Розглянуто актуальні питання попередження злочинів суб’єктами ОРД на сучасному етапі.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2010. – 292 с., 2010-11-19)
  У збірнику розглянуто актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділено психологічній роботі з попередження злочинності
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2014. – 256 с., 2014-05-16)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших харківських ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2011. – 240 с., 2011-05-21)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших харківських ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання (Харків : ХНУВС, 2010. - 294 с., 2010-10-22)
  Висвітлюються сучасний стан дізнання та досудового слідства в органах внутішніх справ України, актуальні проблемні питання кримінально-правового, кримінального та криміналістичного циклів, а також точки зору щодо шляхів ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds