KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень : навчальний посібник

Show simple item record

dc.contributor.author Абламський, С. Є.
dc.contributor.author Ablamskiy, S. Y.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985
dc.contributor.author Юхно, О. О.
dc.contributor.author Yukhno, O. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
dc.contributor.author Лук’яненко, Ю. В.
dc.contributor.author Lukianenko, Yu. V.
dc.date.accessioned 2019-01-15T09:08:10Z
dc.date.available 2019-01-15T09:08:10Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4517
dc.description Абламський, С. Є. Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навч. посіб. / С. Є. Абламський, О. О. Юхно, Ю В. Лук’яненко, за заг. ред. О.О. Юхна; МВС України, Харк. нац. ун-т внут. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 152 с. – (Бібліотечка слідчого і детектива: проблеми кримінального процесу). uk_UA
dc.description.abstract У навчальному посібнику на основі Конституції України, Кримінального процесуального кодексу та іншого законодавства України, нормативно–правових актів Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції України, Генеральної прокуратури України, навчальної та монографічної літератури, практичного досвіду авторів у правоохоронних органах розглядаються теоретичні підходи до поняття «взаємодія», надається класифікація видів і форм взаємодії, а також розкриваються проблемні теоретичні та прикладні питання організації і здійснення взаємодії слідчого з працівниками органів прокуратури, оперативних підрозділів, експертами, спеціалістами та ін. Розраховано на курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, аспірантів, викладачів, науковців вищих юридичних навчальних закладів, працівників органів досудового розслідування та інших підрозділів Національної поліції України, прокуратури, суду. uk_UA
dc.description.abstract en
dc.description.abstract В учебном пособии на основе Конституции Украины,  Уголовно-процессуального кодекса и другого законодательства  Украина, нормативно-правовых актов Министерства внутренних  дел и Национальной полиции Украины, Генеральной прокуратуры  Украина, учебной и монографической литературы, практического  опыта авторов в правоохранительных органах рассматриваются теоретические подходы к понятию «взаимодействие», предоставляется классификация  видов и форм взаимодействия, а также раскрываются проблемные теоретические и прикладные вопросы организации и осуществления взаимодействия следователя с сотрудниками органов прокуратуры, оперативных подразделений, экспертами, специалистами и др.  Рассчитано на курсантов, слушателей, студентов, адъюнктов, аспирантов, преподавателей, научных работников высших юридических учебных  заведений, работников органов предварительного расследования и других  подразделений Национальной полиции Украины, прокуратуры, суда. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харків : ХНУВС, 2017. - 152 с. uk_UA
dc.relation.ispartofseries Серія «Бібліотечка слідчого і детектива : учасники кримінального провадження»;
dc.relation.ispartofseries 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові;
dc.subject Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право uk_UA
dc.subject Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject кримінальне провадження uk_UA
dc.subject досудове розслідування uk_UA
dc.subject взаємодія uk_UA
dc.subject розкриття та розслідування кримінальних правопорушень uk_UA
dc.subject слідчі групи uk_UA
dc.subject слідчо-оперативні групи uk_UA
dc.subject оперативні підрозділи uk_UA
dc.subject експерт uk_UA
dc.subject спеціаліст uk_UA
dc.subject прокурор uk_UA
dc.subject уголовное производство uk_UA
dc.subject criminal proceedings uk_UA
dc.subject досудебное расследование uk_UA
dc.subject pre-trial investigation uk_UA
dc.subject взаимодействие uk_UA
dc.subject interaction uk_UA
dc.subject раскрытие и расследование уголовных правонарушений uk_UA
dc.subject следственные группы uk_UA
dc.subject следственно-оперативные группы uk_UA
dc.subject оперативные подразделения uk_UA
dc.subject эксперт uk_UA
dc.subject специалист uk_UA
dc.title Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень : навчальний посібник uk_UA
dc.title.alternative навчальний посібник uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account