KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки в діяльності вищих навчальних закладів МВС України

Show simple item record

dc.contributor.author Харківський національний університет внутрішніх справ
dc.contributor.author Kharkiv National University of Internal Affairs
dc.date.accessioned 2016-01-18T12:07:18Z
dc.date.accessioned 2018-05-10T07:46:43Z
dc.date.available 2016-01-18T12:07:18Z
dc.date.available 2018-05-10T07:46:43Z
dc.date.issued 2015-04-16
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/415
dc.description Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки в діяльності вищих навчальних закладів МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2015 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2015. – 232 с. ru_RU.UTF8
dc.description.abstract У збірнику 90 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділили психологічній роботі з попередження злочинності. Дано низку пропозицій щодо вдосконалення психологічної роботи в органах внутрішніх справ. ru_RU.UTF8
dc.description.abstract Current issues of psychological and pedagogical training of cadets of higher educational establishment of Ministry of Internal Affairs, practical police officers are observed in the collection of articles, special attention is paid to the psychological work of crime prevention. en
dc.description.abstract В сборнике рассмотрены актуальные вопросы психолого-педагогической подготовки курсантов вузов МВД, практических работников ОВД, особое внимание уделено психологической работе по предупреждению преступности. ru
dc.language.iso other ru_RU.UTF8
dc.publisher Харків : ХНУВС, 2015. – 232 с. ru_RU.UTF8
dc.subject Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций ru_RU.UTF8
dc.subject Психологія. Рsychology. Психология ru_RU.UTF8
dc.subject Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика ru_RU.UTF8
dc.subject Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел ru_RU.UTF8
dc.subject ВНЗ МВС України ru_RU.UTF8
dc.subject вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України ru_RU.UTF8
dc.subject Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность ru_RU.UTF8
dc.title Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки в діяльності вищих навчальних закладів МВС України ru_RU.UTF8
dc.title.alternative матеріали наук.-практ. конф. ru_RU.UTF8
dc.type Book ru_RU.UTF8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account