Forum prava. Форум права

 

Електронне наукове фахове видання «Форум права» засноване у 2005 році та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ. Мета заснування: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях в галузі права, юриспруденції та державного адміністративного управління. Тематика: згідно з галуззю науки «12.00.00 – Юридичні науки» відповідно до чинного переліку галузей наук. Періодичність видання: 5 разів на рік (з 2015 р.). Номери електронного наукового фахового журналу "Форум права" розміщені у базі даних Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Постановою Президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 журнал затверджений фаховим з юридичних наук. Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р. № 893 (Додаток 6) журнал включено (перереєстровано) до Переліку наукових фахових видань України. Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща), індексується з 2012 року. Включено до міжнародної наукометричної бази Scientific Indexing Services (SIS), індексується з 2014 року. Журнал «Форум права» включено до міжнародної наукометричної бази InfoBase Index (Індія), Si No 2586, індексується з 2016 року. Статті, опубліковані в журналі, розміщуються в репозиторії Харківського національного університету внутрішніх справ (KhNUIAIR), який має міжнародну реєстрацію. Індексується пошуковою системою Google Scholar. Детальніше тут: http://forumprava.pp.ua/

Новини

Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds