KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Навчальні видання (Educational edition). УДК 35(07) by Title

Browsing Навчальні видання (Educational edition). УДК 35(07) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Троян, В. А.; Troian, V. A.; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Угровецький, О. П.; Uhrovetskyi, O. P.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Денисюк, Д. С.; Denysiuk, D. S.; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Руколайніна, І. Є.; Rukolainina, I. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6010-0570; Хряпинський, А. П.; Khriapynskyi, A. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4899-3326; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; ResearcherID: B-9017-2018; ResearcherID: B-9071-2018 (Харків: ХНУВС, 2017. – 432 с., 2017)
  У підручнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює адміністративну діяльність органів поліції, розкрито зміст і напрями цієї діяльності, висвітлено особливості превентивної роботи поліції, зокрема ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Князєв, С. М.; Kniaziev, S. M.; Олефір, В. І.; Olefir, V. I.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Денисюк, Д. С.; Denysiuk, D. S.; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Руколайніна, І. Є.; Rukolainina, I. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6010-0570; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; Романенко, М. В.; Romanenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3469-2119; Хряпинський, А. П.; Khriapynskyi, A. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4899-3326; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (Харків: ХНУВС, 2017. — 242 с., 2017)
  У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює адміністративну діяльність органів поліції; розкрито зміст та напрями адміністративної діяльності поліції; розглянуті особливості ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794; Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213 (Харків : ХНУВС, 2021. – 468 с., 2021)
  У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює адміністративно-юрисдикційну діяльність Національної поліції України. Навчальний посібник буде корисним курсантам, слухачам ...
 • Федоров, В. В.; Fedorov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8233-5554; Пістряк, П. В.; Pistriak, P. V.; Бальва, А. Ф.; Balva, A. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4689-3284; Луценко, І. С.; Lutsenko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4230-2675; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Кафедра вогневої підготовки факультету № 3 (Харків : ХНУВС, 2019. – 256 с., 2019)
  Навчальний посібник відповідає вимогам нормативних документів, наказам МВС і Національної поліції України, тематичному плану й робочій програмі з дисципліни «Вогнева підготовка». Він відображає найважливіші питання вогневої ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Управління органами Національної поліції України : підручник / В.В. Сокуренко, О.М. Бандурка, О.І. Безпалова та ін.; за заг. ред. В.В. Сокуренка; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Стильна типографія, 2017. - С. 72-81, 2017)
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Грищенко, О. В.; Hryshchenko, O. V.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Данильченко, Ю. Б.; Danylchenko, Yu. B.; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Корж, В. П.; Korg, V. P.; ; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Фролов, Ю. М.; Frolov, Yu. M.; ; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Борко, А. Л.; Borko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5498-1620; Коровайко, О. І.; Korovaiko, O. I.; ; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Фелик, В. І.; Felyk, V. I.; ; Христинченко, Н. П.; Khrystynchenko, N. P.; ; Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487; Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814; Галкін, Д. В.; Halkin, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7247-1037; Гарна-Іванова, І. О.; Garna-Ivanova, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Дягілєва, Л. Д.; Diahilieva, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5662-8185; Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; ResearcherID: AAG-9629-2019; Левашов, О. С.; Levashov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1956-4888; Лєшукова, І. В.; Lieshukova, I. V.; ; Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Пироженко, О. С.; Pyrozhenko, O. S.; ; Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767; ; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Соловйова, О. Є.; Soloviova, O. Ye.; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388; Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; ; Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165; Аюпова, Р. М.; Aiupova, R. M.; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Грітчіна, В. Ю.; Hritchina, V. Yu.; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Ізбаш, К. С.; Izbash, K. S.; Ільченко, О. В.; Ilchenko, O. V.; Кавун, С. М.; Kavun, S. M.; Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X; ; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; ResearcherID: E-7775-2019; Кобзєва, Т. А.; Kobzieva, T. A.; ; Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281; Корнієнко, Д. М.; Korniienko, D. M.; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269; Наумова, А. О.; Naymova, A. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4273-8068; Нікітченко, В. В.; Nikitchenko, V. V.; Нікуліна, А. Г.; Nikulina, A. G.; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Рєзнік, О. М.; Reznik, O. M.; Рєзнікова, С. С.; Rieznikova, S. S.; ; Северин, О. О.; Severyn, O. O.; ; Терещук, С. С.; Tereshchuk, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7263-4155; Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349; ; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840; Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016; Андрійченко, Н. С.; Andriichenko, N. S.; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID.http//orcid.org/0000-0003-2145-9593; Гайворонська, В. В.; Haivoronska, V. V.; Грачов, В. О.; Hrachov, V. O.; Єдин, Р. В.; Yedyn, R. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1224-0223; Краснова, Н. В.; Krasnova, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083; Лубенцов, А. В.; Lubentsov, A. V.; ; Михальський, О. О.; Mykhalskyi, O. O.; ; Рвачов, О. М.; Rvachov, O. M.; ; ; Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085; ; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Юхно, М. О.; Yukhno, M. O. (Харків : Стильна типографія, 2017. – 1164 с., 2017)
  У навчальному посібнику представлено методичні рекомендації, пропозиції і зауваження до проектів нормативно-правових актів та наукові роз’яснення окремих положень чинного законодавства, розроблені кафедрами факультету № ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Небрат, О. О.; Nebrat, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2038-1467; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Гарна-Іванова, І. О.; Garna-Ivanova, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864; Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ie. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1677-1937; Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027; Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085; Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X; Чапала, О. Ю.; Chapala, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464; Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344; Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Харків : Дім реклами, 2016. — 296 с., 2016)
  У підручнику розглянуто основні питання міграційного права, зокрема його поняття та місце в правовій системі України, правовий статус суб’єктів міграційного права, правовий режим міграції в Україні, юридичну відповідальність ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Грохольський, В. Л.; Groholskiy, V. L.; ; Кузьменко, О. В.; Kuzmenko, O. V.; ; Ковальська, В. В.; Kovalska, V. V.; ; Юнін, О. С.; Junin, O. S.; ; Братель, С. Г.; Bratel, S. H.; ; Варивода, В. І.; Varyvoda, V. I.; ; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Кобзар, О. Ф.; Kobzar, O. F.; ; Коропатов, О. М.; Koropatov, O. M.; ; Луговий, І. О.; Luhovyi, I. O.; ; Маковій, В. П.; Makovii, V. P.; ; Максименко, Н. В.; Maksymenko, N. V.; ; Ненько, С. С.; Nenko, S. S.; ; Плужнік, О. І.; Pluzhnik, O. I.; ; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627; Квасневська, Н. Д.; Kvasnevska, N. D.; ; Острович, С. Е.; Ostrovych, S. E.; ; Пащенко, К. С.; Pashchenko, K. S.; ; Супрун, Г. Б.; Suprun, H. B.; ; Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344; Чапала, О. Ю.; Chapala, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175; Радутний, С. І.; Radutnyi, S. I. (Херсон: ФОП Грінь, 2016 – 476 с., 2016)
  У підручнику викладені основні принципи міграційного права України як самостійної галузі права. У ньому розкрито понятійний апарат міграційного права, проблеми управління міграційними процесами, статус суб'єктів міграційного ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Управління органами Національної поліції України : підручник. - Харків : Стильна типографія, 2017. - С. 81-92, 2017)
  У наданому розділі підручника приділено окрему увагу організаційній структурі органів Національної поліції України.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Клименко, І. В.; Klymenko, I. V.; Васянович, Л. В.; Vasianovych, L. V.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814; Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Сичов, С. О.; Sychov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016; Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Соколов, О. А.; Sokolov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9738-5378; Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830; ResearcherID: B-9071-2018 (Харків : ХНУВС, 2017. – 96 с., 2017)
  У практичному посібнику на допомогу молодому працівнику Національної поліції України зібрано матеріал, який буде корисним під час кваліфікації правопорушень, проведення досудового розслідування, розгляду питань, що стосуються ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; Іщенко, І. В.; Ishchenko, I. V.; ; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Харків : ХНУВС, 2020. – 396 с., 2020)
  У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює поліцейську (адміністративну) діяльність. Навчальний посібник буде корисним курсантам, слухачам магістратури, ад’юнктам, аспірантам, ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7848-6448; ResearcherID: J-6833-2016; Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID: J-6857-2016; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Коломієць, С. В.; Kolomiiets, S. V.; Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9558-9422 (Харків: ХНУВС, 2019. - 132 с., 2019)
  У посібнику розкрито основні напрями підвищення кваліфікації працівників органів та підрозділів Національної поліції України на сучасному етапі. Особливу вагу приділено питанням забезпечення прав людини та основам ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Харків : Стильна типографія, 2017. - С. 64-72, 2017)
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Крикун, В. В.; Krykun, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1089-555X; Крут, К. О.; Krut, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-4198; Мельник, В. А.; Melnyk, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1148-6988; Могілевська, Л. Г.; Mohilevska, L. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3312-9199; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Стреляний, В. І.; Strelianyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4608-3062; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Харків : ХНУВС, 2021. – 120 с., 2021)
  У навчальному посібнику у вигляді структурно-логічних схем розкрито процедури надання адміністративних послуг посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розкрито теоретичні та практичні ...
 • Логачев, М. Г.; Logachev, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2706-9521 (Харків: ХНУВС, 2018. - 232 с., 2018)
  У навчальному посібнику висвітлено правові та психологічні питання професійної діяльності поліції. Надано аналіз тактиці дій поліції зарубіжних країн в екстремальних умовах збройного протистояння. Розглянуто питання психічної ...
 • Факультет № 4; Кафедра кібербезпеки; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016 (Харків : ХНУВС, 2017. – 175 с., 2017)
  Метою вивчення курсу є одержання відомостей про теоретичні, правові й організаційні принципи застосування спеціальних технічних засобів у діяльності Національної поліції України, основні напрямки їхнього використання й ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Завальний, М. В.; Zavalnyi, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027; Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X; Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627; Казанчук, І. В.; ; ; Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344; Кириченко, О. Ю.; Kyrychenko, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175; Гарна-Іванова, І. О.; Garna-Ivanova, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864; Салманов, О. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085 (Харків, 2020. – 508 с., 2020)
  У підручнику в систематизованому вигляді розкриваються поняття та зміст судової, правоохоронної, контрольно-наглядової та правозахисної діяльності, види, завдання та функції судових, правоохоронних, контрольно-наглядових ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Фролов, Ю. М.; Frolov, Yu. M.; Борко, А. Л.; Borko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5498-1620; Угровецький, О. П.; Uhrovetskyi, O. P.; Фелик, В. І.; Felyk, V. I.; Коровайко, О. І.; Korovaiko, O. I.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Василенко, В. М.; Vasulenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9313-861Х; Денисюк, Д. С.; Denysiuk, D. S.; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Аюпова, Р. М.; Aiupova, R. M.; Ізбаш, К. С.; Izbash, K. S.; Золотарьова, Я. С.; Zolotarova, Ya. S.; Кавун, С. М.; Kavun, S. M.; Лемеш, Д. Л.; Lemesh, D. L.; Нікітченко, В. В.; Nikitchenko, V. V.; Нікуліна, А. Г.; Nikulina, A. G.; Паршак, С. А.; Parshak, S. A.; Рєзнік, О. М.; Rieznik, O. M.; Семерей, Б. В.; Semerei, B. V.; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Лубенцов, А. В.; Lubentsov, A. V.; Михальський, О. О.; Mykhalskyi, O. O.; ResearcherID: B-9071-2018 (Харків : Стильна типографія, 2017. - 580 с., 2017)
  У підручнику знайшли своє відображення сучасні теоретичні напрацювання українських і зарубіжних науковців щодо принципів, методів, структури управління органами поліції і самого об’єкта управління, враховані основні ...
 • Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728 (Харків : ХНУВС, 2021. – 108 с., 2021)
  Навчальний посібник призначений для вивчення курсу «Інформаційне забезпечення професійної діяльності» та розрахований на студентів та курсантів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти МВС та МОН, аспірантів, слухачів ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account