KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Фізичне виховання в загальній системі професійної освіти курсантів ХНУВС

Show simple item record

dc.contributor.author Бутенко, К. В.
dc.contributor.author Butenko, K.V.
dc.contributor.author ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4771-8883
dc.date.accessioned 2018-12-20T11:18:44Z
dc.date.available 2018-12-20T11:18:44Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3935
dc.description Бутенко, К. В. Фізичне виховання в загальній системі професійної освіти курсантів ХНУВС // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Збірник тез доповідей XI міжн. Інтернет наук. – метод. конф. Вип.11: – Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2017. – С. 39-41.
dc.description.abstract Органічна єдність виховання і навчання, відповідно до сучасної теорії педагогіки, представляє в системі вищої освіти навчально-виховний процес, спрямований на задоволення потреби сучасного суспільства в освічених людях, здатних вирішувати виробничо-економічні, наукові, соціально-культурні та спеціальні завдання, до яких відноситься і діяльність представників Національної поліції України. Органическое единство воспитания и обучения, согласно современной теории педагогики, представляет в системе высшего образования учебно-воспитательный процесс, направленный на удовлетворение потребности современного общества в образованных людях, способных решать производственно-экономические, научные, социально-культурные и специальные задачи, к которым относится и деятельность представителей Национальной полиции Украины. The organic unity of education and training, in accordance with the modern theory of pedagogy, represents in the system of higher education an educational process aimed at meeting the needs of modern society in educated people capable of solving industrial-economic, scientific, socio-cultural and special tasks, which include and the activities of representatives of the National Police of Ukraine. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Збірник тез доповідей XI міжн. Інтернет наук. – метод. конф. Вип.11: – Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2017. – С. 39-41 uk_UA
dc.subject поліцейський uk_UA
dc.subject курсанты uk_UA
dc.subject професійна освіта uk_UA
dc.subject курсанти
dc.subject cadet
dc.subject полицейский
dc.subject policeman
dc.subject профессиональное образование
dc.subject professional education
dc.subject
dc.subject
dc.title Фізичне виховання в загальній системі професійної освіти курсантів ХНУВС uk_UA
dc.title.alternative Педагогічний аналіз вмінь курсантів 4-го курсу ХНУВС на заняттях із спеціальної фізичної підготовки
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account