KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Стратегії та механізми електронного урядування в інформаційному суспільстві : монографія

Show simple item record

dc.contributor.author Клімушин, П. С.
dc.contributor.author Klimushyn, P. S.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399
dc.date.accessioned 2018-12-24T21:35:01Z
dc.date.available 2018-12-24T21:35:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn ISBN 978-966-390-127-5
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4127
dc.description Клімушин П. С. Стратегії та механізми електронного урядування в інформаційному суспільстві : [монографія] / П. С. Клімушин. - Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. - 524 с. uk_UA
dc.description.abstract Запропоновано механізми розвитку інформаційного суспільства за домінантними складовими: інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура суспільства, віртуальна спільнота та інтелектуальна власність. Визначено стратегії та механізми електронного урядування за складовими електронного уряду, електронної демократії та відкритого уряду в умовах становлення інформаційного суспільства. Запропоновано основні механізми довіри в інфраструктурі відкритих ключів: ізольований, кореневий, мережевий, шлюзовий, списком статусу сертифіката, списком сертифікатів та управління якістю сертифікатів. Визначено механізми розвитку дозвільної системи та надано практичні рекомендації з удосконалення інфраструктури взаємодії влади з бізнесом. Запропоновано структуру механізмів формування інформаційної культури публічних службовців, що включає правові, організаційні, технологічні, освітні, соціальні групи. Надано практичні рекомендації з удосконалення системи підготовки кадрів для забезпечення розвитку електронного уряду, електронної демократії та відкритого уряду. Обґрунтовано методологію розвитку інноваційно орієнтованого суспільства. Розглянуто інноваційні технології й механізми розвитку електронних комунікацій; структурні моделі організації систем електронного документообігу за компонентами сховища документів та їхніх карток, компонентами, що здійснюють ділові процеси системи; механізми управління правами електронних документів. Обґрунтовано найкращі світові моделі, практики та тенденції розвитку електронного урядування для застосування в Україні та надано моніторингові рейтингові оцінки електронного урядування в країні. Обґрунтовано методологію регламентації та надання електронних адміністративних послуг, запровадження електронних адміністративних регламентів та надано практичні рекомендації з удосконалення інфраструктури взаємодії влади з громадянами. Визначено інструменти та механізми забезпечення трансакційної взаємодії та надано практичні рекомендації з удосконалення регулювання систем електронних платежів та розвитку електронного бізнесу. uk_UA
dc.description.abstract en
dc.description.abstract Предложены механизмы развития информационного общества в доминантными составляющими: информационно-телекоммуникационная инфраструктура общества, виртуальная сообщество и интеллектуальная собственность. Определены стратегии и механизмы электронного управления по составляющим электронного правительства, электронной демократии и открытого правительства в условиях становления информационного общества. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Хакрів : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. - 524 с. uk_UA
dc.subject Держава і право. State and Law. Государство и право
dc.subject Монографії. Monographs. Монографии
dc.subject Україна. Ukraine. Украина
dc.subject електронне урядування
dc.subject электронное управление
dc.subject e-government
dc.subject інформаційне суспільство
dc.subject информационное общество
dc.subject information society
dc.subject електронний документообіг
dc.subject электронный документооборот
dc.subject electronic document circulation
dc.subject електронні платежі
dc.title Стратегії та механізми електронного урядування в інформаційному суспільстві : монографія uk_UA
dc.title.alternative монографія
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account