KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Bulletin of Criminological Association of Ukraine. Вісник Кримінологічної Асоціації України

Bulletin of Criminological Association of Ukraine. Вісник Кримінологічної Асоціації України

 

Збірник наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» видається з метою наукового забезпечення практичної діяльності органів внутрішніх справ, сприяння реалізації правоохоронними органами державної політики у сфері протидії злочинності, налагодження творчих зв’язків з міжнародними кримінологічними організаціями та вивчення досвіду їх роботи, здійснення кримінологічного прогнозування, а також розвитку вітчизняної кримінології. Засновник видання – Харківський національний університет внутрішніх справ (далі – Університет). Видання зареєстроване у Державній реєстраційній службі України як друкований засіб масової інформації (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 18944-7734ПР від 25 травня 2012 року), має міжнародну реєстрацію як серіальне видання (ISSN 2304-4556). Випуск збірника здійснюється відповідно до законів України від 02 жовтня 1992 р. № 2657-XІІ «Про інформацію», від 21 січня 1994 року № 3855-ХІІ «Про державну таємницю», від 05 червня 1997 р. № 318/97-ВР «Про видавничу справу», від 10 липня 2003 р. № 1107-IV «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», від 09 квітня 1999 р. № 595-XIV «Про обов’язковий примірник документів», від 01 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», інших законів України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України та згідно зі Статутами ХНУВС та Кримінологічної асоціації України. Цільове призначення видання – наукове, науково-виробниче. У збірнику розміщуються також публікації інформаційного характеру, що відображають наукові здобутки працівників Університету в галузі кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в цілому. Мови видання – українська, російська (змішаними мовами). Окремі частини публікацій за рішенням редакційної колегії видання можуть публікуватися й іншими мовами. Періодичність випуску видання – три рази на рік. Обсяг видання – до 25 умовних друкованих аркушів. Тираж видання - не менше 100 примірників. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 29 вересня 2015 року» збірник включений до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук. Електронна копія збірника безоплатно розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України». Збірник включено до інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика української науки» – всеукраїнського проекту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Бібліометричний профіль збірника функціонує у сервісі Google Scholar (Google Академії).

Новини

Сторінка видання: http://www.visnikkau.org/

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

View more