KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 35

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Харків: ХНУВС, 2020. - 56 с., 2020)
  У науково-методичних рекомендаціях висвітлений алгоритм інформування співробітниками Національної поліції України центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання особи, адміністративного ...
 • Бахаєв, І. М.; Bakhaiev, I. M.; ; Гаврилюк, В. О.; Havryliuk, V. O.; ; Ганечко, О. М.; Hanechko, O. M.; ; Гринько, Л. П.; Hrynko, L. P.; ; Губанова, Т. О.; Hubanova, T. O.; ; Дашутін, І. В.; Dashutin, I. V.; ; Денисенко, А. П.; Denysenko, A. P.; ; Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027; ; ; Джура, Х. Ю.; Dzhura, Kh. Yu.; ; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Дрозд, О. Ю.; Drozd, O. Yu.; ; Журавель, В. І.; Zhuravel, V. I.; ; Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ; Карпушова, О. В.; Karpushova, O. V.; ; Козін, С. М.; Kozin, S. M.; ; Коротких, А. Ю.; Korotkykh, A. Yu.; ; Крижна, В. В.; Kryzhna, V. V.; ; Кузьменко, В. В.; Kuzmenko, V. V.; ; Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Москаленко, О. В.; Moskalenko, O. V.; ; Никитюк, Я. І.; Nykytiuk, Ya. I.; ; Павліченко, В. М.; Pavlichenko, V. M.; ; Пікуль, В. П.; Pikul, V. P.; ; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; ; Рибак, Н. В.; Rybak, N. V.; ; Саблук, С. А.; Sabluk, S. A.; ; Сіроха, Д. І.; Sirokha, D. I.; ; Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627 (Київ : Професіонал, 2020. – 640 с., 2020)
  Законодавство України встановлює систему особливих заходів державного захисту працівників суду та правоохоронних органів від перешкоджання виконанню покладених на них законом обов'язків і здійсненню наданих прав, а так ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Харків: ХНУВС, 2019. - 20 с., 2019)
  Методичні рекомендації відображають основні шляхи удосконалення ефективність організаційно-штатної структури відділів поліції за кущовим принципом. Їх метою є опрацювання питань організаційно-штатної структури відділів ...
 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020; Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695; Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Харків : Константа, 2019. – 138 с., 2019)
  В інформаційно-довідкових матеріалах уміщено важливі для молодших командирів загальні відомості про управління персоналом, які вони можуть використовувати у своїй управлінській діяльності, окреслено порядок призначення ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Чайка, О. А.; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; Шорохова, Г. М.; Shorokhova, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025; ResearcherID: I-7040-2016 (Харків: ХНУВС, 2019. - 79 с., 2019)
  У науково-практичному посібнику висвітлені питання правового регулювання діяльності дільничних офіцерів поліції. Проаналізовані склади адміністративних правопорушень, провадження за якими здійснює дільничний офіцер поліції. ...
 • Департамент превентивної діяльності Національної поліції України; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Альошкін, С. В.; ; Даценко, О. В.; ; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Харків: ХНУВС, 2019. - 35 с., 2019)
  В методичних рекомендаціях розглянуті правові та організаційні основи діяльності мобільних груп реагування на факти вчинення домашнього насильства. Проаналізовані основні етапи діяльності мобільних груп поліції: від приймання ...
 • Харківська обласна державна адміністрація; Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2019. - 76 с., 2019)
  У інформаційному довіднику висвітлені питання, присвячені правовому статусу громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, в т.ч. щодо порядку їх створення, припинення діяльності та виконання ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Котелюх, М. О.; Koteliukh, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5580-7798; Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Таранов, В. Л.; Taranov, V. L.; (Харків: ХНУВС, 2019. - 82 с., 2019)
  Дані рекомендації розроблені відповідно до рішення Науково-методичної ради ХНУВС від 26.12.2018 року № 12 з метою організаційно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції України під час ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Харків : ХНУВС, 2019. – 64 с., 2019)
  У рекомендаціях розглянуто основні міжнародні документи у сфері дотримання прав і свобод людини під час перебування в місцях несвободи, а також порядок їх відображення в українському законодавстві. Окрема увага ...
 • Банчук, О.; Banchuk, O.; Колохіна, А.; Kolokhina, A.; Крапивін, Є.; Krapyvin, Ye.; Крупник, А.; Krupnyk, A.; Малишев, Б.; Malyshev, B.; Рогальська, В.; Rohalska, V.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; ; Тибінка, Х.; Tybinka, Kh. (Київ : ФОП Москаленко, 2019. — 124 с., 2019)
  Це дослідження підготовлено за підтримки Європейського Союзу в межах проекту Центру політико-правових реформ «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади».
 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Кафедра адміністративної діяльності поліції факультету № 3; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Кафедра адміністративного права і процесу факультету № 3; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; ; Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; ; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; ; Кафедра трудового та господарського права факультету № 2; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016; Кафедра цивільно-правових дисциплін факультету № 4; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X; ; Факультет № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Харків : Майдан, 2019. - 253 с., 2019)
  Надано науково-практичний коментар Дисциплінарного статуту Національної поліції, який має розв’язати низку таких проблем: забезпечити єдине розуміння службової дисципліни в органах Національної поліції; визначити правовий ...
 • Фодчук, А. Б.; Fodchuk, A. B.; Романюк, П. І.; Romaniuk, P. I.; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Терницький, С. М.; Ternytskyi, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5082-1400; Стрельніков, О. В.; Strelnikov, O. V. (Київ : Держ. підприємство “ІНФОТЕХ”, 2019. - 90 с., 2019)
  Методичні рекомендації щодо організації роботи із запобігання корупції юридичних осіб, що належать до сфери управління МВС, підготовлено Міністерством внутрішніх справ України спільно з Харківським національним університетом ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Котелюх, М. О.; Koteliukh, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5580-7798; Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Таранов, В. Л.; Taranov, V. L.; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2019. — 48 с., 2019)
  Пам’ятку розроблено з метою організаційно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції України під час виборчого процесу в Україні, в рамках реалізації Стратегії розвитку органів системи ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; ; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; ; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; ; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; ; Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; ; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (Харків: ХНУВС, 2019. – 139 с., 2019)
  В інформаційному довідникові висвітлено основні положення законодавства України, що регулює кінологічне забезпечення діяльності підрозділів Національної поліції України; розкрито теорію та методологію службової кінології, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016; Олійник, І. О.; Oliinyk, I. O. (Харків: ХНУВС, 2016. - 56 с., 2016)
  Розглянуті загальні питання вивчення професійної адаптації працівників органів Національної поліції, а також поданий аналіз найбільш розповсюджених труднощів в адаптації, механізми і чинники пристосування молодих працівників ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Головне управління Національної поліції в Харківській області; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052; Баранник, О. Б.; Barannyk, O. B. (Харків : ХНУВС, 2018. – 32 с., 2018)
  У методичних рекомендаціях розкрито питання правового статусу працівників Національної поліції, журналістів та інших представників ЗМІ, принципи їх діяльності, права та обов’язки, відповідальність за перешкоджання ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2019. - 96 с., 2019)
  У науково-методичних роз’ясненнях висвітлені особливості застосування органами та підрозділами Національної поліції України положень статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил тримання ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Фролов, Ю. М.; Frolov, Yu. M.; Христинченко, Н. П.; Khrystynchenko, N. P.; Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016; Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Кобзєва, Т. А.; Kobzieva, T. A.; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Рєзнікова, С. С.; Rieznikova, S. S; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 524-604, 2017)
 • Клименко, І. В.; Klymenko, I. V.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Посохова, Я. С.; Posokhova, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016 (Харків: ХНУВС, 2017. – 52 с., 2017)
  У пам’ятці розкрито специфіку професійного спілкування поліцейських, наведено психологічні вправи та описано психологічний досвід щодо вдосконалення навичок комунікації. Запропоновані практичні рекомендації визначають ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Харків, 2018. – 18 с., 2018)
  Подано інформацію про дії водія на місці дорожньотранспортної пригоди. Запропоновано алгоритм дій водія транспортного засобу згідно з чинним законодавством.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds