Law and Security. Право І Безпека

 

Засновник та видавець – Харківський національний університет внутрішніх справ. Виходить 8 разів на рік. Заснований у травні 2002 р. Науковий журнал посів ІІ місце в конкурсі на краще наукове періодичне видання в системі МВС України у 2010 та 2012 роках, ІІІ місце – у 2014 році. Журнал є фаховим з юридичних (з 11.06.2003), психологічних – юридичної психології (з 06.03.2015), соціологічних (з 10.12.2003 по 09.02.2015), технічних (з 11.06.2003 по 31.08.2010), психологічних (з 10.12.2003 по 31.08.2010), економічних (з 30.06.2004 по 31.08.2010) наук.  Журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International», доступ до паспорту видання: http://jml2012.indexcopernicus.com/++,p24783657,3.html.  Електронна копія журналу безоплатно розміщується у відкритому доступі на веб-сайті видання (http://pb.univd.edu.ua), на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України» (http://nbuv.gov.ua/j-tit/PiB), у репозиторії Харківського національного університету внутрішніх справ KhNUIAIR (http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/).  Журнал зареєстровано в «Polska Bibliografia Naukowa» (PBN, Польська наукова бібліографія) – на порталі Польського міністерства науки і вищої освіти; доступ до паспорту видання: https://pbn.nauka.gov.pl/journals/48136.  Журнал зареєстровано в «Research Bible» («ResearchBib») – міжнародній мультидисциплінарній відкритого доступу базі даних наукових журналів, публікацій та конференцій; доступ до поточної інформації про видання: http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1727-1584.  Журнал включено до повнотекстової бази даних наукових журналів відкритого доступу «Open Academic Journals Index» (OAJI); доступ до паспорту видання: http://oaji.net/journal-detail.html?number=2258.  Доступ до профілю журналу в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Vi9GuiIAAAAJ. У березні 2016 року науковий журнал «Право і Безпека» зареєстровано на порталі «Українські наукові журнали».

Новини

Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds