KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. УДК (08)

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. УДК (08)

Recent Submissions

 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : ХНУВС, 2021. – 464 с., 2021-04-16)
  У збірнику представлено тези наукових доповідей у галузях кримінології, кримінального права, кримінально-виконавчого права, криміналістики та судової експертології, інших наук. Окрема частина збірника репрезентує праці ...
 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2021. – 388 с., 2021-04-09)
  Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення зарубіжного досвіду координації дій правоохоронних органів та відомств в умовах надзвичайних ситуацій. Інформаційною основою проведених досліджень є автентичні джерела ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2021. - 296 с., 2021-04-02)
  У збірнику більше 85 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України, особливу увагу приділили проблемам соціально-психологічного ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 6; Кафедра соціології та психології (Харків: ХНУВС, 2020. - 227 с., 2020-12-16)
  Збірник містить тези доповідей та статті учасників VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та аспірантів «Актуальні напрями практичної психології і психотерапії» з проблематики психологічних ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2021. – 472 с., 2021-03-02)
  Збірник містить близько 180 тез доповідей, присвячених розвитку Харківського національного університету внутрішніх справ за останні 20 років, з часу отримання статусу «національного». Також висвітлено актуальні проблеми ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; ХНУВС; Міністерство охорони здоров’я України; Національний фармацевтичний університет (Харків : ХНУВС, 2021. – 348 с., 2021)
  До збірника ввійшли статті та тези доповідей, подані учасниками міжнародної науково-практичної конференціїї, що розглядають актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах ії COVID-19 як в Україні, так і в ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2020. – 132 с., 2020-12-09)
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки, впровадження і використання компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, проблем підготовки кадрів для ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2020. – 431 с., 2020-11-26)
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертних установ, що ...
 • Європейська наукова платформа; European Scientific Platform; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету No 2 (Харків, 2020. – 105 с., 2020-11-20)
  У збірнику викладені матеріали учасників XIV міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних єдиноборств», яка відбулася у місті Харкові 20 листопада 2020 ...
 • Міністерство освіти і науки України; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУРЕ, 2020. - 189 с., 2020-11-19)
  Надано матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Національно-визвольна боротьба та становлення і збереження державності України".
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2020. – 316 с., 2020-11-27)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: гуманітарні аспекти соціального розвитку держави; сучасні проблеми правової системи України; протидія злочинам правоохоронними органами; економічна ...
 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2020. - 544 с., 2020-11-20)
  Збірник містить більше 200 тез доповідей, присвячених становленню та розвитку Харківського національного університету внутрішніх справ, а також дослідженню актуальних проблем філософії і теорії права, адміністративного, ...
 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2020. – 64 с., 2020-10-29)
  Збірник містить наукові розробки курсантів, студентів та науковців Харківського національного університету внутрішніх справ, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів кінологічного забезпечення ...
 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 1 (з підготовки слідчих); Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства (Харків : ХНУВС, 2020. – 149 с., 2020-03-10)
  У збірнику знайшли відображення наукові розробки науково-педагогічних працівників, практичних працівників правоохоронних органів і суду та починаючих науковців і членів наукового гуртка з напрямів реформування і ...
 • Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020-06-19)
  Збірник містить матеріали, у яких висвітлено сучасні проблеми теорії права, адміністративного, конституційного, цивільного, трудового, екологічного, кримінального, кримінального процесуального та інших галузей права. Видання ...
 • Міністерство освіти і науки України; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харківський державний університет харчування та торгівлі; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Science Park Synergy (Харків: ХНУРЕ, 2020. - 185 с., 2020)
 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 (Харків : ХНУВС, 2020. – 336 с., 2020-05-29)
  До збірника увійшли роботи науковців, правоохоронців-практиків, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських в ...
 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Координатор проектів ОБСЄ в Україні (Харків : ХНУВС, 2020. – 224 с., 2020-05-27)
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми на сучасному етапі; проаналізовано питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності та ...
 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2020. – 388 с., 2020-05-28)
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені проблемам розвитку трудових прав та права на соціальне забезпечення населення України, а також проблемам функціонування професійних спілок в Україні. Для науковців, представників ...
 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» (Харків : Панов - ХНУВС, 2020. - 385 с., 2020-05-22)
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного та цивільного процесуального права.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds