Browsing Форум права, 2012, № 4 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 814-818, 2012)
  Проаналізовано положення нормативно-правових актів, які визначають правоздатність Ватикану та її межі. Узагальнено думки вчених стосовно цієї проблематики, зроблена спроба визначити особливості правоздатності Міста ...
 • Мураховська, Т. Є.; Murakhovska, T. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4832-8238 (Форум права. - 2012. - № 4. - С. 670–674, 2012)
  Висвітлено проблему з’ясування структури норми права. Розкрито питання структури норми права представлено з огляду на існування норми права у якості припису та у вигляді логічних норм. Надано класифікацію логічних норм ...
 • Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; ResearcherID: D-1543-2018 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 773–778, 2012)
  Розглянуто цивільне правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності і як один з фактів предмету доказування у справах про захист авторських та суміжних прав. Запропоновано виділяти умови застосування окремих ...
 • Ситніков, О. Ф.; Sytnikov, O. F. (Форум права. - 2012. - № 4. - С. 819–823, 2012)
  Проведено аналіз особливостей правового положення позивача в адміністративному судочинстві. Розглянуто нормативно-правову базу діючого законодавства щодо правового статусу позивача в адміністративному процесі. Досліджено ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Форум права. - 2012. - № 4. - С. 451–457, 2012)
  З’ясовано сутність територіальної громади як основи місцевого самоврядування України, визначено проблеми організації та діяльності цього інституту місцевого самоврядування та досліджено особливості правового забезпечення ...
 • Голубов, С. Г.; Holubov, S. H. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 237–242, 2012)
  Визначено поняття методу переконання в діяльності Державтоінспекції. Розглянуто основні форми застосування даного методу в практичній діяльності органів Державтоінспекції. Запропоновано шляхи вдосконалення застосування ...
 • Гамалій, О. Л.; Hamalii, O. L. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 183–188, 2012)
  Досліджено мету, завдання та принципи протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні, визначено їх особливості в загальній системі профілактики правопорушень.
 • Єфіменко, М. Ю.; Yefimenko, M. Y. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 343-348, 2012)
  Сформульовано визначення «завдання адвоката у адміністративному процесі», «функції адвоката у адміністративному процесі». Виокремлено та проаналізовано основні завдання та функції адвоката у адміністративному процесі.
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 660-664, 2012)
  Уточнено правовий статус громадян та їх формувань, які виконують завдання з охорони державного кордону. Визначено умови та порядок залучення громадськості до охорони державного кордону. Проаналізовано форми взаємодії ...
 • Дамаєв, В. А.; Damaiev, V. A. (Форум права. - 2012. - № 4. - С. 292–296, 2012)
  З’ясовано адміністративно-правову сутність дисципліни в сучасному розвитку суспільства. Проведено детальний аналіз визначення поняття державної дисципліни. Проаналізовано та запропоновано класифікацію державної дисципліни.
 • Шабатько, К. В.; Shabatko, K. V. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 1024-1028, 2012)
  Розглянуто актуальні питання щодо міжрівневої взаємодії в системі державного управління. Розкрито види та середовище міжрівневої взаємодії. Проаналізовано правову основу інституту делегування повноважень.
 • Рибалка, Н. О.; Rybalka, N. O. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 768-772, 2012)
  Розглянуто поняття та сутність прокурорського нагляду, запропоноване авторське визначення терміну «прокурорський нагляд». Доведена необхідність нормативно- правового закріплення визначення «прокурорського нагляду».
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права. - 2012. - № 4. - С. 930–938, 2012)
  Обговорено низку формул, за якими, знаючі структуру, логічні ймовірності доказів і сили зв’язків всередині аргументу, можна обчислити його силу. Проте діаграмування аргументів і встановлення необхідних для обчислень ...
 • Сущ, О. П.; Sushch, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3888-9613 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 892-898, 2012)
  Розглянуто особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування. Окреслено коло проблем на законодавчому рівні стосовно регулювання діяльності компаній з управління активами інститутів ...
 • Ганзицька, Т. С.; Hanzytska, T. S. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 189-193, 2012)
  Проводиться теоретико-правовий аналіз державної ґендерної політики на сучасному етапі розвитку України. Виділено основні напрямки реалізації політики ґендерної рівності.
 • Зеленецький, О. С.; Zelenetskyi, O. S. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 385-388, 2012)
  Розглянуто роль засобів масової інформації в процесі їхнього сприяння органам внутрішніх справ щодо боротьби зі злочинністю, а також висвітлюються деякі проблемні аспекти взаємодії між міліцією та ЗМІ, зокрема, такі, як ...
 • Старків, І. М.; Starkiv, I. M. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 859-864, 2012)
  Виконано аналіз історико-правових витоків інституту президентства в Україні та світі, визначено їх сутність та основні риси; встановлені напрямки використання світового досвіду для вдосконалення інституту президентства ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 1058-1063, 2012)
  Розглянуто деякі структурні складові особистості молодіжного віку, яка має віктимний досвід. Віктимна особистість розглядається як складна цілісна, різнорівнева система, яка включає соціально-зумовлені якості, самооцінку, ...
 • Кухар, М. Д.; Kukhar, M. D. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 549–553, 2012)
  Розглянуто поняття та властивості системи принципів адміністративного процесу України. На основі аналізу норм Кодексу адміністративного судочинства України визначено особливості принципу змагальності при розгляді ...
 • Бондаренко, А. А.; Bondarenko, A. A. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 118-124, 2012)
  Висвітлено етапи становлення й розвитку адміністративного судочинства в Україні. Проаналізовано законодавчі основи розвитку адміністративного судочинства України. Узагальнено основні точки зору з цього питання, проблемні ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account