KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Bulletin of Criminological Association of Ukraine. Вісник Кримінологічної Асоціації України

Bulletin of Criminological Association of Ukraine. Вісник Кримінологічної Асоціації України

 

Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр. / Кримінолог. асоц. України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2012. - Виходить три рази на рік. - ISSN 2304-4556.

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

View more